DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yapı Tesisatı * MIM   223 3 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Ganime Tuğba ERCOŞKUN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.GANİME TUĞBA ERCOŞKUN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yapıda bulunan ıslak mekanlar (banyo, wc, mutfak, balkon, teras ve benzeri) ile ilgili bilgilenmek ve bu bilgileri herhangi bir yapı çeşidinde teknik ve planlama düşüncesi anlamında ifade edebilme becerisini oluşturmak/geliştirmek .
Dersin İçeriği
Çeşitli yapılarda bulunan iç mekanların (ıslak ve ıslak olmayan) açıklanması. Ayrıca çeşitli yapı türlerinde ıslak mekanların (balkon,teras,banyo,wc,çamaşır odası,mutfak,sauna,yüzme havuzu) olması gereken yerlerde donanım şekilleri ve tesisat sistemlerinin (temiz su tesisatı, pis su tesisatı) oluşturulması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mimarlık alanında yeterli bilgiye sahip olur; bu alanda edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri mimarlık uygulamalarında bir arada kullanır.
X
2
B1 düzeyinde mesleğinin gerektirdiği yabancı dil bilgisine sahip olur.
3
Mimarlık alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak tasarım yapar, olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler ve yorumlar.
X
4
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
5
Mimarlık alanında veri toplar, tasarım çalışmaları yapar, sonuçları değerlendirir, sorunları tanımlar ve çözüm önerileri geliştirir.
X
6
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin bir biçimde çalışır
X
7
Mimarlık alanı ile ilgili herhangi bir çalışmayı bireysel olarak planlar, projelendirir ve bağımsız olarak yürütür, danışmanlık ve bilirkişilik yapar.
X
8
Karşılaştığı problemleri çözmede bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
X
9
Mimarlık alanıyla ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler, kaynak araştırması yapar, bilgiye ulaşır ve veri tabanlarını kullanır.
X
10
Yaşam boyu öğrenme tutumu geliştirir ve elde edilen bilgileri toplum yararına kullanır.
X
11
Mimarlık ile ilgili toplumsal bilinç oluşturur ve tasarım verilerinin sürdürülebilir kullanımını sağlayacak becerilere sahip olur.
X
12
Mimarlık alanıyla ilgili yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, mimarlık ile ilgili seminer ve toplantıları izler, düzenler, proje hazırlar ve yabancı dil bilgilerine dayanarak yurtdışı kaynaklı yayınları takip eder.
X
13
Mimarlık alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
14
Temel mimari ilkeleri bina, iç mekan ve yerleşim tasarımı düzeyinde uygular.
15
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanır; tarihi anıtları ve yapıları belgeler ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri bilir ve uygular.
X
16
Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını sağlar.
X
17
Geniş kapsamlı programı olan bir mimari projeyi eskiz aşamasından uygulama projesi aşamasına kadar (strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler vb.) geliştirir, değerlendirir ve uygular.
X
18
Mesleki gelişimde stajın rolünü ve işveren ve stajyerin hak ve sorumluluklarını anlar.
19
Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişimlerini ve uygulamalarını anlar ve yorumlar.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin içeriği ile ilgili genel tanıtım yapılması ilgili kitaplara çalışmak
2 Tesisatın ana malzemesi suyun ve tesisat sisteminin tanıtımı ilgili kitaplara çalışmak
3 Suyun temin edilme şekilleri ilgili kitaplara çalışmak
4 Tulumbalar/pompalar ilgili kitaplara çalışmak
5 Şehir ve Bina su tesisatı ilgili kitaplara çalışmak
6 Bina temiz ve kirli su tesisatı ilgili kitaplara çalışmak
7 Bina temiz ve kirli su tesisatı ilgili kitaplara çalışmak
8 Ara Sınav ilgili kitaplara çalışmak
9 Yangın Tesisatı ilgili kitaplara çalışmak
10 Vize sınavı ilgili kitaplara çalışmak
11 Sıhhi Tesisat Gereçleri ilgili kitaplara çalışmak
12 Su Akıtma Yerleri ilgili kitaplara çalışmak
13 Sıcak Su Tesisatı ilgili kitaplara çalışmak
14 Gaz Tesisatı ilgili kitaplara çalışmak
15 Final Sınavı ilgili kitaplara çalışmak
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları ilgili kitaplara çalışmak

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Türker, S., Temel İtfaiyecilik ve Yangından Korunma 1, Altın Koza Yayınları No:48, Adana, 2009