DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yapı Elemanları II MIM   266 4 2 3 7

Ön Koşul Dersleri MİM265 Yapı Elemanları 1
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Sıdıka Seren GÜVEN
Dersi Verenler
Prof. Dr.SIDIKA SEREN GÜVEN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Doğrama, düşey sirkülasyon elemanları ve çatı gibi yapı elemanlarını ayrı ayrı ele alarak, tasarım ve uygulama projesi yapabilecek düzeyde temel bilgileri vermek.
Dersin İçeriği
Bu derste, doğramalar (penceler ve kapılar), düşey sirkülasyon araçları (merdivenler, rampalar, yürüyen merdivenler ve asansörler) ve çatılar hakkında teorik ve uygulamalı bilgi verilmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Fiziksel çevre ile ilgili temel bilgileri (Güneş, rüzgar, nem vb.) tanımlar
2) Doğramalarda kullanılan malzemeleri (ahşap, plastik, metal) ayırt eder.
3) Doğramaların fiziksel koşullara göre davranışlarını tanımlar ve ayırt eder.
4) Düşey sirkülasyon araçlarının (merdiven, asansör, rampa) teknik özelliklerini tanımlar.
5) Düşey sirkülasyon araçlarının mimari proje üzerindeki yerlerini doğru belirtir, planlama ve ilgili hesapları yapar.
6) Her türlü merdiven dengeleme yöntemini uygular, konstrüksiyonlarını tanımlar ve ayırt eder.
7) Çatı sudan arınım planlarını teknik dille ifade eder.
8) Çatı konstüksiyonlarını listeler, ayırt eder ve bunları çizim yolu ile belirtir.
9) Çatı örtü malzemelerine göre konstrüksiyonu ve ilgili detayları ifade eder.
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mimarlık alanında yeterli bilgiye sahip olur; bu alanda edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri mimarlık uygulamalarında bir arada kullanır.
X
2
B1 düzeyinde mesleğinin gerektirdiği yabancı dil bilgisine sahip olur.
3
Mimarlık alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak tasarım yapar, olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler ve yorumlar.
X
4
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
5
Mimarlık alanında veri toplar, tasarım çalışmaları yapar, sonuçları değerlendirir, sorunları tanımlar ve çözüm önerileri geliştirir.
X
6
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin bir biçimde çalışır
X
7
Mimarlık alanı ile ilgili herhangi bir çalışmayı bireysel olarak planlar, projelendirir ve bağımsız olarak yürütür, danışmanlık ve bilirkişilik yapar.
X
8
Karşılaştığı problemleri çözmede bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
X
9
Mimarlık alanıyla ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler, kaynak araştırması yapar, bilgiye ulaşır ve veri tabanlarını kullanır.
X
10
Yaşam boyu öğrenme tutumu geliştirir ve elde edilen bilgileri toplum yararına kullanır.
11
Mimarlık ile ilgili toplumsal bilinç oluşturur ve tasarım verilerinin sürdürülebilir kullanımını sağlayacak becerilere sahip olur.
X
12
Mimarlık alanıyla ilgili yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, mimarlık ile ilgili seminer ve toplantıları izler, düzenler, proje hazırlar ve yabancı dil bilgilerine dayanarak yurtdışı kaynaklı yayınları takip eder.
X
13
Mimarlık alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
14
Temel mimari ilkeleri bina, iç mekan ve yerleşim tasarımı düzeyinde uygular.
15
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanır; tarihi anıtları ve yapıları belgeler ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri bilir ve uygular.
X
16
Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını sağlar.
X
17
Geniş kapsamlı programı olan bir mimari projeyi eskiz aşamasından uygulama projesi aşamasına kadar (strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler vb.) geliştirir, değerlendirir ve uygular.
X
18
Mesleki gelişimde stajın rolünü ve işveren ve stajyerin hak ve sorumluluklarını anlar.
19
Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişimlerini ve uygulamalarını anlar ve yorumlar.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kapıların sınıflandırılması ve özellikleri Konu ile ilgili ders notlarını ve kitapları inceleme Anlatım
Tartışma
2 Pencerelerin sınıflandırılması ve özellikleri Konu ile ilgili ders notlarını ve kitapları inceleme Anlatım
Tartışma
3 Merdivenler Konu ile ilgili ders notlarını ve kitapları inceleme Anlatım
Tartışma
4 Merdiven Dengeleme Konu ile ilgili ders notlarını ve kitapları inceleme Anlatım
Tartışma
5 Rampa, yürüyen merdiven, asansör Konu ile ilgili ders notlarını ve kitapları inceleme Anlatım
Tartışma
6 Çatıların sınıflandırılması ve özellikleri Konu ile ilgili ders notlarını ve kitapları inceleme Anlatım
Tartışma
7 Çatı örtüleri Konu ile ilgili ders notlarını ve kitapları inceleme Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Konu ile ilgili ders notlarını ve kitapları inceleme Anlatım
Tartışma
9 Çift kollu merdiven uygulaması Konu ile ilgili ders notlarını ve kitapları inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
10 Çift kollu merdiven uygulaması Konu ile ilgili ders notlarını ve kitapları inceleme Anlatım
Tartışma
Ödev
11 Merdiven Dengeleme uygulaması (Orantılı Bölme Yöntemi) Konu ile ilgili ders notlarını ve kitapları inceleme Anlatım
Tartışma
Ödev
12 Merdiven Dengeleme uygulaması (Flight Line) Konu ile ilgili ders notlarını ve kitapları inceleme Anlatım
Tartışma
Ödev
13 Çatılarda Sudan Arınım Uygulamasının Plan ve Kesitlerinin Çizimi Konu ile ilgili ders notlarını ve kitapları inceleme Anlatım
Tartışma
Ödev
14 Çatı Konstrüksiyonu Plan Çizimi Konu ile ilgili ders notlarını ve kitapları inceleme Anlatım
Tartışma
Ödev
15 Çatı Konstrüksiyonu Kesit ve Detay Çizimi Konu ile ilgili ders notlarını ve kitapları inceleme Anlatım
Tartışma
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Konu ile ilgili ders notlarını ve kitapları inceleme

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Ders Notu ve KitaplarDiğer Kaynaklar: