DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yapı Malzemesi I MIM   235 3 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Serpil ÇERÇİ
Dersi Verenler
Doç. Dr.SERPİL ÇERÇİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yapı malzemesi bileşenlerinin öğretilmesi, Yapı malzemelerinin kullanılması,Yapı malzemelerinin geliştirilmesi
Dersin İçeriği
Metaller, Polimerler ve Ahşap, Bağlayıcı Maddeler ve Çimento, Beton Karma Suyu, Beton Agregaları, Betonda Aranan Özelikler, Dış Etkilere Dayanıklılık, Beton Karışım Hesapları, Rötre, Sertleşmiş Beton Özellikleri, Katkı Maddeleri, Beton Üretim İşleri, İstatistik Kalite Denetimi, Özel Betonlar, Seramik ve Kagir

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Polimer, ahşap ve metaller
2) Bağlayıcı malzemeleri
3) Beton bileşen malzemeleri: Çimento
4) Beton bileşen malzemeleri: Beton agregaları
5) Beton bileşen malzemeleri: Beton karma suyu
6) Beton bileşen malzemeleri: Beton katkıları
7) Beton karışım hesabıTaze ve Sertleşmiş beton özellikleriBetonda kalite denetimi
8) Özel betonlar, seramik ve kagir malzemeler
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mimarlık alanında yeterli bilgiye sahip olur; bu alanda edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri mimarlık uygulamalarında bir arada kullanır.
X
2
B1 düzeyinde mesleğinin gerektirdiği yabancı dil bilgisine sahip olur.
3
Mimarlık alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak tasarım yapar, olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler ve yorumlar.
X
4
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
5
Mimarlık alanında veri toplar, tasarım çalışmaları yapar, sonuçları değerlendirir, sorunları tanımlar ve çözüm önerileri geliştirir.
X
6
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin bir biçimde çalışır
X
7
Mimarlık alanı ile ilgili herhangi bir çalışmayı bireysel olarak planlar, projelendirir ve bağımsız olarak yürütür, danışmanlık ve bilirkişilik yapar.
X
8
Karşılaştığı problemleri çözmede bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
X
9
Mimarlık alanıyla ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler, kaynak araştırması yapar, bilgiye ulaşır ve veri tabanlarını kullanır.
X
10
Yaşam boyu öğrenme tutumu geliştirir ve elde edilen bilgileri toplum yararına kullanır.
11
Mimarlık ile ilgili toplumsal bilinç oluşturur ve tasarım verilerinin sürdürülebilir kullanımını sağlayacak becerilere sahip olur.
X
12
Mimarlık alanıyla ilgili yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, mimarlık ile ilgili seminer ve toplantıları izler, düzenler, proje hazırlar ve yabancı dil bilgilerine dayanarak yurtdışı kaynaklı yayınları takip eder.
X
13
Mimarlık alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
14
Temel mimari ilkeleri bina, iç mekan ve yerleşim tasarımı düzeyinde uygular.
15
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanır; tarihi anıtları ve yapıları belgeler ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri bilir ve uygular.
X
16
Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını sağlar.
X
17
Geniş kapsamlı programı olan bir mimari projeyi eskiz aşamasından uygulama projesi aşamasına kadar (strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler vb.) geliştirir, değerlendirir ve uygular.
X
18
Mesleki gelişimde stajın rolünü ve işveren ve stajyerin hak ve sorumluluklarını anlar.
19
Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişimlerini ve uygulamalarını anlar ve yorumlar.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Metaller Metaller
2 Polimerler ve Ahşap Polimerler ve Ahşap
3 Bağlayıcı Maddeler ve Çimento Bağlayıcı Maddeler ve Çimento
4 Bağlayıcı Maddeler ve Çimento Bağlayıcı Maddeler ve Çimento
5 Agregalar Agregalar
6 Agregalar Agregalar
7 Arasınav Arasınav
8 Ara Sınav Beton karışım hesapları
9 Beton karışım hesapları Beton karışım hesapları
10 Rötre, Sertleşmiş Beton Özellikleri Rötre, Sertleşmiş Beton Özellikleri
11 Katkı Maddeleri, Beton Üretim İşleri, İstatistik Kalite Denetimi Katkı Maddeleri, Beton Üretim İşleri, İstatistik Kalite Denetimi
12 Özel Betonlar, Seramik ve Kagir Özel Betonlar, Seramik ve Kagir
13 Laboratuvar Laboratuvar
14 Seminer Seminer
15 Yıl Sonu Sınavı Final Exam
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yarıyıl sonu sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
İsmail Hakkı Çağatay, Yapı Malzemeleri, Ders Notları. Bekir Postacıoğlu, Beton, Cilt 1. Bağlayıcı Maddeler, Teknik Kitaplar Yayınevi, 1986. Bekir Postacıoğlu, Beton, Cilt 2. Agregalar, Beton, Teknik Kitaplar Yayınevi, 1986. Turhan Y. Erdoğan, Beton, Metu Press, 2003. Turhan Y. Erdoğan, Betonu Oluşturan Malzemeler, Çimentolar, Türkiye Hazır Beton Birliği, 1995.