DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mukavemet MIM   208 4 3 3 3

Ön Koşul Dersleri -
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Sıdıka Seren GÜVEN
Dersi Verenler
Prof. Dr.SIDIKA SEREN GÜVEN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yapı elemanlarının kesit tesirlerini hesaplama yeteneği kazandırmak, kuvvet-yerdeğiştirme ve gerilme-şekil değiştirme ilişkilerini belirleme bilgisi kazandırmak, güvenlik gerilmelerine göre boyutlandırma yeteneği kazandırmak, yüzeysel şekillerin ağırlık merkezlerinin ve atalet momentlerinin hesaplanması ile ilgili bilgiler kazandırmak
Dersin İçeriği
Gerilme ve yerdeğiştirme kavramları. Eksenel yüklü elemanlarda gerilmeler. Bir noktada gerilme ve yerdeğiştirme. Gerilme ve yerdeğiştirmelerde dönüşüm. Mohr dairesi. Statik moment, atalet momenti. Basit eğilme. Kayma merkezi. Bileşik mukavemet halleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) 1.Yapı elemanlarında kesit tesirlerini belirler
2) 2. Tek ve iki boyutlu gerilme etkisindeki elemanlarda gerilme analizi yapar
3) 3. Gerilmeleri yorumlar
4) 4. Birim şekil değiştirmeleri hesaplar.
5) 5 Eksenel kuvvet etkisi altında yer değiştirmeleri hesaplar
6) 6. Eksenel kuvvet etkisi altındaki çubukları tasarlar
7) 7. Basit eğilme etkisi altındaki kirişlerin tasarımını yapar
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mimarlık alanında yeterli bilgiye sahip olur; bu alanda edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri mimarlık uygulamalarında bir arada kullanır.
X
2
B1 düzeyinde mesleğinin gerektirdiği yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
3
Mimarlık alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak tasarım yapar, olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler ve yorumlar.
X
4
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
5
Mimarlık alanında veri toplar, tasarım çalışmaları yapar, sonuçları değerlendirir, sorunları tanımlar ve çözüm önerileri geliştirir.
X
6
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin bir biçimde çalışır
X
7
Mimarlık alanı ile ilgili herhangi bir çalışmayı bireysel olarak planlar, projelendirir ve bağımsız olarak yürütür, danışmanlık ve bilirkişilik yapar.
X
8
Karşılaştığı problemleri çözmede bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
X
9
Mimarlık alanıyla ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler, kaynak araştırması yapar, bilgiye ulaşır ve veri tabanlarını kullanır.
X
10
Yaşam boyu öğrenme tutumu geliştirir ve elde edilen bilgileri toplum yararına kullanır.
X
11
Mimarlık ile ilgili toplumsal bilinç oluşturur ve tasarım verilerinin sürdürülebilir kullanımını sağlayacak becerilere sahip olur.
X
12
Mimarlık alanıyla ilgili yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, mimarlık ile ilgili seminer ve toplantıları izler, düzenler, proje hazırlar ve yabancı dil bilgilerine dayanarak yurtdışı kaynaklı yayınları takip eder.
X
13
Mimarlık alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
14
Temel mimari ilkeleri bina, iç mekan ve yerleşim tasarımı düzeyinde uygular.
X
15
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanır; tarihi anıtları ve yapıları belgeler ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri bilir ve uygular.
X
16
Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını sağlar.
17
Geniş kapsamlı programı olan bir mimari projeyi eskiz aşamasından uygulama projesi aşamasına kadar (strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler vb.) geliştirir, değerlendirir ve uygular.
X
18
Mesleki gelişimde stajın rolünü ve işveren ve stajyerin hak ve sorumluluklarını anlar.
X
19
Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişimlerini ve uygulamalarını anlar ve yorumlar.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Mukavemetin temel prensipleri, Elastik, plastik malzemeler, Hooke cismi Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Problem Çözme
2 Düzlemi içinde yüklü çubuklarda kesit tesirleri Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Problem Çözme
3 Kesit Tesiri diyagramlarının çizilmesi Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Problem Çözme
4 Gerilme analizi, tek eksenli gerilme hali Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Problem Çözme
5 İki eksenli gerilmel hali Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Problem Çözme
6 Eksenel yükleme ve normal kuvvet Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Problem Çözme
7 Eksenel yüklemeye maruz çubukta şekil değiştirme Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Problem Çözme
8 Arasınav Ders notları ve kaynak kitaplar
9 Statik moment ve ağırlık merkezi Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Problem Çözme
10 Atalet momentleri Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Problem Çözme
11 Çok parçalı şekillerin atalet momentlerinin bulunması Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Problem Çözme
12 Basit eğilme Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Problem Çözme
13 Kesme Kuvveti Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Problem Çözme
14 Burulma Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Problem Çözme
15 Bileşik mukavemet halleri Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Problem Çözme
16-17 Çeşitli örnekler Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Problem Çözme

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar