DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mimari Proje II * MIM   138 2 6 7 8

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Altay ÇOLAK
Dersi Verenler
Doç. Dr.SERPİL ÇERÇİ1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.ONUR ERMAN1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiÖZLEM ŞENYİĞİT1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.TOLGA UZUN1. Öğretim Grup:A
GÜLERTAN AKYÜZLÜER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Mimari tasarım sürecinde; gerekli bilgiyi toplama, birleştirme, değerlendirme, geliştirme Mekansal ve işlevsel organizasyonları okuyabilme-yapabilme Sınırlı ölçüde teknolojik problemlerin çözümü Tasarımda üç boyutlu düşünebilme yeteneğinin geliştirilmesi
Dersin İçeriği
Çevresel etmenler ve kullanıcı gereksinmeleri bağlamında, fiziksel analizler içeren, sınırlı bir programa sahip bir proje tasarımı.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mimarlık alanında yeterli bilgiye sahip olur; bu alanda edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri mimarlık uygulamalarında bir arada kullanır.
2
B1 düzeyinde mesleğinin gerektirdiği yabancı dil bilgisine sahip olur.
3
Mimarlık alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak tasarım yapar, olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler ve yorumlar.
4
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
5
Mimarlık alanında veri toplar, tasarım çalışmaları yapar, sonuçları değerlendirir, sorunları tanımlar ve çözüm önerileri geliştirir.
X
6
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin bir biçimde çalışır
X
7
Mimarlık alanı ile ilgili herhangi bir çalışmayı bireysel olarak planlar, projelendirir ve bağımsız olarak yürütür, danışmanlık ve bilirkişilik yapar.
X
8
Karşılaştığı problemleri çözmede bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
X
9
Mimarlık alanıyla ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler, kaynak araştırması yapar, bilgiye ulaşır ve veri tabanlarını kullanır.
X
10
Yaşam boyu öğrenme tutumu geliştirir ve elde edilen bilgileri toplum yararına kullanır.
X
11
Mimarlık ile ilgili toplumsal bilinç oluşturur ve tasarım verilerinin sürdürülebilir kullanımını sağlayacak becerilere sahip olur.
X
12
Mimarlık alanıyla ilgili yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, mimarlık ile ilgili seminer ve toplantıları izler, düzenler, proje hazırlar ve yabancı dil bilgilerine dayanarak yurtdışı kaynaklı yayınları takip eder.
X
13
Mimarlık alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
14
Temel mimari ilkeleri bina, iç mekan ve yerleşim tasarımı düzeyinde uygular.
X
15
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanır; tarihi anıtları ve yapıları belgeler ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri bilir ve uygular.
X
16
Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını sağlar.
X
17
Geniş kapsamlı programı olan bir mimari projeyi eskiz aşamasından uygulama projesi aşamasına kadar (strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler vb.) geliştirir, değerlendirir ve uygular.
X
18
Mesleki gelişimde stajın rolünü ve işveren ve stajyerin hak ve sorumluluklarını anlar.
X
19
Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişimlerini ve uygulamalarını anlar ve yorumlar.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Konunun verilmesi Araştırma dosyasının hazırlanması
2 Mekan ve donatıları ölçülendirme Araştırma dosyasının hazırlanması
3 Mekan ve donatıları ölçülendirme Araştırma dosyasının hazırlanması
4 leke çalışmaları Araştırma dosyasının hazırlanması
5 leke çalışmaları Araştırma dosyasının hazırlanması
6 1. Jüri Jüri
7 1. Eskiz Sınavı ve 1. Ara teslim -
8 Plan, kesit, görünüşler Eskiz Çalışmaları
9 Plan, kesit, görünüşler Eskiz Çalışmaları
10 Plan, kesit, görünüşler Eskiz Çalışmaları
11 2. Jüri Jüri
12 2. Eskiz Sınavı ve 2. Ara Teslim Sınav
13 Plan, kesit, görünüşler -
14 Plan, kesit, görünüşler -
15 Plan, kesit, görünüşler -
16-17 Proje Teslimi -

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar