DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mimari Anlıtım Teknikleri I * MIM   135 1 2 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Ahmet KOÇHAN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.AHMET KOÇHAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Mimari çizim tekniğini kazanmak, iki boyutlu çizim ve ifade edebilme becerisini geliştirmek.
Dersin İçeriği
Çeşitli grafik anlatım ve çizim teknikleriyle öğrencinin mimari ifade becerilerinin geliştirilmesi, iki boyutlu çizim çalışmaları, ölçek çalışmaları. Yazı ve harf çalışmaları, Plan, kesit, görünüş çizimi. Mimari proje sunumunda teknik çizim kuralları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mimarlık alanında yeterli bilgiye sahip olur; bu alanda edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri mimarlık uygulamalarında bir arada kullanır.
X
2
B1 düzeyinde mesleğinin gerektirdiği yabancı dil bilgisine sahip olur.
3
Mimarlık alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak tasarım yapar, olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler ve yorumlar.
X
4
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
5
Mimarlık alanında veri toplar, tasarım çalışmaları yapar, sonuçları değerlendirir, sorunları tanımlar ve çözüm önerileri geliştirir.
X
6
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin bir biçimde çalışır
X
7
Mimarlık alanı ile ilgili herhangi bir çalışmayı bireysel olarak planlar, projelendirir ve bağımsız olarak yürütür, danışmanlık ve bilirkişilik yapar.
8
Karşılaştığı problemleri çözmede bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
X
9
Mimarlık alanıyla ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler, kaynak araştırması yapar, bilgiye ulaşır ve veri tabanlarını kullanır.
X
10
Yaşam boyu öğrenme tutumu geliştirir ve elde edilen bilgileri toplum yararına kullanır.
11
Mimarlık ile ilgili toplumsal bilinç oluşturur ve tasarım verilerinin sürdürülebilir kullanımını sağlayacak becerilere sahip olur.
X
12
Mimarlık alanıyla ilgili yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, mimarlık ile ilgili seminer ve toplantıları izler, düzenler, proje hazırlar ve yabancı dil bilgilerine dayanarak yurtdışı kaynaklı yayınları takip eder.
13
Mimarlık alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
14
Temel mimari ilkeleri bina, iç mekan ve yerleşim tasarımı düzeyinde uygular.
15
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanır; tarihi anıtları ve yapıları belgeler ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri bilir ve uygular.
16
Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını sağlar.
17
Geniş kapsamlı programı olan bir mimari projeyi eskiz aşamasından uygulama projesi aşamasına kadar (strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler vb.) geliştirir, değerlendirir ve uygular.
X
18
Mesleki gelişimde stajın rolünü ve işveren ve stajyerin hak ve sorumluluklarını anlar.
19
Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişimlerini ve uygulamalarını anlar ve yorumlar.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin içeriğinin anlatılması, çizim aletlerinin tanıtılması
2 Nokta, çizgi, yüzey, hacim gibi kavramların ve temel geometrik formların tanıtılması Nokta, çizgi, yüzey, hacim gibi kavramların ve temel geometrik formlar hakkında araştırma yapmak
3 Yazı çalışması uygulaması Örnek yazı stilleri bulmak.
4 Ölçek kavramının ve proje türleri içeriğinin verilmesi Ölçek kavramını araştırmak
5 Plan ve içeriğinin anlatımı ve uygulaması Plan düzlemi ve iki boyutlu ifade konusunun araştırılması
6 Plan çizimi, tefriş gösterimi ve uygulaması Plan düzlemi ve iki boyutlu ifade konusunda çalışma
7 Ara Sınav Konuların genel tekrarı
8 Plan çiziminin rapido tekniği kullanılarak uygulanması Rapido tekniği konusunda araştırma
9 Kesit çizimi anlatımı ve uygulaması Kesit çizimi konusunda araştırma
10 Kesit çizimi anlatımı ve uygulaması Kesit çizimi konusunda çalışma
11 Görünüş çizimi anlatımı ve uygulaması Görünüş çizimi konusunda araştırma
12 Görünüş çizimi anlatımı ve uygulaması Görünüş çizimi konusunda araştırma
13 Kesit ve görünüş çiziminin rapido tekniği kullanılarak uygulaması Kesit ve görünüş çiziminin rapido tekniği kullanılarak uygulaması konusunda ön çalışma
14 Örnek mimari proje çizimi Örnek mimari proje çizimlerinin incelenmesi
15 Örnek mimari proje çizimi Örnek mimari proje çizimlerinin incelenmesi
16-17 Final Sınavı Konuların genel tekrarı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
 Ching F., c1996, Architecture, Form, Space & Order, Van Nostrand Reinhold, New York Şahinler, O., Kızıl, F., "Mimarlıkta Teknik Resim" Yem Kitabevi, İstanbul  Ching F., 1975, Architectural Graphics, Van Nostrand Reinhold