DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İç Mekan Tasarımı MIM   277 3 0 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Özlem ŞENYİĞİT
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiÖZLEM ŞENYİĞİT1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İç mekan organizasyonuna yönelik bilgilerin aktarılması,Öğrencinin iç mekan organizasyonunu programlama ve tasarlama becerilerinin geliştirilmesi.
Dersin İçeriği
Tanım ve kavramlar üzerinden mekan kullanımlarının değerlendirilmesi ve İnsan-eylem-biçim ilişkilerinin kullanıcı istek ve gereksinmelerine göre iç mekan tasarımı yapılması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İnsan, işlev ve biçim arasındaki ilişkileri anlamak
2) Mimaride kullanılan kavramları açıklama ve değerlendirme becerisi
3) İç mekan ve tefriş elemanları tasarlayabilme becerisi
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mimarlık alanında yeterli bilgiye sahip olur; bu alanda edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri mimarlık uygulamalarında bir arada kullanır.
X
2
B1 düzeyinde mesleğinin gerektirdiği yabancı dil bilgisine sahip olur.
3
Mimarlık alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak tasarım yapar, olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler ve yorumlar.
X
4
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
5
Mimarlık alanında veri toplar, tasarım çalışmaları yapar, sonuçları değerlendirir, sorunları tanımlar ve çözüm önerileri geliştirir.
X
6
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin bir biçimde çalışır
X
7
Mimarlık alanı ile ilgili herhangi bir çalışmayı bireysel olarak planlar, projelendirir ve bağımsız olarak yürütür, danışmanlık ve bilirkişilik yapar.
X
8
Karşılaştığı problemleri çözmede bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
X
9
Mimarlık alanıyla ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler, kaynak araştırması yapar, bilgiye ulaşır ve veri tabanlarını kullanır.
X
10
Yaşam boyu öğrenme tutumu geliştirir ve elde edilen bilgileri toplum yararına kullanır.
11
Mimarlık ile ilgili toplumsal bilinç oluşturur ve tasarım verilerinin sürdürülebilir kullanımını sağlayacak becerilere sahip olur.
X
12
Mimarlık alanıyla ilgili yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, mimarlık ile ilgili seminer ve toplantıları izler, düzenler, proje hazırlar ve yabancı dil bilgilerine dayanarak yurtdışı kaynaklı yayınları takip eder.
X
13
Mimarlık alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
14
Temel mimari ilkeleri bina, iç mekan ve yerleşim tasarımı düzeyinde uygular.
15
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanır; tarihi anıtları ve yapıları belgeler ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri bilir ve uygular.
X
16
Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını sağlar.
X
17
Geniş kapsamlı programı olan bir mimari projeyi eskiz aşamasından uygulama projesi aşamasına kadar (strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler vb.) geliştirir, değerlendirir ve uygular.
X
18
Mesleki gelişimde stajın rolünü ve işveren ve stajyerin hak ve sorumluluklarını anlar.
19
Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişimlerini ve uygulamalarını anlar ve yorumlar.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tanışma Dersin içeriği hakkında bilgi aktarımı Standart derslik teknolojileri İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları
2 Mekan, donatı, insan boyutları, kullanıcı gereksinimleri vb. tanım ve kavramları üzerine bilgi aktarımıTanım ve kavramlar hakkında öğrenciye araştırma ödevi verilmesi Standart derslik teknolojileri İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları Ödev
3 Antropometrik boyutlar, fiziksel ve psiko-sosyal gereksinimler ve ergonomi vb. tanım ve kavramlar üzerine örnek araştırmaların sunumu ve tartışılması Standart derslik teknolojileri
4 İç mekan organizasyonunda donatı-mekan kurgusuna dair bilgilerin aktarılması Standart derslik teknolojileri
5 İç mekan-donatı kurgusuna dair örnek araştırmaların sunumu ve tartışılması Standart derslik teknolojileri İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları
6 İç mekan-donatı kurgusuna dair örnek araştırmaların sunumu ve tartışılması Standart derslik teknolojileri Tartışma
7 İç mekan-donatı kurgusuna dair örnek araştırmaların sunumu ve tartışılması Standart derslik teknolojileri Tartışma
8 Ara Sınav Standart derslik teknolojileri İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları Ödev
9 İç mekan analizine dair örnek araştırmaların sunumu ve tartışılması Standart derslik teknolojileri
10 İç mekan analizine dair örnek araştırmaların sunumu ve tartışılması Standart derslik teknolojileri Tartışma
11 İç mekan analizine dair öğrenci çalışmalarının incelenmesi ve tartışılması Standart derslik teknolojileri İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları
12 İç mekan planlama süreçlerinin anlatımı ve örneklemesi Standart derslik teknolojileri Tartışma
13 Mekan türleri ve mekan kullanımlarının örnekler üzerinden değerlendirilmesi Öğrenciye örnek araştırması için ödev verilmesi Standart derslik teknolojileri Tartışma
Ödev
14 Örnek araştırmalarının sunumu ve tartışılması Standart derslik teknolojileri İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları Ödev
15 Örnek araştırmalarının sunumu ve tartışılması Standart derslik teknolojileri Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Standart derslik teknolojileri Tartışma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar