DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mimari proje III MIM   215 3 4 6 8

Ön Koşul Dersleri MIM116 Mimari Proje 2
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa YEĞİN
Dersi Verenler
Doç. Dr.ALTAY ÇOLAK1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiÖZLEM ŞENYİĞİT1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.TOLGA UZUN1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.ALTAY ÇOLAK1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.ONUR ERMAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Mimari ifade tekniğine uygun model ve çizimler aracılığıyla bina ve kent ölçekte tasarım ile, mekansal konfor sağlama ; Malzeme, doku ve renk ilişkisi ile yapı ve yapı çevresine estetik değer ve kimlik kazanma bilgi ve becerisini verir
Dersin İçeriği
Konunun çeşitli analizleri (çevresel iklimsel vb. ; Yasal çerçeve ve ilgili / geçerli standartların uygunluğu hakkında ön araştırma. Çeşitli senaryolar, küçük ölçekli çalışmalar ve modeller aracılığıyla yaratıcı çözümler de dahil olmak üzere mimari projelerinin hazırlanması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Konunun analizlerini yapar (çevresel iklimsel vb.)
2) Elemanları ve fonksiyon şemasını inceler, programı yorumlar ve arazi modeli oluşturur
3) Üstteki analizler doğrultusunda çeşitli senaryolarla küçük ölçekli etütler ve maketler yapar
4) Muhtelif eskizler aracılığıyla
5) alternatif öneriler yaratır
6) Malzeme, doku, renk ve şekil-zemin ilişkisi ile yapıya estetik değer ve kimlik verir
7) Ulaşılabilirlik, standart ve yönetmeliklere uygunluk
8) sağlar
9) Mimari anlatım tekniğine uygun çizimler ve maketler sunar


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mimarlık alanında yeterli bilgiye sahip olur; bu alanda edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri mimarlık uygulamalarında bir arada kullanır.
2
B1 düzeyinde mesleğinin gerektirdiği yabancı dil bilgisine sahip olur.
3
Mimarlık alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak tasarım yapar, olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler ve yorumlar.
4
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
5
Mimarlık alanında veri toplar, tasarım çalışmaları yapar, sonuçları değerlendirir, sorunları tanımlar ve çözüm önerileri geliştirir.
6
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin bir biçimde çalışır
7
Mimarlık alanı ile ilgili herhangi bir çalışmayı bireysel olarak planlar, projelendirir ve bağımsız olarak yürütür, danışmanlık ve bilirkişilik yapar.
8
Karşılaştığı problemleri çözmede bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
9
Mimarlık alanıyla ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler, kaynak araştırması yapar, bilgiye ulaşır ve veri tabanlarını kullanır.
10
Yaşam boyu öğrenme tutumu geliştirir ve elde edilen bilgileri toplum yararına kullanır.
11
Mimarlık ile ilgili toplumsal bilinç oluşturur ve tasarım verilerinin sürdürülebilir kullanımını sağlayacak becerilere sahip olur.
12
Mimarlık alanıyla ilgili yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, mimarlık ile ilgili seminer ve toplantıları izler, düzenler, proje hazırlar ve yabancı dil bilgilerine dayanarak yurtdışı kaynaklı yayınları takip eder.
13
Mimarlık alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14
Temel mimari ilkeleri bina, iç mekan ve yerleşim tasarımı düzeyinde uygular.
15
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanır; tarihi anıtları ve yapıları belgeler ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri bilir ve uygular.
16
Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını sağlar.
17
Geniş kapsamlı programı olan bir mimari projeyi eskiz aşamasından uygulama projesi aşamasına kadar (strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler vb.) geliştirir, değerlendirir ve uygular.
18
Mesleki gelişimde stajın rolünü ve işveren ve stajyerin hak ve sorumluluklarını anlar.
19
Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişimlerini ve uygulamalarını anlar ve yorumlar.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş, konunun açıklanması Konu üzerinde inceleme Araştırma dosyasının hazırlanması Tartışma
2 Arazi ile ilgili bilgiler vb içeren çeşitli analizler - yer ve çevre analizi, literatür araştırması, örnek projeleri inceleme Konu üzerinde inceleme, Araştırma dosyasının hazırlanması Tartışma
3 Araştırma dosyasının teslimi ve konu ile ilgili görüşme İhtiyaç programının geliştirilmesi, ana fikrin ve tasarım prensiplerinin belirlenmesi Konu üzerinde inceleme, Araştırma dosyasının hazırlanması Tartışma
4 Kitlesel senaryo içeren 2 ve 3 boyutlu leke etütleri ile çok sayıda alternatifler üretme Konu üzerinde inceleme, araştırma dosyasının hazırlanması Tartışma
5 Modeller yardımı ile öneri geliştirme Konu üzerinde örnekleri inceleme ve okuma Tartışma
6 Modeller yardımı ile öneri geliştirme Konu üzerinde örnekleri inceleme ve okuma Tartışma
Beyin Fırtınası
7 1. Ara - çizim sınavı Konu üzerinde örnekleri inceleme ve okuma Yazılı Sınav
8 Poster hazırlama, eskiz ve maket çalışması Çeşitli yapı eleman ve detay vb. konusunda araştırma, inceleme Tartışma
Beyin Fırtınası
9 Eskiz ve Maket Çalışmaları Çeşitli yapı eleman ve detay vb. konusunda araştırma, inceleme Tartışma
Beyin Fırtınası
10 Eskiz ve Maket Çalışmaları Çeşitli yönetmelikler, bina estetiği malzeme vb. konusunda araştırma, inceleme Tartışma
Beyin Fırtınası
11 2. Ara sınav - Jüri Bina estetiği, malzeme vb. konusunda araştırma, inceleme Proje / Tasarım
12 Eskiz ve Maket Çalışmaları Bina estetiği malzeme vb. konusunda araştırma, inceleme Tartışma
Beyin Fırtınası
13 Proje sunum çalışmaları, son tashihler Proje ve maket çalışmalarının son düzenlemeleri Tartışma
Beyin Fırtınası
14 Proje sunum çalışmaları, son tashihler Son düzenlemeler - Teslim tekniği analizi ve araştırma Tartışma
Beyin Fırtınası
15 Proje sunum çalışmaları, son tashihler Teslim tekniği analizi ve araştırma Tartışma
Beyin Fırtınası
16-17 Proje Teslimi - Final projesinin teslimi Sunuma hazırlık Proje / Tasarım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
 Çeşitli süreli yayınlar Çizim ve mimari örnekler içeren bazı kitaplar Arkitera, yapı vb. internet araştırması