DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Köy Kent Sosyolojisi MIM   397 5 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Fazilet Duygu SABAN
Dersi Verenler
Prof. Dr.FAZİLET DUYGU SABAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Köy ve kent bölgelerinin sosyolojik yapılarının ve sürekliliğinin araştırmak, kentleşme ve kentlileşme kavramlarını anlamak ve sorgulamak
Dersin İçeriği
Köy Kent Sosyolojisi kavramlarının açıklanması, kır ve kent arasındaki farklılıklar, yerleşim alanları teorileri, kırdan kente göç nedenleri, göç ve gelenek, kentte uyumsuzluk ve kente uyumu engelleyen nedenler açıklanmakta ve incelenmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Gecekondulaşma sürecinin ortaya çıkışını ve problemlerini ortaya koymayı sağlar
2) Göç sürecinde ortaya çıkan sorunları tespit etmeyi sağlar
3) Hızlı ve çarpık kentleşmenin nedenlerini ve sonuçlarını anlamayı sağlar
4) Gecekondulaşma sürecinin ortaya çıkışını ve problemlerini ortaya koymayı sağlar
5) Şehirlerin ortaya çıkışında rol oynayan faktörleri öğrenir.
6) İnsan, işlev ve biçim arasındaki ilişkiler ile mimaride kullanılan kavramları açıklama ve değerlendirme becerisi kazanır
7) Mimari süreçlerle ilgili bilgileri elde etme, değerlendirme, kayıt etme ve uygulama yetkinliği kazanır
8) Kent sakinlerinin ihtiyaçlarını ve yaşadıkları sosyal problemleri tespit edip çözüm önerileri geliştirir
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mimarlık alanında yeterli bilgiye sahip olur; bu alanda edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri mimarlık uygulamalarında bir arada kullanır.
X
2
B1 düzeyinde mesleğinin gerektirdiği yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
3
Mimarlık alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak tasarım yapar, olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler ve yorumlar.
X
4
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
5
Mimarlık alanında veri toplar, tasarım çalışmaları yapar, sonuçları değerlendirir, sorunları tanımlar ve çözüm önerileri geliştirir.
X
6
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin bir biçimde çalışır
X
7
Mimarlık alanı ile ilgili herhangi bir çalışmayı bireysel olarak planlar, projelendirir ve bağımsız olarak yürütür, danışmanlık ve bilirkişilik yapar.
X
8
Karşılaştığı problemleri çözmede bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
X
9
Mimarlık alanıyla ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler, kaynak araştırması yapar, bilgiye ulaşır ve veri tabanlarını kullanır.
X
10
Yaşam boyu öğrenme tutumu geliştirir ve elde edilen bilgileri toplum yararına kullanır.
X
11
Mimarlık ile ilgili toplumsal bilinç oluşturur ve tasarım verilerinin sürdürülebilir kullanımını sağlayacak becerilere sahip olur.
X
12
Mimarlık alanıyla ilgili yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, mimarlık ile ilgili seminer ve toplantıları izler, düzenler, proje hazırlar ve yabancı dil bilgilerine dayanarak yurtdışı kaynaklı yayınları takip eder.
X
13
Mimarlık alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14
Temel mimari ilkeleri bina, iç mekan ve yerleşim tasarımı düzeyinde uygular.
15
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanır; tarihi anıtları ve yapıları belgeler ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri bilir ve uygular.
16
Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını sağlar.
X
17
Geniş kapsamlı programı olan bir mimari projeyi eskiz aşamasından uygulama projesi aşamasına kadar (strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler vb.) geliştirir, değerlendirir ve uygular.
18
Mesleki gelişimde stajın rolünü ve işveren ve stajyerin hak ve sorumluluklarını anlar.
19
Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişimlerini ve uygulamalarını anlar ve yorumlar.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İnsan, kültür ve uygarlık kavramları Uygun kaynaklar çalışılacak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Kültür-toplum-birey Uygun kaynaklar çalışılacak
3 Kent ve kentlilik Uygun kaynaklar çalışılacak
4 Kent Kuramları Uygun kaynaklar çalışılacak
5 Ekolojik Kuram ve Chicago Okulu Uygun kaynaklar çalışılacak
6 Louis Wirth ve Max Weberde Kent Kuramı Uygun kaynaklar çalışılacak
7 Arasınav Sınava hazırlık
8 Tarihsellik içinde Türkiyede Göç ve Kentleşme 1 Uygun kaynaklar çalışılacak
9 Tarihsellik içinde Türkiyede Göç ve Kentleşme II Uygun kaynaklar çalışılacak
10 Türkiyede Gecekondulaşma Süreci Uygun kaynaklar çalışılacak
11 Kentsel yenileşme ve Kentsel Dönüşüm Uygun kaynaklar çalışılacak
12 Gecekondu, Getto, Slum kavramlarının analizi Uygun kaynaklar çalışılacak
13 Türkiyede İç Göç ve Kentleşme Uygun kaynaklar çalışılacak
14 Türkiyede Güncel Kentsel Sorunlar Uygun kaynaklar çalışılacak
15 Genel Değerlendirme Uygun kaynaklar çalışılacak
16-17 Final sınavı Sınava hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar