DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Fiziksel Çevre Denetimi I MIM   286 4 2 2 2

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Serpil ÇERÇİ
Dersi Verenler
Doç. Dr.SERPİL ÇERÇİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İklimsel verileri denetleyerek, minimum yapay çevre elemanları ile çevresel konforu sağlayacak ; yapı kabuğu vb. alınacak önlemlerle enerji tasarrufuna yönelik tedbirleri optimize edecek temel bilgi ve beceriye sahip olur.
Dersin İçeriği
Çevre kontrolü konuları (güneş, rüzgar, nem, ısı, yangın), kavramı, amacı, önemi vb konuları açıklama ; Problem tanımlama, örnek çözümleri inceleme, yapı bileşen ve detay çözümleri üretme,

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İklimle dengeli yapı-çevre kavram ve önemini kavrar
2) İklime bağlı (bioklimatik faktörler ile) bina yerleşimini planlar
3) Yapıda iklimsel konfor için aktif ve pasif tedbirleri dikkate alır
4) Geleneksel-doğal ve çağdaş yalıtım malzemelerini tanır
5) Yapı-çevre denetimine dair standart ve yönetmeliklerin bilincine varır
6) İç mekanda ısı, hava, nem, yangın vb. sorun. tanıt. ve çözme
7) Isı, su, güneş, rüzgar, vb. karşı yapı kabuğunu korumayı önemser
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mimarlık alanında yeterli bilgiye sahip olur; bu alanda edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri mimarlık uygulamalarında bir arada kullanır.
X
2
B1 düzeyinde mesleğinin gerektirdiği yabancı dil bilgisine sahip olur.
3
Mimarlık alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak tasarım yapar, olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler ve yorumlar.
4
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
5
Mimarlık alanında veri toplar, tasarım çalışmaları yapar, sonuçları değerlendirir, sorunları tanımlar ve çözüm önerileri geliştirir.
X
6
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin bir biçimde çalışır
7
Mimarlık alanı ile ilgili herhangi bir çalışmayı bireysel olarak planlar, projelendirir ve bağımsız olarak yürütür, danışmanlık ve bilirkişilik yapar.
X
8
Karşılaştığı problemleri çözmede bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
X
9
Mimarlık alanıyla ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler, kaynak araştırması yapar, bilgiye ulaşır ve veri tabanlarını kullanır.
X
10
Yaşam boyu öğrenme tutumu geliştirir ve elde edilen bilgileri toplum yararına kullanır.
11
Mimarlık ile ilgili toplumsal bilinç oluşturur ve tasarım verilerinin sürdürülebilir kullanımını sağlayacak becerilere sahip olur.
X
12
Mimarlık alanıyla ilgili yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, mimarlık ile ilgili seminer ve toplantıları izler, düzenler, proje hazırlar ve yabancı dil bilgilerine dayanarak yurtdışı kaynaklı yayınları takip eder.
X
13
Mimarlık alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14
Temel mimari ilkeleri bina, iç mekan ve yerleşim tasarımı düzeyinde uygular.
15
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanır; tarihi anıtları ve yapıları belgeler ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri bilir ve uygular.
16
Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını sağlar.
X
17
Geniş kapsamlı programı olan bir mimari projeyi eskiz aşamasından uygulama projesi aşamasına kadar (strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler vb.) geliştirir, değerlendirir ve uygular.
X
18
Mesleki gelişimde stajın rolünü ve işveren ve stajyerin hak ve sorumluluklarını anlar.
19
Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişimlerini ve uygulamalarını anlar ve yorumlar.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Fiziksel Çevre Denetimine giriş İklimle dengeli yapı-çevre kavram ve önemi Konu ile ilgili literatür araştrması Anlatım
2 İklim elemanları ve tasarım kriterleri Konu ile ilgili literatür araştrması Anlatım
3 İklime bağlı (bioklimatik faktörler ile) bina yerleşimi planlaması Konu ile ilgili literatür araştrması Anlatım
4 Yapıda iklimsel konfor için aktif ve pasif tedbirler Konu ile ilgili okuma ve araştırma Anlatım
5 Geleneksel-doğal ve çağdaş yalıtım malzemeler Konu ile ilgili okuma ve araştırma Anlatım
Tartışma
6 İç mekanda ısı, hava, nem, yangın vb. sorun.tanıt. ve çözme Konu ile ilgili okuma ve araştırma Anlatım
Tartışma
7 Nem/su sorunları ve yalıtımın önemi. Yoğuşma sorunları ve denetimi Konu ile ilgili okuma ve araştırma Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Detay ve malz örn ile deneysel ve düz anlatım Anlatım
Tartışma
9 Isı köprüsü ve detay çözüml.eri Detay ve malz örn ile deneysel ve düz anlatım Anlatım
Tartışma
10 Güneş enerjisi yararlanma-korunma, Gölgeleme elemanları Detay ve malz örn ile deneysel ve düz anlatım Anlatım
Tartışma
11 Konu ile ilgili genel örneklemeler yapı kabuğu Yeşil çatı ve diğer detay çözümler Detay ve malz örn ile deneysel ve düz anlatım Anlatım
Tartışma
12 Ara sınav - ödev sunumlar Sınav - sunum Anlatım
Tartışma
Yazılı Sınav
13 Rüzgar denetimi, yararl-korunma Konu ile ilgili yayınları çalışma Anlatım
Tartışma
14 Yangın sorunlerı ve denetimi, Yapı-çevre denetimine dair standart ve yönetmelikler Konu ile ilgili yayınları çalışma Anlatım
Tartışma
15 Final - seminer Final - seminer
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
"Yapı Fiziği ve Malz".,Murat Eriç, Literatür Yayın. İst. (2002) "Building Physics,(heat, air and moisture)", Hugo Hens (2007) Yapı Fiziğine ait ISO, TS 825 vb. Sstandart Kitaçıkları Yapı Fiziği Konuları 1 ve II YUF Yapı Fiziği makaleleri, İnşaat Mühendisliği Veri tabanı Fiziksel Çevre Kontrol Birimi, İTÜ