DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mimari Proje I MIM   137 1 6 7 8

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Özlem ŞENYİĞİT
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiÖZLEM ŞENYİĞİT1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.SERPİL ÇERÇİ1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.ALTAY ÇOLAK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Proje konusuna ait örneklerin ve arazinin analizi (iklim, topoğrafya vb.), Eskiz çalışmaları, Yapı fonksiyon ilişkileri, cephe analizleri, ve yapı kimliği, projeyi 2 ve 3 boyutlu sunma
Dersin İçeriği
Eskiz ve Temel Tasarım.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Konu ile ilgili örneklerin eskizlerle analizi
2) İhtiyaç programı, fonksiyon şeması, eleman analizleri yapma
3) Küçük ölçekli leke etütleri ve maketler yapma
4) Yapıya ve çevresine estetik değer kazandırmak
5) Geliştirilen projenin uygun çizimler ve maket ile sunumu
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mimarlık alanında yeterli bilgiye sahip olur; bu alanda edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri mimarlık uygulamalarında bir arada kullanır.
X
2
B1 düzeyinde mesleğinin gerektirdiği yabancı dil bilgisine sahip olur.
3
Mimarlık alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak tasarım yapar, olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler ve yorumlar.
X
4
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
5
Mimarlık alanında veri toplar, tasarım çalışmaları yapar, sonuçları değerlendirir, sorunları tanımlar ve çözüm önerileri geliştirir.
X
6
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin bir biçimde çalışır
X
7
Mimarlık alanı ile ilgili herhangi bir çalışmayı bireysel olarak planlar, projelendirir ve bağımsız olarak yürütür, danışmanlık ve bilirkişilik yapar.
X
8
Karşılaştığı problemleri çözmede bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
X
9
Mimarlık alanıyla ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler, kaynak araştırması yapar, bilgiye ulaşır ve veri tabanlarını kullanır.
X
10
Yaşam boyu öğrenme tutumu geliştirir ve elde edilen bilgileri toplum yararına kullanır.
X
11
Mimarlık ile ilgili toplumsal bilinç oluşturur ve tasarım verilerinin sürdürülebilir kullanımını sağlayacak becerilere sahip olur.
X
12
Mimarlık alanıyla ilgili yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, mimarlık ile ilgili seminer ve toplantıları izler, düzenler, proje hazırlar ve yabancı dil bilgilerine dayanarak yurtdışı kaynaklı yayınları takip eder.
X
13
Mimarlık alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
14
Temel mimari ilkeleri bina, iç mekan ve yerleşim tasarımı düzeyinde uygular.
X
15
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanır; tarihi anıtları ve yapıları belgeler ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri bilir ve uygular.
X
16
Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını sağlar.
X
17
Geniş kapsamlı programı olan bir mimari projeyi eskiz aşamasından uygulama projesi aşamasına kadar (strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler vb.) geliştirir, değerlendirir ve uygular.
X
18
Mesleki gelişimde stajın rolünü ve işveren ve stajyerin hak ve sorumluluklarını anlar.
X
19
Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişimlerini ve uygulamalarını anlar ve yorumlar.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Konunun verilmesi Araştırma dosyasının hazırlanması
2 Mekan ve donatıları ölçülendirme Eskiz Çalışmaları
3 Mekan ve donatıları ölçülendirme Araştırma dosyasının hazırlanması
4 Leke çalışmaları Eskiz Çalışmaları
5 Leke çalışmaları Eskiz Çalışmaları
6 Leke çalışmaları Eskiz Çalışmaları
7 1. Jüri Jüri Değerlendirmesi Gösterip Yaptırma
Jüri Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Eskiz Sınavı
9 Plan, kesit, görünüşler Eskiz Çalışmaları
10 Plan, kesit, görünüşler Eskiz Çalışmaları
11 2. Jüri Jüri Değerlendirmesi
12 Plan, kesit, görünüşler Eskiz Çalışmaları
13 Plan, kesit, görünüşler Eskiz Çalışmaları
14 Plan, kesit, görünüşler Eskiz Çalışmaları
15 Plan, kesit, görünüşler Eskiz Çalışmaları
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Eskiz Teslim

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar