DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bina Bilgisi III MIM   256 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Onur ERMAN
Dersi Verenler
Doç. Dr.ONUR ERMAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Çevre kavramı ve çevrenin bileşenlerinin tanımlanması. Yapılaşmış çevrede çevre insan davranış ilişkisinin sorgulanması.
Dersin İçeriği
Çevre kavramı, insan davranışı, kültür, çevrenin bileşenleri, insan-çevre-davranış ilişkisi, çevre psikolojisi, kentsel mekan tasarımına giriş, tasarımda çevresel faktörler, modeller ve yaklaşımlar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Çevre kavramı ve çevrenin bileşenlerini tanımlar. Tasarımda çevre etkenlerini tanımlar. Çevrede insan davranışının ortaya çıkışını açıklar. Bina kentsel çevre ilişkisini açıklar. Kentsel dış mekanı sınıflar. İnsan çevre davranış ilişkisini sorgular ve tan
2) Tasarımda çevre etkenlerini tanımlar.
3) Kentsel mekan kavramını tanımlar.
4) Çevrede insan davranışının ortaya çıkışını açıklar.
5) Bina-kentsel çevre ilişkisini açıklar. Kentsel dış mekanı sınıflar.
6) Örnek yapılaşmış alanlarda insan-çevre-davranış ilişkisini sorgular ve tanımlar.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mimarlık alanında yeterli bilgiye sahip olur; bu alanda edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri mimarlık uygulamalarında bir arada kullanır.
X
2
B1 düzeyinde mesleğinin gerektirdiği yabancı dil bilgisine sahip olur.
3
Mimarlık alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak tasarım yapar, olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler ve yorumlar.
X
4
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
5
Mimarlık alanında veri toplar, tasarım çalışmaları yapar, sonuçları değerlendirir, sorunları tanımlar ve çözüm önerileri geliştirir.
X
6
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin bir biçimde çalışır
X
7
Mimarlık alanı ile ilgili herhangi bir çalışmayı bireysel olarak planlar, projelendirir ve bağımsız olarak yürütür, danışmanlık ve bilirkişilik yapar.
X
8
Karşılaştığı problemleri çözmede bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
X
9
Mimarlık alanıyla ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler, kaynak araştırması yapar, bilgiye ulaşır ve veri tabanlarını kullanır.
X
10
Yaşam boyu öğrenme tutumu geliştirir ve elde edilen bilgileri toplum yararına kullanır.
11
Mimarlık ile ilgili toplumsal bilinç oluşturur ve tasarım verilerinin sürdürülebilir kullanımını sağlayacak becerilere sahip olur.
X
12
Mimarlık alanıyla ilgili yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, mimarlık ile ilgili seminer ve toplantıları izler, düzenler, proje hazırlar ve yabancı dil bilgilerine dayanarak yurtdışı kaynaklı yayınları takip eder.
X
13
Mimarlık alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
14
Temel mimari ilkeleri bina, iç mekan ve yerleşim tasarımı düzeyinde uygular.
15
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanır; tarihi anıtları ve yapıları belgeler ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri bilir ve uygular.
16
Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını sağlar.
X
17
Geniş kapsamlı programı olan bir mimari projeyi eskiz aşamasından uygulama projesi aşamasına kadar (strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler vb.) geliştirir, değerlendirir ve uygular.
X
18
Mesleki gelişimde stajın rolünü ve işveren ve stajyerin hak ve sorumluluklarını anlar.
19
Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişimlerini ve uygulamalarını anlar ve yorumlar.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin içeriğinin sunulması Anlatım
2 Çevre kavramının tanımlanması Çevre kavramı hakkında araştırma Anlatım
Tartışma
3 Çevrenin bileşenlerinin tanımlanması Çevrenin bileşenleri hakkında araştırma Anlatım
Tartışma
4 İnsanın etkileşim içinde bulunduğu çevre düzeyleri Çevre düzeyleri hakkında araştırma Anlatım
Tartışma
5 Çevrede insan davranışının ortaya çıkışı İnsan davranışı hakkında araştırma Anlatım
Tartışma
6 Çevrede insan davranışının ortaya çıkışı Çevre ve İnsan davranışı ilişkisi hakkında araştırma Anlatım
Tartışma
7 Ara Sınav Konuların tekrarı Yazılı Sınav
8 Ara Sınav Tasarımı etkileyen çevresel faktörlerin araştırılması Anlatım
Tartışma
9 Tasarımda çevre etkenlerinin değerlendirilmesi, modeller, yaklaşımar Tasarımı etkileyen çevresel faktörlerin araştırılması Anlatım
Tartışma
10 Mekan kavramı, mekansal düzeyler ve kentsel mekan kavramına giriş Mekan ve kentsel mekan kavramının araştırılması Anlatım
Tartışma
11 Kentsel dış mekanı belirleyen nitelikler Kentsel dış mekan kavramı üzerine araştırma Anlatım
Tartışma
12 Kentsel dış mekanı belirleyen nitelikler Kentsel dış mekan kavramı üzerine araştırma Anlatım
Tartışma
13 Bina kentsel çevre ilişkisinin analizi Kentsel çevre konusunda araştırmalar Anlatım
Tartışma
14 İnsan çevre davranış ilişkisinin analizi Çevre davranış ilişkisi konulu araştırmalar Anlatım
Tartışma
15 Ders konularının genel tekrarı ve dersin sonlandırılması Konuların genel tekrarı Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Konuların tekrarı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar