DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İç Mekan Donatı İlişkisi MIM   328 6 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Özlem ŞENYİĞİT
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İç mekan organizasyonuna yönelik bilgilerin aktarılması. İşlevsel değerlerin fiziksel ve psiko-sosyal gereksinmeler bağlamında tasarım ve kullanım sürecinde değerlendirme teknikleri ile analiz edilmesi, Öğrencinin iç mekan organizasyonunu programlama ve tasarlama becerilerinin geliştirilmesi.
Dersin İçeriği
Tanım ve kavramlar. Farklı kültür ve/veya konut tiplerinde mekan türleri ve mekan kullanımlarının örnekler üzerinden değerlendirilmesi. İnsan-eylem-biçim ilişkilerinin kullanıcı istek ve gereksinmelerine göre iç mekan analizi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) o İnsan, işlev ve biçim arasındaki ilişkiler ile mimaride kullanılan kavramları iç mekan donatı ilişkisi bağlamında açıklama, yorumlama ve değerlendirme becerisi
2) o İç mekan organizasyonuna yönelik bilgileri yorumlayabilme, değerlendirme ve deneysel tasarımlarla bilgiyi üretebilme becerisi
3) o İç mekan organizasyonunu programlama ve tasarlama
4) o Kendi çözümlerini ve sentezlerini kritik ederek yorumlayabilme
5) o Uygun sunumlar kullanılarak iç mekan organizasyonunda görsel algı ve düzenleme sistemlerinin oluşumunu, gelişimini ve uygulamalarını ifade edebilme
6) o İşlevsel değerlerin fiziksel ve psiko-sosyal gereksinmeler bağlamında iç mekan tasarım ve kullanım sürecinde değerlendirme teknikleri ile analiz edebilme
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mimarlık alanında yeterli bilgiye sahip olur; bu alanda edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri mimarlık uygulamalarında bir arada kullanır.
X
2
B1 düzeyinde mesleğinin gerektirdiği yabancı dil bilgisine sahip olur.
3
Mimarlık alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak tasarım yapar, olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler ve yorumlar.
X
4
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
5
Mimarlık alanında veri toplar, tasarım çalışmaları yapar, sonuçları değerlendirir, sorunları tanımlar ve çözüm önerileri geliştirir.
X
6
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin bir biçimde çalışır
X
7
Mimarlık alanı ile ilgili herhangi bir çalışmayı bireysel olarak planlar, projelendirir ve bağımsız olarak yürütür, danışmanlık ve bilirkişilik yapar.
X
8
Karşılaştığı problemleri çözmede bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
X
9
Mimarlık alanıyla ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler, kaynak araştırması yapar, bilgiye ulaşır ve veri tabanlarını kullanır.
X
10
Yaşam boyu öğrenme tutumu geliştirir ve elde edilen bilgileri toplum yararına kullanır.
11
Mimarlık ile ilgili toplumsal bilinç oluşturur ve tasarım verilerinin sürdürülebilir kullanımını sağlayacak becerilere sahip olur.
X
12
Mimarlık alanıyla ilgili yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, mimarlık ile ilgili seminer ve toplantıları izler, düzenler, proje hazırlar ve yabancı dil bilgilerine dayanarak yurtdışı kaynaklı yayınları takip eder.
X
13
Mimarlık alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
14
Temel mimari ilkeleri bina, iç mekan ve yerleşim tasarımı düzeyinde uygular.
15
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanır; tarihi anıtları ve yapıları belgeler ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri bilir ve uygular.
X
16
Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını sağlar.
X
17
Geniş kapsamlı programı olan bir mimari projeyi eskiz aşamasından uygulama projesi aşamasına kadar (strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler vb.) geliştirir, değerlendirir ve uygular.
X
18
Mesleki gelişimde stajın rolünü ve işveren ve stajyerin hak ve sorumluluklarını anlar.
19
Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişimlerini ve uygulamalarını anlar ve yorumlar.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tanışma Dersin içeriği hakkında bilgi aktarımı Standart derslik teknolojileri İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları
2 Mekan, algı, anlam, ergonomi tanım ve kavramları üzerine bilgi aktarımıTanım ve kavramlar hakkında öğrenciye araştırma ödevi verilmesi Standart derslik teknolojileri İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları Ödev
3 Tanım ve kavramlar üzerine örnek araştırmaların sunumu ve tartışılması Standart derslik teknolojileri
4 Tanım ve kavramlar üzerine örnek araştırmaların sunumu ve tartışılması Standart derslik teknolojileri
5 İç mekan organizasyonunda ergonomik faktörler, donatı-mekan kurgusuna dair bilgilerin aktarılması Standart derslik teknolojileri
6 İç mekan organizasyonunda ergonomik faktörler, donatı-mekan kurgusuna dair bilgilerin aktarılması Standart derslik teknolojileri Tartışma
7 Ergonomik faktörler, donatı-mekan kurgusuna dair örnek araştırmaların sunumu ve tartışılması Standart derslik teknolojileri Tartışma
8 Ara Sınav Standart derslik teknolojileri Ödev
9 İç mekan analizine dair örnek araştırmaların sunumu ve tartışılması Standart derslik teknolojileri
10 İç mekan analizine dair örnek araştırmaların sunumu ve tartışılması Standart derslik teknolojileri Tartışma
11 İç mekan analizine dair örnek araştırmaların sunumu ve tartışılması Standart derslik teknolojileri
12 İç mekan analizine dair örnek araştırmaların sunumu ve tartışılması Standart derslik teknolojileri Tartışma
13 Öğrenci çalışmalarının incelenmesi ve tartışılması Standart derslik teknolojileri Tartışma
14 Farklı kültür ve/veya konut tiplerinde mekan türleri ve mekan kullanımlarının örnekler üzerinden değerlendirilmesi amacıyla bilgi aktarımıÖğrenciye örnek araştırması için ödev verilmesi Standart derslik teknolojileri Ödev
15 Örnek araştırmalarının sunumu ve tartışılması Standart derslik teknolojileri Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Standart derslik teknolojileri Tartışma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar