DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mimaride Biçim ve Mekan Okuma MIM   329 5 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Özlem ŞENYİĞİT
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Fiziksel ve sosyo-kültürel öğelerin oluşturduğu görsel çevre, yerin karakteri, anlam ve kimlik veren öğelerin belirlenmesi, Mekansal ve yüzeysel bileşenlerin görsel etkisinin analizi, Bina ölçeğinde geometrik kurgu analizi, bina yüzeyini belirleyen öğeler, bina formu hakkında görsel notlar alınması
Dersin İçeriği
Çevreyi okuma ve analiz edebilme, Görsel algılama yetisinin geliştirilmesi, Mekansal ve yüzeysel bileşenlerin görsel etkisinin analiz çalışmaları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bilgiyi seçebilme, analiz edebilme ve deneysel tasarımlarla bilgiyi üretebilme
2) İki ve üç boyutlu tasarım
3) Mimari kompozisyon ve kentsel tasarımda görsel algı ve düzenleme sistemlerinin oluşumunu, gelişimini tanımlama, yorumlayabilme ve uygulama becerisi
4) İnsan, işlev ve biçim arasındaki ilişkiler ile mimaride kullanılan kavramları açıklama ve değerlendirme becerisi
5) Mimari tasarımın aşamaları, mekanı kavrama ve oluşturulmasındaki temel ögeleri tanımlama ve yorumlayabilme
6) Mimari süreçlerde ilgili bilgileri elde etme, değerlendirme, kayıt etme ve uygulama
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mimarlık alanında yeterli bilgiye sahip olur; bu alanda edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri mimarlık uygulamalarında bir arada kullanır.
X
2
B1 düzeyinde mesleğinin gerektirdiği yabancı dil bilgisine sahip olur.
3
Mimarlık alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak tasarım yapar, olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler ve yorumlar.
4
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
5
Mimarlık alanında veri toplar, tasarım çalışmaları yapar, sonuçları değerlendirir, sorunları tanımlar ve çözüm önerileri geliştirir.
X
6
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin bir biçimde çalışır
X
7
Mimarlık alanı ile ilgili herhangi bir çalışmayı bireysel olarak planlar, projelendirir ve bağımsız olarak yürütür, danışmanlık ve bilirkişilik yapar.
X
8
Karşılaştığı problemleri çözmede bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
X
9
Mimarlık alanıyla ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler, kaynak araştırması yapar, bilgiye ulaşır ve veri tabanlarını kullanır.
X
10
Yaşam boyu öğrenme tutumu geliştirir ve elde edilen bilgileri toplum yararına kullanır.
X
11
Mimarlık ile ilgili toplumsal bilinç oluşturur ve tasarım verilerinin sürdürülebilir kullanımını sağlayacak becerilere sahip olur.
X
12
Mimarlık alanıyla ilgili yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, mimarlık ile ilgili seminer ve toplantıları izler, düzenler, proje hazırlar ve yabancı dil bilgilerine dayanarak yurtdışı kaynaklı yayınları takip eder.
X
13
Mimarlık alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
14
Temel mimari ilkeleri bina, iç mekan ve yerleşim tasarımı düzeyinde uygular.
X
15
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanır; tarihi anıtları ve yapıları belgeler ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri bilir ve uygular.
X
16
Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını sağlar.
X
17
Geniş kapsamlı programı olan bir mimari projeyi eskiz aşamasından uygulama projesi aşamasına kadar (strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler vb.) geliştirir, değerlendirir ve uygular.
X
18
Mesleki gelişimde stajın rolünü ve işveren ve stajyerin hak ve sorumluluklarını anlar.
X
19
Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişimlerini ve uygulamalarını anlar ve yorumlar.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tanışma Dersin içeriği hakkında bilgi aktarımı Standart derslik teknolojileri İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları Anlatım
2 Somut deneyimler -Aktif deneyimler -Düşünsel gözlem -Soyut kavramlaştırma kavramlarının aktarımı ve örnekler üzerinden anlatımı Öğrenciye araştırma ödevi verilmesi Standart derslik teknolojileri İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları Anlatım
Ödev
3 Örnek araştırmaların sunumu ve tartışılması Standart derslik teknolojileri İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları
4 Örnek araştırmaların sunumu ve tartışılması Standart derslik teknolojileri İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları
5 Bina ölçeğinde geometrik kurgu analizi, bina yüzeyini belirleyen öğeler, bina formu hakkında görsel notlar alma yöntemleri Standart derslik teknolojileri İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları
6 Öğrenci çalışmalarının incelenmesi ve tartışılması Standart derslik teknolojileri İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları
7 Öğrenci çalışmalarının incelenmesi ve tartışılması Standart derslik teknolojileri İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları
8 Ara Sınav Standart derslik teknolojileri İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları
9 Öğrenci çalışmalarının incelenmesi ve tartışılması Standart derslik teknolojileri İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları
10 Öğrenci çalışmalarının incelenmesi ve tartışılması Standart derslik teknolojileri İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları
11 Fiziksel ve sosyo-kültürel öğelerin oluşturduğu görsel çevre, yerin karakteri, anlam ve kimlik veren öğelerin belirlenmesi amacıyla yapılan serbest anlatım teknikleri hakkında bilgi aktarımı Standart derslik teknolojileri İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları
12 Öğrenci çalışmalarının incelenmesi ve tartışılması Standart derslik teknolojileri İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları
13 Öğrenci çalışmalarının incelenmesi ve tartışılması Standart derslik teknolojileri İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları
14 Mekansal ve yüzeysel bileşenlerin görsel etkisinin analiz çalışmaları Standart derslik teknolojileri İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları
15 Öğrenci çalışmalarının incelenmesi ve tartışılması Standart derslik teknolojileri İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Standart derslik teknolojileri İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar