DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Ahlak Kuramı MIM   453 7 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Gülsun DÜLGEROĞLU
Dersi Verenler
Öğr. Gör.GÜLSUN DÜLGEROĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Buradaki ana amaç, felsefi antropoloji üzerinde temellenmiş etiğin olasılıklarını araştırmak, ontik olarak insanın yapısı üzerindeki bütün insan etkinliklerini harekete geçmiş yapısının bilgisine ulaşmak.
Dersin İçeriği
Felsefi etik tarihindeki başlıca etik görüş olan Grek etiği, Kant etiği ve Değerler etiği ele alınarak ahlaki eylemin temellerinin soruşturulması. Saf isteme/pratik akıl, özgürlük, değer, araç değerler ahlaksal değerler, kişi değeri vb. gibi kavramların irdelenmesi yoluyla bütün insani yapıp etmelerin temelini antik bir bütün olan insanın varlık yapısında gören bir felsefi antropolojiye dayandırılacak olan bir ethiğin olanağının araştırılması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Ahlak felsefesinin temel problemlerini tanımlar
2) Ahlak felsefesinin doğası üzerine tartışmaları tanımlar
3) Felsefe ve ahlak ilişkisini anlar
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mimarlık alanında yeterli bilgiye sahip olur; bu alanda edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri mimarlık uygulamalarında bir arada kullanır.
2
B1 düzeyinde mesleğinin gerektirdiği yabancı dil bilgisine sahip olur.
3
Mimarlık alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak tasarım yapar, olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler ve yorumlar.
4
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
5
Mimarlık alanında veri toplar, tasarım çalışmaları yapar, sonuçları değerlendirir, sorunları tanımlar ve çözüm önerileri geliştirir.
6
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin bir biçimde çalışır
7
Mimarlık alanı ile ilgili herhangi bir çalışmayı bireysel olarak planlar, projelendirir ve bağımsız olarak yürütür, danışmanlık ve bilirkişilik yapar.
8
Karşılaştığı problemleri çözmede bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
9
Mimarlık alanıyla ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler, kaynak araştırması yapar, bilgiye ulaşır ve veri tabanlarını kullanır.
10
Yaşam boyu öğrenme tutumu geliştirir ve elde edilen bilgileri toplum yararına kullanır.
11
Mimarlık ile ilgili toplumsal bilinç oluşturur ve tasarım verilerinin sürdürülebilir kullanımını sağlayacak becerilere sahip olur.
12
Mimarlık alanıyla ilgili yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, mimarlık ile ilgili seminer ve toplantıları izler, düzenler, proje hazırlar ve yabancı dil bilgilerine dayanarak yurtdışı kaynaklı yayınları takip eder.
13
Mimarlık alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14
Temel mimari ilkeleri bina, iç mekan ve yerleşim tasarımı düzeyinde uygular.
15
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanır; tarihi anıtları ve yapıları belgeler ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri bilir ve uygular.
16
Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını sağlar.
17
Geniş kapsamlı programı olan bir mimari projeyi eskiz aşamasından uygulama projesi aşamasına kadar (strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler vb.) geliştirir, değerlendirir ve uygular.
18
Mesleki gelişimde stajın rolünü ve işveren ve stajyerin hak ve sorumluluklarını anlar.
19
Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişimlerini ve uygulamalarını anlar ve yorumlar.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Etiğin Konusu: Ahlaki Söylem ve Ahlaki Muhakeme. Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak Anlatım
Tartışma
2 Betimleyici, Normatif ve Meta Etik. Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak Anlatım
Tartışma
3 Ahlaki Bilinç, Özgürlük, Yükümlülük ve Ödev. Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak Anlatım
Tartışma
4 Etik: Temeller ve Türler (Kozmolojik, Teolojik, Epistemolojik). Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak Anlatım
Tartışma
5 Grek Etiği: Pre-Sokratik ve Sokratik Etik. Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak Anlatım
Tartışma
6 Aristoteles ve Mutlulukçu Etik. Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak
7 Teolojik Perspektifler: Ortaçağ Etiğine Genel Bakış. Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak Anlatım
Tartışma
8 Ara sınav Sınava hazırlama Yazılı Sınav
9 Bir Rasyonalist Olarak Descartes; Bir Duygucu Olarak Hume; Bir Determinist Olarak Spinoza. Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak Anlatım
Tartışma
10 Kantçı Etik: Özgürlük ve Ödev. Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak
11 Egzistansiyalist Etik: Camus ve Sartre. Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak Anlatım
Tartışma
12 Meta Etik Teorileri: Sezgicilik, Duyguculuk, Kural Koyuculuk, Doğalcılık. Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak Anlatım
Tartışma
13 Post-Modern Etik. Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak Anlatım
Tartışma
14 Uygulamalı etik Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak Anlatım
Tartışma
15 Genel değerlendirme Konuların gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
16-17 Final Sınava hazırlama Anlatım
Tartışma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar