DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bina Bilgisi I MIM   156 2 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa YEĞİN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMUSTAFA YEĞİN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Mimari süreclerde ilgili bilgileri elde etme, değerlendirme, kayıt etme ve uygulama. İnsan işlev ve biçim arasındaki ilişkiler ile mimaride kullanılan kavramları açıklama ve değerlendirme becerisi. İç mekan ve tefriş elemanları tasarlayabilme becerisi kazandırma.
Dersin İçeriği
Bina Bilgisinin Mimarlık Eğitimindeki Yeri;mimarlıkta kullanılan kavramlar,mimari Planlama Süreci (Programlama-Tasarlama-Uygulama-Kullanma),insan boyutları (antropometrik boyutlar, statik, dinamik) ve ergonomi,kullanıcı gereksinimleri ve ergonomik tasarım /arasınav,İnsan-çevre ilişkisi ve tasarım yaklaşımları,,planlama-tasarlama ilişkileri ve süreçleri;tasarıma etki eden fiziksel unsurların değerlendirilmesi,tasarıma etki eden fiziksel unsurların değerlendirilmesi/ arasınav,konut asal işlevleri (yaşama, yemek yeme, servis, yatma ve temizlenme),konut asal işlevleri (yaşama, yemek yeme, servis, yatma ve temizlenme),konut asal işlevleri (yaşama, yemek yeme, servis, yatma ve temizlenme),konut yakın çevresi ve tasarım ilişkileri,,çok yönlü örneklerle irdeleme ve sorgulamalar incelenecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bilgiyi seçebilme, analiz edebilme ve deneysel tasarımlarla bilgiyi üretebilme
2) İnsan, işlev ve biçim arasındaki ilişkiler ile mimaride kullanılan kavramları açıklama ve değerlendirme becerisi
3) Mimari tasarımın aşamaları, mekanı kavrama ve oluşturulmasındaki temel ögeleri tanımlama ve yorumlayabilme
4) Mimari süreçlerde ilgili bilgileri elde etme, değerlendirme, kayıt etme ve uygulama
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mimarlık alanında yeterli bilgiye sahip olur; bu alanda edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri mimarlık uygulamalarında bir arada kullanır.
X
2
B1 düzeyinde mesleğinin gerektirdiği yabancı dil bilgisine sahip olur.
3
Mimarlık alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak tasarım yapar, olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler ve yorumlar.
X
4
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
5
Mimarlık alanında veri toplar, tasarım çalışmaları yapar, sonuçları değerlendirir, sorunları tanımlar ve çözüm önerileri geliştirir.
X
6
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin bir biçimde çalışır
X
7
Mimarlık alanı ile ilgili herhangi bir çalışmayı bireysel olarak planlar, projelendirir ve bağımsız olarak yürütür, danışmanlık ve bilirkişilik yapar.
X
8
Karşılaştığı problemleri çözmede bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
X
9
Mimarlık alanıyla ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler, kaynak araştırması yapar, bilgiye ulaşır ve veri tabanlarını kullanır.
X
10
Yaşam boyu öğrenme tutumu geliştirir ve elde edilen bilgileri toplum yararına kullanır.
11
Mimarlık ile ilgili toplumsal bilinç oluşturur ve tasarım verilerinin sürdürülebilir kullanımını sağlayacak becerilere sahip olur.
X
12
Mimarlık alanıyla ilgili yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, mimarlık ile ilgili seminer ve toplantıları izler, düzenler, proje hazırlar ve yabancı dil bilgilerine dayanarak yurtdışı kaynaklı yayınları takip eder.
X
13
Mimarlık alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
14
Temel mimari ilkeleri bina, iç mekan ve yerleşim tasarımı düzeyinde uygular.
15
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanır; tarihi anıtları ve yapıları belgeler ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri bilir ve uygular.
16
Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını sağlar.
X
17
Geniş kapsamlı programı olan bir mimari projeyi eskiz aşamasından uygulama projesi aşamasına kadar (strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler vb.) geliştirir, değerlendirir ve uygular.
X
18
Mesleki gelişimde stajın rolünü ve işveren ve stajyerin hak ve sorumluluklarını anlar.
19
Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişimlerini ve uygulamalarını anlar ve yorumlar.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bina Bilgisinin Mimarlık Eğitimindeki Yeri; Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
2 Mimarlıkta kullanılan kavramlar Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
3 Mimari Planlama Süreci (Programlama-Tasarlama-Uygulama-Kullanma) Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
4 İnsan boyutları (antropometrik boyutlar, statik, dinamik) ve ergonomi Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
5 Kullanıcı gereksinimleri ve ergonomik tasarım /arasınav Kaynak okuma Anlatım
Yazılı Sınav
6 İnsan-çevre ilişkisi ve tasarım yaklaşımları Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
7 Planlama-tasarlama ilişkileri ve süreçleri; Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
9 Tasarıma etki eden fiziksel unsurların değerlendirilmesi/ arasınav Kaynak okuma Anlatım
Yazılı Sınav
10 Konut asal işlevleri (yaşama, yemek yeme, servis, yatma ve temizlenme) Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
11 Konut asal işlevleri (yaşama, yemek yeme, servis, yatma ve temizlenme) Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
12 Konut asal işlevleri (yaşama, yemek yeme, servis, yatma ve temizlenme) Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
13 konut yakın çevresi ve tasarım ilişkileri Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
14 Çok yönlü örneklerle irdeleme ve sorgulamalar Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
15 Yıl sonu sınavı Kaynak okuma Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Jones, J.C., (1999), The State Of The Art In Design Metods, Spon Press, London.Bechtel, R. B., 1997. An Introduction, Environment and Behavior, Thousand Oaks, CA:Sage.Boulding, Kenneth E., 1956. The Image. Ann Arbor: University of Michigan Press. p. 150- 151.Hillier, B. ve Hanson, J., 1984. The Social Logic of Space, Cambridge University Press, Cambridge.Hillier, B., 1996. Space is the Machine: A Configurational Theory of Architecture, Cambridge University Press, Cambridge.Kaplan, S., 1973. Cognitive Maps in Perception and Thought. In R. Downs & Stea (Eds), Image and Environment: Cognitive Mappings and Spatial Behavior. Chicago:Adline.