DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İleri Mimari Anlatım Teknikleri MIM   322 6 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Tolga UZUN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Mimari proje sunumunda kullanılabilecek grafiksel anlatımı için gerekli özel bilgi ve yetenekleri kazanmak. Karışık teknik ve teknolojiler kullanılarak yüksek kalitede proje sunumları tasarlamak
Dersin İçeriği
Tasarımın Görselleştirilmesinde Kullanılan Yazılımlar, Piksel ve Vektör Bazlı Programlar, 2 ve 3 Boyutlu Mimari Programlar, Görsel İmgelerin Bilgisayar Ortamına Aktarılması, Tarama, Bilgisayarda Hazırlanan İmgeleri Çıktıya Hazırlama, Yazıcı Ayarları ve Çıktı Alma işlemleri. Bir yarışma projesine hazırlanmak ve tasarımı sunmak

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tasarım ve sunum ilişkisini belirler
2) Değişik teknik ve teknolojileri mimari sunumlara uyarlamak
3) Farklı sunum modellerini karşılaştırır.
4) Teknoloji ile kişisel yetenekleri bir araya getirir
5) Özgün sunumlar yaratır.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mimarlık alanında yeterli bilgiye sahip olur; bu alanda edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri mimarlık uygulamalarında bir arada kullanır.
2
B1 düzeyinde mesleğinin gerektirdiği yabancı dil bilgisine sahip olur.
3
Mimarlık alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak tasarım yapar, olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler ve yorumlar.
4
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
5
Mimarlık alanında veri toplar, tasarım çalışmaları yapar, sonuçları değerlendirir, sorunları tanımlar ve çözüm önerileri geliştirir.
6
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin bir biçimde çalışır
7
Mimarlık alanı ile ilgili herhangi bir çalışmayı bireysel olarak planlar, projelendirir ve bağımsız olarak yürütür, danışmanlık ve bilirkişilik yapar.
8
Karşılaştığı problemleri çözmede bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
9
Mimarlık alanıyla ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler, kaynak araştırması yapar, bilgiye ulaşır ve veri tabanlarını kullanır.
10
Yaşam boyu öğrenme tutumu geliştirir ve elde edilen bilgileri toplum yararına kullanır.
11
Mimarlık ile ilgili toplumsal bilinç oluşturur ve tasarım verilerinin sürdürülebilir kullanımını sağlayacak becerilere sahip olur.
12
Mimarlık alanıyla ilgili yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, mimarlık ile ilgili seminer ve toplantıları izler, düzenler, proje hazırlar ve yabancı dil bilgilerine dayanarak yurtdışı kaynaklı yayınları takip eder.
13
Mimarlık alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14
Temel mimari ilkeleri bina, iç mekan ve yerleşim tasarımı düzeyinde uygular.
15
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanır; tarihi anıtları ve yapıları belgeler ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri bilir ve uygular.
16
Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını sağlar.
17
Geniş kapsamlı programı olan bir mimari projeyi eskiz aşamasından uygulama projesi aşamasına kadar (strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler vb.) geliştirir, değerlendirir ve uygular.
18
Mesleki gelişimde stajın rolünü ve işveren ve stajyerin hak ve sorumluluklarını anlar.
19
Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişimlerini ve uygulamalarını anlar ve yorumlar.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Genel görüşme, ders konuları hakkında kısa bilgilendirme Anlatım
2 Tasarımda hayal gücü ve tasar sunum teknikleri Ders Notları Anlatım
3 Eskiz ve kişisel uslup gelişimi Ders Notları Anlatım
4 Görsel izlenim eskizleri/ Görünüş ve perspektifte kuru boya ile renklendirme Ders Notları - Kaynak Kitaplar Anlatım
5 Kara kalem, Kuru pastel Eskiz uygulamaları Ders Notları - Kaynak Kitaplar Anlatım
6 Photoshopla Kalem Eskiz Tekniği Ders Notları - Kaynak Kitaplar
7 Autocad ile 2 boyutlu vaziyet planı uygulaması Ders Notları - Kaynak Kitaplar Anlatım
8 Photoshop ile renklendirme Ders Notları - Kaynak Kitaplar Anlatım
9 Ara sınav Ders Notları - Kaynak Kitaplar Yazılı Sınav
10 Photoshop ile renklendirme Ders Notları - Kaynak Kitaplar Anlatım
11 Autocad ile SketchUp uygulamaları Ders Notları - Kaynak Kitaplar Anlatım
12 Sketchup pro ile çizim ve modelleme Ders Notları - Kaynak Kitaplar Anlatım
13 Sketchup pro ile çizim ve modelleme Ders Notları - Kaynak Kitaplar Anlatım
14 Sketchup pro ile çizim ve Vray Ders Notları - Kaynak Kitaplar Anlatım
15 Sketchup pro ile çizim ve Vray Ders Notları - Kaynak Kitaplar Anlatım
16-17 Final sınavı Ders Notları - Kaynak Kitaplar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar