DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Statik MIM   275 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri -
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Sıdıka Seren GÜVEN
Dersi Verenler
Prof. Dr.SIDIKA SEREN GÜVEN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Rijit cisimler mekaniğine giriş yapmak
Dersin İçeriği
Düzlem içi yüklerle yapılan işlemler. Rijit cisimlerde denge denklemleri. Basit yapı elemanlarının analizi. Yapı sistemleri ve mesnet reaksiyonları. Kirişlerde, Kafes sistemlerde ve basit yapı elemanlarında denge. Yayılı yük. Ağırlık merkezi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) 1. Bir noktada kesişen kuvvetlerin bileşkesini bulur
2) 2. Çeşitli kuvvetlerin verilen bir noktaya göre momentini hesaplar
3) 3. İki boyutlu cisimlerin ağırlık merkezlerini hesaplar
4) 4. Bileşik cisimlerin ağırlık merkezlerini hesaplar
5) 5. Taşıyıcı sistemlerin mesnet tepkilerini hesaplar
6) 6. Kafes sistemlerin çubuk kuvvetlerini hesaplar
7) 7. Kablo sistemlerde oluşan kuvvetleri hesaplar
8) 8. Sürtünme kuvvetlerini hesaplar
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mimarlık alanında yeterli bilgiye sahip olur; bu alanda edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri mimarlık uygulamalarında bir arada kullanır.
X
2
B1 düzeyinde mesleğinin gerektirdiği yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
3
Mimarlık alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak tasarım yapar, olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler ve yorumlar.
X
4
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
5
Mimarlık alanında veri toplar, tasarım çalışmaları yapar, sonuçları değerlendirir, sorunları tanımlar ve çözüm önerileri geliştirir.
X
6
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin bir biçimde çalışır
X
7
Mimarlık alanı ile ilgili herhangi bir çalışmayı bireysel olarak planlar, projelendirir ve bağımsız olarak yürütür, danışmanlık ve bilirkişilik yapar.
X
8
Karşılaştığı problemleri çözmede bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
X
9
Mimarlık alanıyla ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler, kaynak araştırması yapar, bilgiye ulaşır ve veri tabanlarını kullanır.
X
10
Yaşam boyu öğrenme tutumu geliştirir ve elde edilen bilgileri toplum yararına kullanır.
X
11
Mimarlık ile ilgili toplumsal bilinç oluşturur ve tasarım verilerinin sürdürülebilir kullanımını sağlayacak becerilere sahip olur.
X
12
Mimarlık alanıyla ilgili yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, mimarlık ile ilgili seminer ve toplantıları izler, düzenler, proje hazırlar ve yabancı dil bilgilerine dayanarak yurtdışı kaynaklı yayınları takip eder.
X
13
Mimarlık alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
14
Temel mimari ilkeleri bina, iç mekan ve yerleşim tasarımı düzeyinde uygular.
X
15
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanır; tarihi anıtları ve yapıları belgeler ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri bilir ve uygular.
X
16
Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını sağlar.
X
17
Geniş kapsamlı programı olan bir mimari projeyi eskiz aşamasından uygulama projesi aşamasına kadar (strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler vb.) geliştirir, değerlendirir ve uygular.
X
18
Mesleki gelişimde stajın rolünü ve işveren ve stajyerin hak ve sorumluluklarını anlar.
X
19
Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişimlerini ve uygulamalarını anlar ve yorumlar.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Mekaniğin tanımı, temel kavramlar, idealleştirmeler, birim sistemi Konu ile ilgili ders notlarını ve kitapları inceleme Anlatım
Problem Çözme
2 Vektör cebri Konu ile ilgili ders notlarını ve kitapları inceleme Anlatım
Problem Çözme
3 Düzlemde bir noktada kesişen kuvvetler sistemi-bileşkenin bulunması Konu ile ilgili ders notlarını ve kitapları inceleme Anlatım
Problem Çözme
4 Düzlemde bir noktada kesişen kuvvetlerde denge Konu ile ilgili ders notlarını ve kitapları inceleme Anlatım
Problem Çözme
5 Kuvvet çifti ve moment Konu ile ilgili ders notlarını ve kitapları inceleme Anlatım
Problem Çözme
6 Düzlemde paralel ve genel kuvvetler Konu ile ilgili ders notlarını ve kitapları inceleme Anlatım
Problem Çözme
7 Düzlemde denge şartları Konu ile ilgili ders notlarını ve kitapları inceleme Anlatım
Problem Çözme
8 Taşıyıcı Sistemler ve mesnet tepkileri Konu ile ilgili ders notlarını ve kitapları inceleme Anlatım
Problem Çözme
9 Arasınav Konu ile ilgili ders notlarını ve kitapları inceleme
10 Yayılı yükler Konu ile ilgili ders notlarını ve kitapları inceleme Anlatım
Problem Çözme
11 Ağırlık merkezleri Konu ile ilgili ders notlarını ve kitapları inceleme Anlatım
Problem Çözme
12 Pappus-Guldinus Teoremleri Konu ile ilgili ders notlarını ve kitapları inceleme Anlatım
Problem Çözme
13 Düzlem Kafes sistemler Konu ile ilgili ders notlarını ve kitapları inceleme Anlatım
Problem Çözme
14 Sürtünme Konu ile ilgili ders notlarını ve kitapları inceleme Anlatım
Problem Çözme
15 Örnek uygulamalar Konu ile ilgili ders notlarını ve kitapları inceleme Anlatım
Problem Çözme
16-17 Örnek uygulamalar Konu ile ilgili ders notlarını ve kitapları inceleme Anlatım
Problem Çözme

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar