DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mimari Betonarme Pratiği MIM   228 4 3 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Sıdıka Seren GÜVEN
Dersi Verenler
Prof. Dr.SIDIKA SEREN GÜVEN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sadece düşey yükler altında değil aynı zamanda deprem yükleri etkisindeki betonarme yapı sistemlerinde taşıyıcı sistem yerleştirme ilkelerinin öğretilmesi
Dersin İçeriği
Beton, çelik ve taş yapılarda depreme dayanıklılık. Depreme dayanıklı yapı tasarımı ilkeleri. Yapı düzensizlikleri. Yapı sistemi malzemeleri. Betonarme yapı tasarımı ilkeleri. Çok katlı betonarme sistemler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) 1. Betonarme yapı malzemesini ve özelliklerini öğrenir
2) 2. Betonarme yapı sistemlerinde taşıyıcı sistem elemanlarını öğrenir
3) 3. Taşıyıcı sistem düzenleme ilkelerini kavrar
4) 4. Depreme dayanıklı yapı tasarımında taşıyıcı sistem düzenlemenin önemini öğrenir
5) 5. İç mekan tasarımında depreme dayanıklı tasarım konusunda fikir edinir
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mimarlık alanında yeterli bilgiye sahip olur; bu alanda edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri mimarlık uygulamalarında bir arada kullanır.
X
2
B1 düzeyinde mesleğinin gerektirdiği yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
3
Mimarlık alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak tasarım yapar, olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler ve yorumlar.
X
4
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
5
Mimarlık alanında veri toplar, tasarım çalışmaları yapar, sonuçları değerlendirir, sorunları tanımlar ve çözüm önerileri geliştirir.
X
6
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin bir biçimde çalışır
X
7
Mimarlık alanı ile ilgili herhangi bir çalışmayı bireysel olarak planlar, projelendirir ve bağımsız olarak yürütür, danışmanlık ve bilirkişilik yapar.
X
8
Karşılaştığı problemleri çözmede bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
X
9
Mimarlık alanıyla ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler, kaynak araştırması yapar, bilgiye ulaşır ve veri tabanlarını kullanır.
X
10
Yaşam boyu öğrenme tutumu geliştirir ve elde edilen bilgileri toplum yararına kullanır.
X
11
Mimarlık ile ilgili toplumsal bilinç oluşturur ve tasarım verilerinin sürdürülebilir kullanımını sağlayacak becerilere sahip olur.
X
12
Mimarlık alanıyla ilgili yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, mimarlık ile ilgili seminer ve toplantıları izler, düzenler, proje hazırlar ve yabancı dil bilgilerine dayanarak yurtdışı kaynaklı yayınları takip eder.
X
13
Mimarlık alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
14
Temel mimari ilkeleri bina, iç mekan ve yerleşim tasarımı düzeyinde uygular.
X
15
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanır; tarihi anıtları ve yapıları belgeler ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri bilir ve uygular.
X
16
Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını sağlar.
X
17
Geniş kapsamlı programı olan bir mimari projeyi eskiz aşamasından uygulama projesi aşamasına kadar (strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler vb.) geliştirir, değerlendirir ve uygular.
X
18
Mesleki gelişimde stajın rolünü ve işveren ve stajyerin hak ve sorumluluklarını anlar.
X
19
Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişimlerini ve uygulamalarını anlar ve yorumlar.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Betonarme yapılarla ilgili genel bilgi ve tanımlar Ders notları ve kaynaklar Anlatım
Tartışma
Gösteri
2 Betonarme yapı malzemesi Ders notları ve kaynaklar Anlatım
Tartışma
Gösteri
3 Yükler ve bir projenin tasarım aşamaları Ders notları ve kaynaklar Anlatım
Tartışma
Gösteri
4 Taşıyıcı elemanlarda tasarım esasları ve minimum koşullar Ders notları ve kaynaklar Anlatım
Tartışma
Gösteri
5 Kirişler, kolon ve perdeler Ders notları ve kaynaklar Anlatım
Tartışma
Gösteri
6 Döşemeler, temeller Ders notları ve kaynaklar Anlatım
Tartışma
Gösteri
7 Temeller ve derzler Ders notları ve kaynaklar Anlatım
Tartışma
Gösteri
8 Arasınav Ders notları ve kaynaklar
9 Depremde taşıyıcı sistem davranışı Ders notları ve kaynaklar Anlatım
Tartışma
Gösteri
10 Taşıyıcı sistem düzensizlikleri ve çözüm önerileri-Yatay yönde düzensizlikler Ders notları ve kaynaklar Anlatım
Tartışma
Gösteri
11 Taşıyıcı sistem düzensizlikleri ve çözüm önerileri-Yatay yönde düzensizlikler Ders notları ve kaynaklar Anlatım
Tartışma
Gösteri
12 Düşey yönde düzensizlikler Ders notları ve kaynaklar Anlatım
Tartışma
Gösteri
13 Perdeler ve temeller ile ilgili düzensizlikler Ders notları ve kaynaklar Anlatım
Tartışma
Gösteri
14 İç mekan tasarımı ve deprem ilişkisi Ders notları ve kaynaklar Anlatım
Tartışma
Gösteri
15 Fotoğraflarla taşıyıcı sistem düzensizlikleri ve deprem hasarları Ders notları ve kaynaklar Anlatım
Tartışma
Gösteri
16-17 Fotoğraflarla taşıyıcı sistem düzensizlikleri ve deprem hasarları Ders notları ve kaynaklar Anlatım
Tartışma
Gösteri

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar