DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Türk Evi MIM   377 5 2 2 2

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa YEĞİN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMUSTAFA YEĞİN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tarihi cevreyi ve mekan kültürünü tanıma ve koruma bilinci; tanımlama ve uygulayabilme becerisi
Dersin İçeriği
Geleneksel Türk Evi Özelliklerini Etkileyen Sosyo - Kültürel ve Bölgesel Bileşenler , geleneksel Türk Evinin tipolojik özellikleri, Türk Evinin Mekan Birimi (Türk Odası) ve Diğer Mekanları, mekan kullanımları, karakteristik plan ve cephe çözümleri ve Yapım Yöntemleri / Üsluplar / Türk Evinin Bölgelere Göre Dağılımı ve Bölgesel Farklılıklar / Koruma Sorunları ve Günümüzdeki Kullanılabilirliği.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Ulusal ve uluslar arası mimarlık akımları ve mimarlık tarihi temel bilgilerini açıklayabilme ve yorumlayabilme
2) İnsan, işlev ve biçim arasındaki ilişkiler ile mimaride kullanılan kavramları açıklama ve değerlendirme becerisi
3) Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanma; tarihi anıtları ve yapıları belgelemek ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel tekniklere sahip olma, tanımlama ve uygulayabilme becerisi
4) Mimari süreçlerde ilgili bilgileri elde etme, değerlendirme, kayıt etme ve uygulama
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mimarlık alanında yeterli bilgiye sahip olur; bu alanda edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri mimarlık uygulamalarında bir arada kullanır.
X
2
B1 düzeyinde mesleğinin gerektirdiği yabancı dil bilgisine sahip olur.
3
Mimarlık alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak tasarım yapar, olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler ve yorumlar.
X
4
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
5
Mimarlık alanında veri toplar, tasarım çalışmaları yapar, sonuçları değerlendirir, sorunları tanımlar ve çözüm önerileri geliştirir.
X
6
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin bir biçimde çalışır
X
7
Mimarlık alanı ile ilgili herhangi bir çalışmayı bireysel olarak planlar, projelendirir ve bağımsız olarak yürütür, danışmanlık ve bilirkişilik yapar.
X
8
Karşılaştığı problemleri çözmede bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
X
9
Mimarlık alanıyla ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler, kaynak araştırması yapar, bilgiye ulaşır ve veri tabanlarını kullanır.
X
10
Yaşam boyu öğrenme tutumu geliştirir ve elde edilen bilgileri toplum yararına kullanır.
11
Mimarlık ile ilgili toplumsal bilinç oluşturur ve tasarım verilerinin sürdürülebilir kullanımını sağlayacak becerilere sahip olur.
X
12
Mimarlık alanıyla ilgili yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, mimarlık ile ilgili seminer ve toplantıları izler, düzenler, proje hazırlar ve yabancı dil bilgilerine dayanarak yurtdışı kaynaklı yayınları takip eder.
X
13
Mimarlık alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14
Temel mimari ilkeleri bina, iç mekan ve yerleşim tasarımı düzeyinde uygular.
15
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanır; tarihi anıtları ve yapıları belgeler ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri bilir ve uygular.
16
Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını sağlar.
X
17
Geniş kapsamlı programı olan bir mimari projeyi eskiz aşamasından uygulama projesi aşamasına kadar (strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler vb.) geliştirir, değerlendirir ve uygular.
X
18
Mesleki gelişimde stajın rolünü ve işveren ve stajyerin hak ve sorumluluklarını anlar.
19
Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişimlerini ve uygulamalarını anlar ve yorumlar.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Türk evi konut ve konak mimarisi genel kuramlar ve kavramlar Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
2 Geleneksel Türk Evi Özelliklerini Etkileyen Sosyo - Kültürel ve Bölgesel Bileşenler Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
3 Konut kültüründe ve yöresel mimaride Korunması Gereken Özellikler Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
4 Türk Evinin Mekan Birimi (Türk Odası) ve Diğer Mekanlar ,Oda Düzeni Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
5 Bahce katında /Zemin Katlarda Organizasyon Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
6 Esas Kat Plan Tipleri ve tipolojileri; Türk Evi Planimetrisi Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
7 Çok Katlılık, Çatı Biçimi, Cephe Düzeni ve Cephe Elemanları Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
9 Üsluplar farklı bölgelerden konut örnekleri Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
10 Türk Evinin Bölgelere Göre Dağılımı ve Bölgesel Farklılıklar Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
11 Mekan Organizasyonu Açısından Odalar Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
12 Koruma Sorunları ve Günümüzdeki Kullanımları Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
13 Geleneksel konut tipleri ve örnekleri Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
14 Geleneksel konut tipleri ve örnekleri Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
15 Yılsonu sınavı Kaynak okuma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar