DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mimari Anlıtım Teknikleri II * MIM   136 2 2 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Ahmet KOÇHAN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.AHMET KOÇHAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Mimari çizim ve sunum tekniğini kazanmak, üç boyutlu düşünme ve ifade edebilme becerisini geliştirmek.
Dersin İçeriği
Çeşitli grafik anlatım ve çizim teknikleriyle öğrencinin mimari ifade becerilerinin geliştirilmesi, üç boyutlu çizim tekniklerinin verilmesi, tek ve çift kaçışlı perspektif, aksonometrik perspektif ve maket yapımı ve serbest el çizim çalışmaları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mimarlık alanında yeterli bilgiye sahip olur; bu alanda edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri mimarlık uygulamalarında bir arada kullanır.
X
2
B1 düzeyinde mesleğinin gerektirdiği yabancı dil bilgisine sahip olur.
3
Mimarlık alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak tasarım yapar, olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler ve yorumlar.
X
4
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
5
Mimarlık alanında veri toplar, tasarım çalışmaları yapar, sonuçları değerlendirir, sorunları tanımlar ve çözüm önerileri geliştirir.
X
6
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin bir biçimde çalışır
X
7
Mimarlık alanı ile ilgili herhangi bir çalışmayı bireysel olarak planlar, projelendirir ve bağımsız olarak yürütür, danışmanlık ve bilirkişilik yapar.
8
Karşılaştığı problemleri çözmede bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
X
9
Mimarlık alanıyla ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler, kaynak araştırması yapar, bilgiye ulaşır ve veri tabanlarını kullanır.
X
10
Yaşam boyu öğrenme tutumu geliştirir ve elde edilen bilgileri toplum yararına kullanır.
11
Mimarlık ile ilgili toplumsal bilinç oluşturur ve tasarım verilerinin sürdürülebilir kullanımını sağlayacak becerilere sahip olur.
X
12
Mimarlık alanıyla ilgili yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, mimarlık ile ilgili seminer ve toplantıları izler, düzenler, proje hazırlar ve yabancı dil bilgilerine dayanarak yurtdışı kaynaklı yayınları takip eder.
13
Mimarlık alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
14
Temel mimari ilkeleri bina, iç mekan ve yerleşim tasarımı düzeyinde uygular.
15
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanır; tarihi anıtları ve yapıları belgeler ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri bilir ve uygular.
16
Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını sağlar.
17
Geniş kapsamlı programı olan bir mimari projeyi eskiz aşamasından uygulama projesi aşamasına kadar (strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler vb.) geliştirir, değerlendirir ve uygular.
X
18
Mesleki gelişimde stajın rolünü ve işveren ve stajyerin hak ve sorumluluklarını anlar.
19
Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişimlerini ve uygulamalarını anlar ve yorumlar.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin içeriğinin anlatılması
2 Maket çalışması ile 3 boyutlu sunuma geçiş 3 boyutlu sunum teknikleri hakkında araştırma yapmak
3 Maket çalışması Mimari maket yapımı hakkında araştırma yapmak
4 Kavalyer perspektif çalışması Kavalyer perspektif hakkında araştırma yapmak
5 Militer perspektif çalışması Militer perspektif hakkında araştırma yapmak
6 Ara Sınav Önceki konuların tekrarı
7 Tek kaçışlı perspektif çalışması Tek kaçışlı perspektif hakkında araştırma yapmak
8 Tek kaçışlı perspektif çalışması Tek kaçışlı perspektif alıştırmaları yapmak
9 Çift kaçışlı perspektif çalışması Çift kaçışlı perspektif hakkında araştırma yapmak
10 Çift kaçışlı perspektif çalışması Çift kaçışlı perspektif alıştırmaları yapmak
11 Çift kaçışlı perspektif çalışması Çift kaçışlı perspektif alıştırmaları yapmak
12 Serbest el çizim ve boyama çalışması Serbest el çizim ve boyama hakkında araştırma yapmak
13 Serbest el çizim ve boyama çalışması Serbest el çizim ve boyama alıştırmaları yapmak
14 Serbest el çizim ve boyama çalışması Serbest el çizim ve boyama alıştırmaları yapmak
15 Serbest el çizim ve boyama çalışması Serbest el çizim ve boyama alıştırmaları yapmak
16-17 Final Sınavı Önceki konuların tekrarı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
 Ching F., c1996, Architecture, Form, Space & Order, Van Nostrand Reinhold, New York Ching F., 1975, Architectural Graphics, Van Nostrand Reinhold  Şahinler, O., Kızıl, F., "Mimarlıkta Teknik Resim" Yem Kitabevi, İstanbul