DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Çevre ve Enerji Duyarlı Tasarım * MIM   368 6 2 2 2

Ön Koşul Dersleri YOK
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Ahmet KOÇHAN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.AHMET KOÇHAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ekoloji ile Mimarlık arasındaki ilişkiyi tanımlarken, Mimari tasarımda enerji duyarlılığı amacıyla alınabilecek tasarım kararlarını tartışmak. Bina formu ve mekan organizasyonunda çevre ve enerji duyarlılığı için uygun yöntem ve teknikleri belirlemek. Ekoloji - Enerji - Mimari Yapay Çevre etkileşiminin araştırılması, analizi ve sentezinin yapılması. Çevre ve enerji duyarlılığı konularında tasarımcı için gerekli kuramsal bilgi birikiminin edinilmesi.
Dersin İçeriği
Mimaride, çevre ve enerji duyarlı tasarımların günümüz koşullarına göre gerekliliği ve önemi irdelenirken, Ekolojik Tasarımlar ve Enerji Sakınımı konuları Mimari disiplin alanı içerisinde tanımlanmaktadır. Bölgesel iklim özelliklerine bağlı olarak örnek tasarımlar analiz edilirken, mekan organizasyonu, bina kabuğu, yapı malzemesi gibi aşamalarda yenilenebilir enerji kaynaklarından mimari yapay çevrede yararlanma potansiyelinin kuramsal açıdan nasıl yorumlanacağı ve tasarımda nasıl kullanılacağının öğrenilecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mimarlık alanında yeterli bilgiye sahip olur; bu alanda edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri mimarlık uygulamalarında bir arada kullanır.
X
2
B1 düzeyinde mesleğinin gerektirdiği yabancı dil bilgisine sahip olur.
3
Mimarlık alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak tasarım yapar, olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler ve yorumlar.
X
4
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
5
Mimarlık alanında veri toplar, tasarım çalışmaları yapar, sonuçları değerlendirir, sorunları tanımlar ve çözüm önerileri geliştirir.
X
6
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin bir biçimde çalışır
X
7
Mimarlık alanı ile ilgili herhangi bir çalışmayı bireysel olarak planlar, projelendirir ve bağımsız olarak yürütür, danışmanlık ve bilirkişilik yapar.
X
8
Karşılaştığı problemleri çözmede bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
X
9
Mimarlık alanıyla ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler, kaynak araştırması yapar, bilgiye ulaşır ve veri tabanlarını kullanır.
X
10
Yaşam boyu öğrenme tutumu geliştirir ve elde edilen bilgileri toplum yararına kullanır.
X
11
Mimarlık ile ilgili toplumsal bilinç oluşturur ve tasarım verilerinin sürdürülebilir kullanımını sağlayacak becerilere sahip olur.
X
12
Mimarlık alanıyla ilgili yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, mimarlık ile ilgili seminer ve toplantıları izler, düzenler, proje hazırlar ve yabancı dil bilgilerine dayanarak yurtdışı kaynaklı yayınları takip eder.
X
13
Mimarlık alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
14
Temel mimari ilkeleri bina, iç mekan ve yerleşim tasarımı düzeyinde uygular.
X
15
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanır; tarihi anıtları ve yapıları belgeler ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri bilir ve uygular.
X
16
Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını sağlar.
X
17
Geniş kapsamlı programı olan bir mimari projeyi eskiz aşamasından uygulama projesi aşamasına kadar (strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler vb.) geliştirir, değerlendirir ve uygular.
18
Mesleki gelişimde stajın rolünü ve işveren ve stajyerin hak ve sorumluluklarını anlar.
19
Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişimlerini ve uygulamalarını anlar ve yorumlar.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tanışma ve Dersin İçeriği Hakkında Genel Bilgi Paylaşımı
2 Bina / İnsan / Çevre Üçgeninde Enerji Sorunları Bina / İnsan / Çevre Üçgeninde Enerji Sorunları
3 Yenilenebilir Enerji Kaynakları İle İlgili Genel Bilgi Yenilenebilir Enerji Kaynakları İle İlgili Genel Bilgi
4 Mimaride Aktif / Pasif Güneş ve Rüzgar Enerjisi Sistemleri Mimaride Aktif / Pasif Güneş ve Rüzgar Enerjisi Sistemleri
5 Ödev 01 Sunumları ve Değerlendirmesi Ödev 01 Sunumları ve Değerlendirmesi
6 İklimsel Verilerin Mimari Tasarım Sürecinde Analizi ve Değerlendirilmesi İklimsel Verilerin Mimari Tasarım Sürecinde Analizi ve Değerlendirilmesi
7 Biyoklimatik Grafik Biyoklimatik Grafik
8 Ara Sınav
9 Ödev 02 Biyoklimatik Grafik Analizleri ve Değerlendirilmesi Ödev 02 Biyoklimatik Grafik Analizleri ve Değerlendirilmesi
10 Çevre Duyarlı Örnek Bir Tasarım Üzerinde Enerji Sakınımı Analizi Çevre Duyarlı Örnek Bir Tasarım Üzerinde Enerji Sakınımı Analizi
11 Yapı Yüzlerinin Isı Geçirgenlik Hesaplaması Yapı Yüzlerinin Isı Geçirgenlik Hesaplaması
12 Ödev 03 Örnek Isı Geçirgenlik Hesap Analizleri ve Değerlendirilmesi Ödev 03 Örnek Isı Geçirgenlik Hesap Analizleri ve Değerlendirilmesi
13 Derece - Gün Grafiği ve Isı Kayıp Hesaplaması Derece - Gün Grafiği ve Isı Kayıp Hesaplaması
14 Ödev 04 Aylık Isı Kayıp Hesaplama Analiz ve Değerlendirmesi Ödev 04 Aylık Isı Kayıp Hesaplama Analiz ve Değerlendirmesi
15 İrdeleme / Tartışma / Öneri Değerlendirmesi İrdeleme / Tartışma / Öneri Değerlendirmesi
16-17 Final Sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar