DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mimari Proje V MIM   313 5 4 6 8

Ön Koşul Dersleri MIM216 Mimari Proje 4
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Onur ERMAN
Dersi Verenler
Doç. Dr.ONUR ERMAN1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.ALTAY ÇOLAK1. Öğretim Grup:A
SEYMA ÜÇKARDESLER1. Öğretim Grup:A
EREN TÜMER1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiMUSTAFA YEĞİN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Mimari tasarım yapabilme beceri ve yetkinliğini kazanmak.
Dersin İçeriği
Tasarım problemi olarak verilen konunun uygun çözümler üretilerek çözümlenmesi. Yakın çevre ve yerleşime ilişkin konular, arazi etüdleri, plan çözümleri, kesit ve görünüş çalışmaları, mimari sunum yapılması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Grup içinde ya da bağımsız olarak tasarım yapabilme yetkinliği edinir.
2) Tasarımını yaptığı mimari projeyi uygun sunum tekniklerini kullanarak sunar.
3) Tasarım evresinde bilgi toplama, analiz, sentez ve değerlendirme süreçlerini kullanır.
4) Doğru kuramsal ve uygulama bilgisini seçer ve kullanır.
5) Mimari tasarıma ilişkin sorunları belirler ve çözüm üretir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mimarlık alanında yeterli bilgiye sahip olur; bu alanda edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri mimarlık uygulamalarında bir arada kullanır.
2
B1 düzeyinde mesleğinin gerektirdiği yabancı dil bilgisine sahip olur.
3
Mimarlık alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak tasarım yapar, olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler ve yorumlar.
4
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
5
Mimarlık alanında veri toplar, tasarım çalışmaları yapar, sonuçları değerlendirir, sorunları tanımlar ve çözüm önerileri geliştirir.
6
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin bir biçimde çalışır
7
Mimarlık alanı ile ilgili herhangi bir çalışmayı bireysel olarak planlar, projelendirir ve bağımsız olarak yürütür, danışmanlık ve bilirkişilik yapar.
8
Karşılaştığı problemleri çözmede bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
9
Mimarlık alanıyla ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler, kaynak araştırması yapar, bilgiye ulaşır ve veri tabanlarını kullanır.
10
Yaşam boyu öğrenme tutumu geliştirir ve elde edilen bilgileri toplum yararına kullanır.
11
Mimarlık ile ilgili toplumsal bilinç oluşturur ve tasarım verilerinin sürdürülebilir kullanımını sağlayacak becerilere sahip olur.
12
Mimarlık alanıyla ilgili yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, mimarlık ile ilgili seminer ve toplantıları izler, düzenler, proje hazırlar ve yabancı dil bilgilerine dayanarak yurtdışı kaynaklı yayınları takip eder.
13
Mimarlık alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14
Temel mimari ilkeleri bina, iç mekan ve yerleşim tasarımı düzeyinde uygular.
15
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanır; tarihi anıtları ve yapıları belgeler ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri bilir ve uygular.
16
Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını sağlar.
17
Geniş kapsamlı programı olan bir mimari projeyi eskiz aşamasından uygulama projesi aşamasına kadar (strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler vb.) geliştirir, değerlendirir ve uygular.
18
Mesleki gelişimde stajın rolünü ve işveren ve stajyerin hak ve sorumluluklarını anlar.
19
Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişimlerini ve uygulamalarını anlar ve yorumlar.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 konu ve tasarım problemi belirleme Anlatım
Tartışma
2 bilgi toplama aşaması /değerlendirme bilgi toplama Anlatım
Tartışma
3 bilgi toplama aşaması bilgi toplama Anlatım
Tartışma
4 analiz sentez değerlendirme karar verme analiz sentez Anlatım
Tartışma
5 analiz sentez değerlendirme analiz sentez Anlatım
Tartışma
6 analiz sentez değerlendirme analiz sentez Anlatım
Tartışma
7 arasınav Konuların tekrarı Yazılı Sınav
8 Ara Sınav analiz sentez Anlatım
Tartışma
9 analiz sentez değerlendirme karar verme analiz sentez Anlatım
Tartışma
10 analiz sentez değerlendirme karar verme analiz sentez Anlatım
Tartışma
11 analiz sentez değerlendirme karar verme analiz sentez Anlatım
Tartışma
12 analiz sentez değerlendirme karar verme analiz sentez Anlatım
Tartışma
13 analiz sentez değerlendirme karar verme analiz sentez Anlatım
Tartışma
14 analiz sentez değerlendirme karar verme analiz sentez Anlatım
Tartışma
15 analiz sentez değerlendirme karar verme analiz sentez değerlendirme Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları proje sunumu hazırlama

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
İlgili kitap ve döküman