DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mimari Proje IV MIM   216 4 4 6 8

Ön Koşul Dersleri MIM215 Mimarimproje 3
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Altay ÇOLAK
Dersi Verenler
Doç. Dr.SERPİL ÇERÇİ1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiÖZLEM ŞENYİĞİT1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.TOLGA UZUN1. Öğretim Grup:A
SEYMA ÜÇKARDESLER1. Öğretim Grup:A
HEYSEM SÜHAN BEYAZTAŞ1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiMUSTAFA YEĞİN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Proje konusuna ait örneklerin ve arazinin analizi (iklim, yol, topoğrafya vb.), yakın ve uzak çevrenin (kentsel açıdan) değerlendirilmesi ile leke etüdleri; mekansal organizasyon, işlevsel akıcılık, kütlesel senaryo ve fonksiyon ilişkisi, strüktürel çözümler, malzeme kullanımı, cephe analizleri, yeşil mimari, standart ve yönetmeliklere uyum, yapı kimliği vb. kriterler ile öğrencilerin sentez yapabilme, çok sayıda çözüm alternatiflerini maketi ile birlikte tartışabilme ve ideal olan önerisini geliştirerek 2 ve 3 boyutlu sunma ve sonucunda bir sonraki projeyi almaya hazır hale gelmesidir.
Dersin İçeriği
Proje konusu, doğal çevre koşullarını çok yönlü olarak tasarım problemlerine veri olarak kullanarak yapay çevre tasarlama becerisini geliştirecek niteliktedir. Konular, mimari düşüncenin strüktür, konstrüksiyon, detay ile birlikte ele alınması; farklı detay düzeylerinde çalışılması gereken tasarım problemleri olarak ele alınır. Çok karmaşık olmayan bina yada binalar grubu, tasarım süreçlerinin deneyimlenmesi, teknik verilerin tasarım süreçlerine dahil edilmesi, tüm tasarım alanları ile ilgili bilgilendirme ve araştırma çalışmalarının sonuçlarını içerir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Konu ile ilgili örneklerin eskizlerle analizinin yapıldığı bir dosya hazırlama
2) Arazi maketi ile birlikte çevresel ve iklimsel verileri analiz etme
3) İhtiyaç programını yorumlama, fonksiyon şeması, eleman etütleri.
4) Üstteki analizler doğrultusunda çeşitli senaryolarla leke etütleri ve maketleri
5) Alternatif önerilerden en uygununu kitle plastiği ve konstrüksiyon seçimini dikkate alarak geliştirme
6) Malzeme, doku, renk ve şekil-zemin ilişkisi ile kitleye estetik değer kazandırma
7) Ulaşılabilirlik, standart ve yönetmeliklere uygunluk sağlama
8) Geliştirilen projeyi mimari anlatım tekniğine uygun çizimler ve maketi ile sunma
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mimarlık alanında yeterli bilgiye sahip olur; bu alanda edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri mimarlık uygulamalarında bir arada kullanır.
X
2
B1 düzeyinde mesleğinin gerektirdiği yabancı dil bilgisine sahip olur.
3
Mimarlık alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak tasarım yapar, olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler ve yorumlar.
X
4
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
5
Mimarlık alanında veri toplar, tasarım çalışmaları yapar, sonuçları değerlendirir, sorunları tanımlar ve çözüm önerileri geliştirir.
X
6
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin bir biçimde çalışır
X
7
Mimarlık alanı ile ilgili herhangi bir çalışmayı bireysel olarak planlar, projelendirir ve bağımsız olarak yürütür, danışmanlık ve bilirkişilik yapar.
X
8
Karşılaştığı problemleri çözmede bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
X
9
Mimarlık alanıyla ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler, kaynak araştırması yapar, bilgiye ulaşır ve veri tabanlarını kullanır.
X
10
Yaşam boyu öğrenme tutumu geliştirir ve elde edilen bilgileri toplum yararına kullanır.
11
Mimarlık ile ilgili toplumsal bilinç oluşturur ve tasarım verilerinin sürdürülebilir kullanımını sağlayacak becerilere sahip olur.
X
12
Mimarlık alanıyla ilgili yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, mimarlık ile ilgili seminer ve toplantıları izler, düzenler, proje hazırlar ve yabancı dil bilgilerine dayanarak yurtdışı kaynaklı yayınları takip eder.
X
13
Mimarlık alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
14
Temel mimari ilkeleri bina, iç mekan ve yerleşim tasarımı düzeyinde uygular.
15
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanır; tarihi anıtları ve yapıları belgeler ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri bilir ve uygular.
X
16
Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını sağlar.
X
17
Geniş kapsamlı programı olan bir mimari projeyi eskiz aşamasından uygulama projesi aşamasına kadar (strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler vb.) geliştirir, değerlendirir ve uygular.
X
18
Mesleki gelişimde stajın rolünü ve işveren ve stajyerin hak ve sorumluluklarını anlar.
19
Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişimlerini ve uygulamalarını anlar ve yorumlar.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Konunun verilmesi, veri toplama konusunda açıklamalar, Neufert vb. eleman çeşit ve ölçülerini içeren kitaplar Anlatım
Grup Çalışması
2 Örneklerin analizi, arazi ile ilgili bilgilerin verilmesi Arkitera vb.mimarlık ile ilgili çeşitli web siteleri, yerli ve yabancı süreli dergiler, yerinde inceleme Anlatım
3 Örneklerin analizi, İhtiyaç programı, fonksiyon şeması, eleman etütler vb.ile dosya teslim Arkitera vb.mimarlık ile ilgili çeşitli web siteleri, yerli ve yabancı süreli dergiler, yerinde inceleme Tartışma
4 2 ve 3 boyutlu leke etütleri ile çok sayıda alternatifler üretme Arkitera vb.mimarlık ile ilgili çeşitli web siteleri, yerli ve yabancı süreli dergiler, yerinde inceleme Tartışma
5 Kütlesel senaryo ile leke etütlerine devam Arkitera vb.mimarlık ile ilgili çeşitli web siteleri, yerli ve yabancı süreli dergiler, yerinde inceleme Tartışma
6 Ölçek büyütme ve konstrüksiyon Arkitera vb.mimarlık ile ilgili çeşitli web siteleri, yerli ve yabancı süreli dergiler, yerinde inceleme Tartışma
7 Eskiz Sınavı ve Ara teslim Ara Sınav Ödev
8 Plan, kesit, görünüşler Çeşitli çizim, yapı elemanları ve detay kitapları Anlatım
9 Malzeme, doku, renk ve şekil-zemin ilişkisi Yapı kabuğu estetiği ve dış mekanı içeren kaynaklar Tartışma
10 Standart ve yönetmeliklere uygunluk sağlama Çeşitli yönetmelikler Anlatım
Tartışma
11 Jüri Jüri
12 Detay çözümleri, çevre düzenl vb. son düzenleme Çeşitli yapı elemanları ve detay kitapları Tartışma
13 Proje sunum paftası ve teslime yönelik bilgiler Proje teslimine yönelik çizim ve sunumları içeren kaynaklar Anlatım
14 Teslime yönelik proje ve maket son düzenleme Tasarımın teslime hazır.ve önceki dönem projeleri inc.
15 Proje sunuş çalışmaları Tasarımın teslime hazır.ve önceki dönem projeleri inc. Proje / Tasarım
16-17 Proje Teslimi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Neufert  Çeşitli süreli yayınlar Konu ile ilgili çizim ağırlıklı anlatıma sahip kitaplar  Arkitera vb.i nternet araştırması  ilgili yapıları yerinde inceleme