DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Çağdaş Taşıyıcı Sistem Tasarımı MIM   335 5 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa YEĞİN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMUSTAFA YEĞİN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Çağdaş taşıyıcı sistemleri tanıma, tasarlayabilme, değerlendirme ve çözümleyebilme becerisinin kazandırılması
Dersin İçeriği
Sistem Tanımı ve Yapıların Sınıflandırılması, çağdaş taşıyıcı sistemlere duyulan gereksinme ,yüzeysel strüktürlerin tanımı, önemi ve sınıflandırılması,düzlem yüzeysel strüktürler,eğrilikli yüzeysel strüktürler,uzay kafes strüktürlerin tanımı, önemi, sistemi oluşturan öğeler,uzay kafes strüktürlerin oluşum ilkeleri /arasınav,uzay kafes strüktürlerin türleri, emel İlkeleri, örnekler asma germe strüktürlerin tanımı, asal öğeler (Örtü), yardımcı öğeler, sınıflandırılmaları,asma-Germe Strüktür Biçimlenişleri,şişirme (Pnömatik) sistemlerin tanımı, önemi,şişirme strüktürde Öğeler, sınıflandırılmaları, uygulama biçimleri ve çalışma ilkeleri,çok katlı yapı taşıyıcı sistemleri,,çok yönlü örneklerle irdeleme ve sorgulamalar,yıl sonu sınavı incenecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İnsan, işlev ve biçim arasındaki ilişkiler ile mimaride kullanılan kavramları açıklama ve değerlendirme becerisi
2) Yaratıcılık ve ustalık düzeyinde entelektüel ve etnik becerilerin sergilendiği bir sanat eserini tek başına üretebilme, kendi çözümlerini ve sentezlerini kritik ederek yorumlayabilme
3) Yapı malzemeleri, yapı elemanları ve bileşenlerinin üretim, kullanım ve uygulamaları ile ilgili ilke ve standartları tanımlama ve ifade etme
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mimarlık alanında yeterli bilgiye sahip olur; bu alanda edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri mimarlık uygulamalarında bir arada kullanır.
X
2
B1 düzeyinde mesleğinin gerektirdiği yabancı dil bilgisine sahip olur.
3
Mimarlık alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak tasarım yapar, olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler ve yorumlar.
X
4
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
5
Mimarlık alanında veri toplar, tasarım çalışmaları yapar, sonuçları değerlendirir, sorunları tanımlar ve çözüm önerileri geliştirir.
X
6
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin bir biçimde çalışır
X
7
Mimarlık alanı ile ilgili herhangi bir çalışmayı bireysel olarak planlar, projelendirir ve bağımsız olarak yürütür, danışmanlık ve bilirkişilik yapar.
X
8
Karşılaştığı problemleri çözmede bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
9
Mimarlık alanıyla ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler, kaynak araştırması yapar, bilgiye ulaşır ve veri tabanlarını kullanır.
X
10
Yaşam boyu öğrenme tutumu geliştirir ve elde edilen bilgileri toplum yararına kullanır.
11
Mimarlık ile ilgili toplumsal bilinç oluşturur ve tasarım verilerinin sürdürülebilir kullanımını sağlayacak becerilere sahip olur.
12
Mimarlık alanıyla ilgili yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, mimarlık ile ilgili seminer ve toplantıları izler, düzenler, proje hazırlar ve yabancı dil bilgilerine dayanarak yurtdışı kaynaklı yayınları takip eder.
13
Mimarlık alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14
Temel mimari ilkeleri bina, iç mekan ve yerleşim tasarımı düzeyinde uygular.
15
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanır; tarihi anıtları ve yapıları belgeler ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri bilir ve uygular.
16
Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını sağlar.
17
Geniş kapsamlı programı olan bir mimari projeyi eskiz aşamasından uygulama projesi aşamasına kadar (strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler vb.) geliştirir, değerlendirir ve uygular.
18
Mesleki gelişimde stajın rolünü ve işveren ve stajyerin hak ve sorumluluklarını anlar.
19
Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişimlerini ve uygulamalarını anlar ve yorumlar.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sistem Tanımı ve Yapıların Sınıflandırılması Kaynak okuma Anlatım
2 Çağdaş Taşıyıcı Sistemlere Duyulan Gereksinme Kaynak okuma Anlatım
3 Yüzeysel Strüktürlerin Tanımı, Önemi ve Sınıflandırılması Kaynak okuma Anlatım
4 Düzlem Yüzeysel Strüktürler Kaynak okuma Anlatım
5 Eğrilikli Yüzeysel Strüktürler Kaynak okuma Anlatım
6 Uzay Kafes Strüktürlerin Tanımı, Önemi, Sistemi Oluşturan Öğeler Kaynak okuma Anlatım
7 Uzay Kafes Strüktürlerin Oluşum İlkeleri /arasınav Kaynak okuma Anlatım
Yazılı Sınav
8 Ara Sınav Kaynak okuma Anlatım
9 Asma Germe Strüktürlerin Tanımı, Asal Öğeler (Örtü), Yardımcı Öğeler, Sınıflandırılmaları Kaynak okuma Anlatım
10 Asma-Germe Strüktür Biçimlenişleri Kaynak okuma Anlatım
11 Şişirme (Pnömatik) Sistemlerin Tanımı, Önemi, Kaynak okuma Anlatım
12 Şişirme strüktürde Öğeler, Sınıflandırılmaları, Uygulama Biçimleri ve Çalışma İlkeleri. Kaynak okuma Anlatım
13 Çok Katlı Yapı Taşıyıcı Sistemleri. Kaynak okuma Anlatım
14 Çok yönlü örneklerle irdeleme ve sorgulamalar Kaynak okuma Anlatım
15 Yılsonu Sınavı Kaynak okuma Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Moaveni, S., (2003), Finite Element Analysis-Theory and Application with ANSYS, Pearson Education Inc., New Jersey.