DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Rölöve ve Restorasyon MIM   320 6 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Fazilet Duygu SABAN
Dersi Verenler
Prof. Dr.FAZİLET DUYGU SABAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tarihi ve kültürel değerleri koruma duyarlılığının geliştirilmesi. Rölöve ve restorasyon projeleri hazırlamak için gerekli teorik ve pratik bilgilerin uygulamalar yoluyla aktarılması. Koruma kavramı, koruma düşüncesinin gelişimi, koruma yaklaşımlarının tartışılması. Seçilen bir binanın rölöve ve restorasyon projelerinin hazırlanması.
Dersin İçeriği
Koruma kavramına giriş, tarihsel süreç içinde gelişim, Türkiye´de koruma ile ilgili kanun ve yönetmelikler, tek yapı ölçeğinde koruma, restorasyon teknikleri, rölöve teknikleri, rölöve çalışması

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanma; tarihi anıtları ve yapıları belgelemek ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel tekniklere sahip olma, tanımlama ve uygulayabilme becerisi
2) Yapım üretim sürecini; proje programlama, planlama, uygulama ve denetim yapabilme, yürürlükteki resmi düzenlemeleri açıklama yetkinliğine sahip olma
3) Sürdürülebilir tasarım, çevresel koruma ve iyileştirme hakkında yeterli bilgiye sahip olma ve açıklayabilme


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mimarlık alanında yeterli bilgiye sahip olur; bu alanda edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri mimarlık uygulamalarında bir arada kullanır.
X
2
B1 düzeyinde mesleğinin gerektirdiği yabancı dil bilgisine sahip olur.
3
Mimarlık alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak tasarım yapar, olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler ve yorumlar.
X
4
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
5
Mimarlık alanında veri toplar, tasarım çalışmaları yapar, sonuçları değerlendirir, sorunları tanımlar ve çözüm önerileri geliştirir.
X
6
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin bir biçimde çalışır
X
7
Mimarlık alanı ile ilgili herhangi bir çalışmayı bireysel olarak planlar, projelendirir ve bağımsız olarak yürütür, danışmanlık ve bilirkişilik yapar.
X
8
Karşılaştığı problemleri çözmede bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
X
9
Mimarlık alanıyla ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler, kaynak araştırması yapar, bilgiye ulaşır ve veri tabanlarını kullanır.
X
10
Yaşam boyu öğrenme tutumu geliştirir ve elde edilen bilgileri toplum yararına kullanır.
11
Mimarlık ile ilgili toplumsal bilinç oluşturur ve tasarım verilerinin sürdürülebilir kullanımını sağlayacak becerilere sahip olur.
X
12
Mimarlık alanıyla ilgili yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, mimarlık ile ilgili seminer ve toplantıları izler, düzenler, proje hazırlar ve yabancı dil bilgilerine dayanarak yurtdışı kaynaklı yayınları takip eder.
X
13
Mimarlık alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
14
Temel mimari ilkeleri bina, iç mekan ve yerleşim tasarımı düzeyinde uygular.
15
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanır; tarihi anıtları ve yapıları belgeler ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri bilir ve uygular.
X
16
Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını sağlar.
X
17
Geniş kapsamlı programı olan bir mimari projeyi eskiz aşamasından uygulama projesi aşamasına kadar (strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler vb.) geliştirir, değerlendirir ve uygular.
X
18
Mesleki gelişimde stajın rolünü ve işveren ve stajyerin hak ve sorumluluklarını anlar.
19
Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişimlerini ve uygulamalarını anlar ve yorumlar.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Koruma ve Restorasyon - Koruma kavramına giriş
2 Koruma ve Restorasyon- Kavramlar, tarihsel süreç içinde gelişim İlgili okuma ve araştırma
3 Tek Yapı Ölçeğinde Koruma-Yapılarda Bozulmalar, müdahale tipleri, restorasyon teknikleri İlgili okuma ve araştırma
4 Türkiye´de Koruma - Tarihsel Süreç içinde gelişim, kanun, yönetmelik ve kentsel ölçekte uygulamalar İlgili okuma ve araştırma
5 Rölöve Teknikleri -Tek yapı ölçeğinde uygulamalar İlgili okuma ve araştırma
6 Kentsel Ölçekte Koruma -Sit Kavramı, tarihi çevrede tasarım İlgili okuma ve araştırma
7 Arasınav İlgili okuma ve araştırma
8 Rölöve Çalışması Alan çalışmasına hazırlık, ilgili okuma ve araştırma, çizim
9 Rölöve Çalışması İlgili okuma ve araştırma, çizim
10 Rölöve Çalışması İlgili okuma ve araştırma, çizim
11 Rölöve Çalışması İlgili okuma ve araştırma, çizim
12 Rölöve Çalışması İlgili okuma ve araştırma, çizim
13 Rölöve Çalışması İlgili okuma ve araştırma, çizim
14 Rölöve Çalışması İlgili okuma ve araştırma, çizim
15 Rölöve Çalışması İlgili okuma ve araştırma, çizim
16-17 Dönem sonu teslim İlgili okuma ve araştırma, çizim

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
MADRAN, E. ve TAĞMAT, T. S. (2007) Kültürel ve Doğal Miras Uluslararası Kurumlar ve Belgeler, TMMOB Mimarlar Odası, Ankara.