DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yapı Statiği MIM   375 5 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Sıdıka Seren GÜVEN
Dersi Verenler
Prof. Dr.SIDIKA SEREN GÜVEN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Çubuk sistemlerin ve davranışlarının açıklanması, dış yükler altında basit yapı elemanlarında meydana gelen iç kuvvetlerin nasıl hesaplanacağının anlatılması
Dersin İçeriği
Yapı mühendisliğinin temel kavramları. Çubuk sistemlerde temel tanımlar. Kesit tesiri diyagramlarının çizimi. Hareketli kuvvetlere göre hesap. Tesir çizgileri. Gerber kirişleri. Kemerler ve üç mafsallı sistemler. Kafes sistemler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yapı sistemlerinden çubuk sistemlerin davranışını öğrenir
2) Çubuk sistemlerin modelini oluşturabilir
3) İzostatik çubuk sistemlerin analizini yapabilir
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mimarlık alanında yeterli bilgiye sahip olur; bu alanda edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri mimarlık uygulamalarında bir arada kullanır.
X
2
B1 düzeyinde mesleğinin gerektirdiği yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
3
Mimarlık alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak tasarım yapar, olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler ve yorumlar.
X
4
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
5
Mimarlık alanında veri toplar, tasarım çalışmaları yapar, sonuçları değerlendirir, sorunları tanımlar ve çözüm önerileri geliştirir.
X
6
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin bir biçimde çalışır
X
7
Mimarlık alanı ile ilgili herhangi bir çalışmayı bireysel olarak planlar, projelendirir ve bağımsız olarak yürütür, danışmanlık ve bilirkişilik yapar.
X
8
Karşılaştığı problemleri çözmede bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
X
9
Mimarlık alanıyla ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler, kaynak araştırması yapar, bilgiye ulaşır ve veri tabanlarını kullanır.
X
10
Yaşam boyu öğrenme tutumu geliştirir ve elde edilen bilgileri toplum yararına kullanır.
X
11
Mimarlık ile ilgili toplumsal bilinç oluşturur ve tasarım verilerinin sürdürülebilir kullanımını sağlayacak becerilere sahip olur.
X
12
Mimarlık alanıyla ilgili yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, mimarlık ile ilgili seminer ve toplantıları izler, düzenler, proje hazırlar ve yabancı dil bilgilerine dayanarak yurtdışı kaynaklı yayınları takip eder.
X
13
Mimarlık alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
14
Temel mimari ilkeleri bina, iç mekan ve yerleşim tasarımı düzeyinde uygular.
X
15
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanır; tarihi anıtları ve yapıları belgeler ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri bilir ve uygular.
X
16
Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını sağlar.
X
17
Geniş kapsamlı programı olan bir mimari projeyi eskiz aşamasından uygulama projesi aşamasına kadar (strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler vb.) geliştirir, değerlendirir ve uygular.
X
18
Mesleki gelişimde stajın rolünü ve işveren ve stajyerin hak ve sorumluluklarını anlar.
X
19
Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişimlerini ve uygulamalarını anlar ve yorumlar.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yapı mühendisliğine giriş Konu ile ilgili ders notlarını ve kitapları inceleme Anlatım
Problem Çözme
2 Çubuk Sistemler Konu ile ilgili ders notlarını ve kitapları inceleme Anlatım
Problem Çözme
3 Çubuk sistemlerde kesit tesirleri Konu ile ilgili ders notlarını ve kitapları inceleme Anlatım
Problem Çözme
4 Çubuk sistemlerde kesit tesirleri diyagramlarının çizilmesi Konu ile ilgili ders notlarını ve kitapları inceleme Anlatım
Problem Çözme
5 İzostatik sistemler (kirişler, konsol kirişler, çıkmalı kirişler) Konu ile ilgili ders notlarını ve kitapları inceleme Anlatım
Problem Çözme
6 İzostatik sistemler (gerber kirişleri) Konu ile ilgili ders notlarını ve kitapları inceleme Anlatım
Problem Çözme
7 İzostatik sistemler (gerber kirişleri) Konu ile ilgili ders notlarını ve kitapları inceleme Anlatım
Problem Çözme
8 Arasınav Konu ile ilgili ders notlarını ve kitapları inceleme
9 İzostatik sistemler (Üç mafsallı kemer ve çerçeveler) Konu ile ilgili ders notlarını ve kitapları inceleme Anlatım
Problem Çözme
10 İzostatik sistemler (Üç mafsallı kemer ve çerçeveler) Konu ile ilgili ders notlarını ve kitapları inceleme Anlatım
Problem Çözme
11 Kafes sistemler Konu ile ilgili ders notlarını ve kitapları inceleme Anlatım
Problem Çözme
12 Kafes sistemler Konu ile ilgili ders notlarını ve kitapları inceleme Anlatım
Problem Çözme
13 Tesir çizgisi diyagramları Konu ile ilgili ders notlarını ve kitapları inceleme Anlatım
Problem Çözme
14 Tesir çizgisi diyagramları Konu ile ilgili ders notlarını ve kitapları inceleme Anlatım
Problem Çözme
15 Örnek uygulamalar Konu ile ilgili ders notlarını ve kitapları inceleme Anlatım
Problem Çözme
16-17 Örnek uygulamalar Konu ile ilgili ders notlarını ve kitapları inceleme Anlatım
Problem Çözme

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar