DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mimaride Tipoloji Çözümleme Teknikleri MIM   346 6 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa YEĞİN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMUSTAFA YEĞİN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tipolojik çözümleme tekniklerinin kavramsal ve kuramsal uygulamaya dönük bilgilerinin verilmesi, mimari çözümleme sonucu sınıflandırma ve sınıflandırılmış tiplerle mimari tasarım ilişkilerinin kurulması becerilerinin kazandırılması çalışmasıdır.
Dersin İçeriği
Tipoloji kavramlarıve tip,temel kavramlar ve kuramlar,mimarlık tarihinde tip kavramı ve örneklerle irdeleme,tipolojik çözümleme teknikleri nin değerlendirilmesi,tipolojik çözümleme teknikleri nin farklı binalarda uygulamaları,Tipolojik çözümleme teknikleri ve sınıflandırma çalışmları,mimari çözümleme sonucu sınıflandırma çalışmaları /arasınav,sınıflandırılmış mimari tiplerle mimari tasarım ilişkilerinin kurulması,tipolojik bina irdelenmesi ve konut tipolojileri ilişkisi,tipolojik bina irdelenmesi, tipolojik bina irdelenmesi ve binalarda örneklenmesi,tipolojik bina irdelenmesi ve binalarda örneklenmesi,tipolojik bina irdelenmesi ve binalarda örneklenmesi,çok yönlü örneklerle irdeleme ve sorgulamlar,yılsonu sınavı uygulanacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tipolojik analiz yapabilme, çözümleme sonucu sınıflandırma ve sınıflandırılmış tiplerle mimari tasarım ilişkilerini kurabilme
2) Ulusal ve uluslar arası mimarlık akımları ve mimarlık tarihi temel bilgilerini açıklayabilme ve yorumlayabilme
3) İnsan, işlev ve biçim arasındaki ilişkiler ile mimaride kullanılan kavramları açıklama ve değerlendirme becerisi
4) İki ve üç boyutlu tasarım, mimari kompozisyon ve kentsel tasarımda görsel algı ve düzenleme sistemlerinin oluşumunu, gelişimini ve uygulamalarını tanımlama, yorumlayabilme ve uygulama becerisi
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mimarlık alanında yeterli bilgiye sahip olur; bu alanda edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri mimarlık uygulamalarında bir arada kullanır.
X
2
B1 düzeyinde mesleğinin gerektirdiği yabancı dil bilgisine sahip olur.
3
Mimarlık alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak tasarım yapar, olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler ve yorumlar.
X
4
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
5
Mimarlık alanında veri toplar, tasarım çalışmaları yapar, sonuçları değerlendirir, sorunları tanımlar ve çözüm önerileri geliştirir.
X
6
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin bir biçimde çalışır
X
7
Mimarlık alanı ile ilgili herhangi bir çalışmayı bireysel olarak planlar, projelendirir ve bağımsız olarak yürütür, danışmanlık ve bilirkişilik yapar.
X
8
Karşılaştığı problemleri çözmede bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
X
9
Mimarlık alanıyla ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler, kaynak araştırması yapar, bilgiye ulaşır ve veri tabanlarını kullanır.
X
10
Yaşam boyu öğrenme tutumu geliştirir ve elde edilen bilgileri toplum yararına kullanır.
11
Mimarlık ile ilgili toplumsal bilinç oluşturur ve tasarım verilerinin sürdürülebilir kullanımını sağlayacak becerilere sahip olur.
X
12
Mimarlık alanıyla ilgili yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, mimarlık ile ilgili seminer ve toplantıları izler, düzenler, proje hazırlar ve yabancı dil bilgilerine dayanarak yurtdışı kaynaklı yayınları takip eder.
X
13
Mimarlık alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14
Temel mimari ilkeleri bina, iç mekan ve yerleşim tasarımı düzeyinde uygular.
15
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanır; tarihi anıtları ve yapıları belgeler ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri bilir ve uygular.
16
Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını sağlar.
X
17
Geniş kapsamlı programı olan bir mimari projeyi eskiz aşamasından uygulama projesi aşamasına kadar (strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler vb.) geliştirir, değerlendirir ve uygular.
X
18
Mesleki gelişimde stajın rolünü ve işveren ve stajyerin hak ve sorumluluklarını anlar.
19
Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişimlerini ve uygulamalarını anlar ve yorumlar.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tipoloji kavramlaeı ve tip sunular örnek çalışmalar Anlatım
Tartışma
2 Temel kavramlar ve kuramlar Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
3 Mimarlık tarihinde tip kavramı ve örneklerle irdeleme Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
4 Tipolojik çözümleme teknikleri nin değerlendirilmesi örnek çalışmaların hazırlanması Anlatım
Tartışma
5 Tipolojik çözümleme teknikleri nin farklı binalarda uygulamaları Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
6 Tipolojik çözümleme teknikleri ve sınıflandırma çalışmları Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
7 Mimari çözümleme sonucu sınıflandırma çalışmaları /arasınav Kaynak okuma Anlatım
Yazılı Sınav
8 Ara Sınav Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
9 Tipolojik bina irdelenmesi ve konut tipolojileri ilişkisi Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
10 Tipolojik bina irdelenmesi Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
11 Tipolojik bina irdelenmesi ve binalarda örneklenmesi Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
12 Tipolojik bina irdelenmesi ve binalarda örneklenmesi Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
13 Tipolojik bina irdelenmesi ve binalarda örneklenmesi Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
14 Çok yönlü örneklerle irdeleme ve sorgulamlar Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
15 Yılsonu sınavı Kaynak okuma Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Orhun, D., Hillier, B., Hanson, J., (1996). Socialising Spatial Types in Traditional Turkish Houses. Environment and Planning Dalton, R.C. ve Bafna, S., (2003). The syntactical image of the city, A reciprocal definition of spatial elements and spatial syntaxes, Fourth Space Syntax Symposium, London.Lawrence, R.J., (1989). Translating anthropological concepts into architectural practice, S.M. Low & E. Chambers (eds.), Housing, culture, and design: A comparative perspective, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 89-114.Low, S.M. ve Chambers, E., (1989). Housing, culture and design: A comparative perspective, University of Pennsylvania Press, Philadelphia.Rapoport, A., (1977). Human aspects of urban form, Oxford, Pergamon.Schulz, N., (1971). Existence, space and architecture, Studio Vista, London.Stea, D., (1970). Space, territory and human movements, environmental psychology: Man and his physical setting, H. Proshansky, W. Ittelson, & L. Rivlin (eds.), Holt, Rinehart and Winston Inc., New York.