DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Temel Tasarım I MIM   125 1 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Altay ÇOLAK
Dersi Verenler
Doç. Dr.ALTAY ÇOLAK1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiÖZLEM ŞENYİĞİT1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Temel Tasarımın ilke ve öğelerini kavrama, anlama ve uygulama ile çevreyi duyarlı biçimde gözlemleyebilme, ayırt etme ve değerlendirmeyi öğrenmelerini ve görsel anlatım güçlerini arttırmalarını amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği
Temel tasarım; ilke ve ögeler kapsamında irdelenir. Tasarım problemi çözme becerisini arttırır. Mekan kurgusu yapabilme yeteneğini geliştirir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sanatın temel ilkelerini bilme, anlama ve mimari tasarımın çeşitli alanlarına uyarlayabilir
2) Üç boyutlu yüzeyleri iki boyutlu yüzeylerde çözümleyebilir
3) Çeşitli malzeme ve teknikler ile özgün tasarımlar yaratır.
4) Her türlü teknik bilgi ve donanımla klasik ve özgün tasarımlar ortaya koyabilecek beceriye sahip olur
5) Tasarıma orjinal bir bakış açısı geliştirir.
6) İlke ve öğeler ile kompozisyonlar oluşturabilme yeteneğini kazanır
7) Soyut ve somut kavramları iki ve üç boyutlu kompozisyonlara dönüştürme becerisini kazanır
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mimarlık alanında yeterli bilgiye sahip olur; bu alanda edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri mimarlık uygulamalarında bir arada kullanır.
X
2
B1 düzeyinde mesleğinin gerektirdiği yabancı dil bilgisine sahip olur.
3
Mimarlık alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak tasarım yapar, olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler ve yorumlar.
X
4
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
5
Mimarlık alanında veri toplar, tasarım çalışmaları yapar, sonuçları değerlendirir, sorunları tanımlar ve çözüm önerileri geliştirir.
X
6
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin bir biçimde çalışır
X
7
Mimarlık alanı ile ilgili herhangi bir çalışmayı bireysel olarak planlar, projelendirir ve bağımsız olarak yürütür, danışmanlık ve bilirkişilik yapar.
X
8
Karşılaştığı problemleri çözmede bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
X
9
Mimarlık alanıyla ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler, kaynak araştırması yapar, bilgiye ulaşır ve veri tabanlarını kullanır.
X
10
Yaşam boyu öğrenme tutumu geliştirir ve elde edilen bilgileri toplum yararına kullanır.
11
Mimarlık ile ilgili toplumsal bilinç oluşturur ve tasarım verilerinin sürdürülebilir kullanımını sağlayacak becerilere sahip olur.
12
Mimarlık alanıyla ilgili yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, mimarlık ile ilgili seminer ve toplantıları izler, düzenler, proje hazırlar ve yabancı dil bilgilerine dayanarak yurtdışı kaynaklı yayınları takip eder.
X
13
Mimarlık alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
14
Temel mimari ilkeleri bina, iç mekan ve yerleşim tasarımı düzeyinde uygular.
15
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanır; tarihi anıtları ve yapıları belgeler ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri bilir ve uygular.
X
16
Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını sağlar.
X
17
Geniş kapsamlı programı olan bir mimari projeyi eskiz aşamasından uygulama projesi aşamasına kadar (strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler vb.) geliştirir, değerlendirir ve uygular.
X
18
Mesleki gelişimde stajın rolünü ve işveren ve stajyerin hak ve sorumluluklarını anlar.
19
Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişimlerini ve uygulamalarını anlar ve yorumlar.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Genel görüşme, ders konuları hakkında kısa bilgilendirme Anlatım
2 Noka, Çizgi, Yön Ders notu- Kaynak kitap Anlatım
3 Ölçü, Biçim, Değer, Doku, Renk Ders notu- Kaynak kitap Anlatım
4 Uygunluk İlkesi Ders notu- Kaynak kitap Anlatım
5 Tekrar İlkesi Ders notu- Kaynak kitap Anlatım
6 Tekrar İlkesi Ders notu- Kaynak kitap Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
7 Mekansal Organizasyonlar I Ders notu- Kaynak kitap Anlatım
8 Ara Sınav Ders notu- Kaynak kitap Anlatım
9 Kontrast/Zıtlık İlkesi Ders notu- Kaynak kitap Anlatım
10 Egemenlik İlkesi Ders notu- Kaynak kitap Anlatım
11 Koram Ders notu- Kaynak kitap Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
12 Organizasyon Ders notu- Kaynak kitap Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
13 Gestalt İlkeleri Ders notu- Kaynak kitap Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
14 Denge İlkesi Ders notu- Kaynak kitap Anlatım
15 Birlik ilkesi Ders notu- Kaynak kitap Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
 Demir Divanlıoğlu, "Temel Tasar" Birsen Yayın Evi, İst. 1997  Latife Gürer, "Temel Tasarım", Birsen Yayın Evi, ISBN 975-511-386-X İ. Hulüsi Güngör, "Temel Tasar", Esen Ofset, ISBN : 975 000504 01  Seylan A., "Temel Tasarım " M Kitap Yayınları ISBN 9750015800 2005 Francis D.K. CHING, "Mimarlık, Biçim, Mekan ve Düzen" YEM, ISBN 975-8599-20-8