DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bina Bilgisi II MIM   255 3 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa YEĞİN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMUSTAFA YEĞİN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tasarım kavramının kuramsal olarak ele alınması ve uygulanmış örneklerin incelenerek değerlendirilmesi.
Dersin İçeriği
Temel kavramlar ve kuramlar,mimarlık, insan ve çevre; fiziksel çevre yaratma çabası,mimarlıkta tasarımın evrimi ve tasarım stratejileri,mimari tasarımın aşamaları ve bileşenleri,mekan kavramı ve oluşturulmasındaki temel ögeler,mekanların birleştirilerek bir bütün oluşturulmasındaki temel ögeler ve ölçütler,binalarda İşlev ve bütün ilişkisi / Arassınav,başlıca bina değerlendirme teknikleri ve modelleri,bina değerlendirme tekniklerinin örneklenmesi,plan analizleri ve tipoloji ilşkileri,,plan analizleri,tipolojik Bina Tiplerinin İrdelenmesi,bina tiplerinin İrdelenmesi (turizm, yönetim, büro, eğitim, sağlık yapıları v.d.),çok yönlü örneklerde irdeleme ve sorgulamalar,yıl sonu sınavı uygulanacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bilgiyi seçebilme, analiz edebilme ve deneysel tasarımlarla bilgiyi üretebilme
2) İki ve üç boyutlu tasarım, mimari kompozisyon ve kentsel tasarımda görsel algı ve düzenleme sistemlerinin oluşumunu, gelişimini ve uygulamalarını tanımlama, yorumlayabilme ve uygulama becerisi
3) İnsan, işlev ve biçim arasındaki ilişkiler ile mimaride kullanılan kavramları açıklama ve değerlendirme becerisi
4) Mimari tasarımın aşamaları, mekanı kavrama ve oluşturulmasındaki temel ögeleri tanımlama ve yorumlayabilme
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mimarlık alanında yeterli bilgiye sahip olur; bu alanda edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri mimarlık uygulamalarında bir arada kullanır.
X
2
B1 düzeyinde mesleğinin gerektirdiği yabancı dil bilgisine sahip olur.
3
Mimarlık alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak tasarım yapar, olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler ve yorumlar.
X
4
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
5
Mimarlık alanında veri toplar, tasarım çalışmaları yapar, sonuçları değerlendirir, sorunları tanımlar ve çözüm önerileri geliştirir.
6
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin bir biçimde çalışır
7
Mimarlık alanı ile ilgili herhangi bir çalışmayı bireysel olarak planlar, projelendirir ve bağımsız olarak yürütür, danışmanlık ve bilirkişilik yapar.
8
Karşılaştığı problemleri çözmede bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
X
9
Mimarlık alanıyla ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler, kaynak araştırması yapar, bilgiye ulaşır ve veri tabanlarını kullanır.
X
10
Yaşam boyu öğrenme tutumu geliştirir ve elde edilen bilgileri toplum yararına kullanır.
11
Mimarlık ile ilgili toplumsal bilinç oluşturur ve tasarım verilerinin sürdürülebilir kullanımını sağlayacak becerilere sahip olur.
12
Mimarlık alanıyla ilgili yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, mimarlık ile ilgili seminer ve toplantıları izler, düzenler, proje hazırlar ve yabancı dil bilgilerine dayanarak yurtdışı kaynaklı yayınları takip eder.
13
Mimarlık alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14
Temel mimari ilkeleri bina, iç mekan ve yerleşim tasarımı düzeyinde uygular.
15
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanır; tarihi anıtları ve yapıları belgeler ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri bilir ve uygular.
16
Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını sağlar.
17
Geniş kapsamlı programı olan bir mimari projeyi eskiz aşamasından uygulama projesi aşamasına kadar (strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler vb.) geliştirir, değerlendirir ve uygular.
18
Mesleki gelişimde stajın rolünü ve işveren ve stajyerin hak ve sorumluluklarını anlar.
19
Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişimlerini ve uygulamalarını anlar ve yorumlar.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel kavramlar ve kuramlar Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
2 Mimarlık, insan ve çevre; fiziksel çevre yaratma çabası Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
3 Mimarlıkta tasarımın evrimi ve tasarım stratejileri Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
4 Mimari tasarımın aşamaları ve bileşenleri Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
5 Mekan kavramı ve oluşturulmasındaki temel ögeler Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
6 Mekanların birleştirilerek bir bütün oluşturulmasındaki temel ögeler ve ölçütler Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
7 Binalarda İşlev ve bütün ilişkisi / Arassınav Kaynak okuma Anlatım
Yazılı Sınav
8 Ara Sınav Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
9 Bina değerlendirme tekniklerinin örneklenmesi Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
10 Plan analizleri ve tipoloji ilşkileri Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
11 Plan analizleri Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
12 Tipolojik Bina Tiplerinin İrdelenmesi Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
13 Bina Tiplerinin İrdelenmesi (turizm, yönetim, büro, eğitim, sağlık yapıları v.d.) Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
14 Çok yönlü örneklerde irdeleme ve sorgulamalar Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
15 Yılsonu sınavı Kaynak okuma Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Broadbent, G., 1969, Design Methods in Architecture, Lund Humphries, LondonChing, F. D. K., 2002. Mimarlık, Biçim, Mekan ve Düzen, YEM Yayın, İstanbul.Downs, R., ve Stea, D., 1973. Image and Environment: Cognitive Mapping and Sapatial Behavior. Chicago: Aldrine.