DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Fiziksel Çevre Denetimi II MIM   385 5 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Serpil ÇERÇİ
Dersi Verenler
Doç. Dr.SERPİL ÇERÇİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Fiziksel çevreyi (Yapı/iç-dış mekan) oluştururken veya tasarlarken, onu ilgilendiren sorun ve çözümlerin (gürültü ve aydınlatma) farkına varılarak bilgilenmek
Dersin İçeriği
Yapı ve yakın çevresi tasarlanırken, ses ve aydınlatma bakımından, yapı içinde ve dışında alınması gereken tedbirler anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yapı dediğimiz fiziksel çevreyi (iç-yakın dış çevre), çeşitli rüzgar, gürültü ve aydınlatma vb. sorunlara karşı teknik ve planlama ilişkileri çerçevesinde, oluşturabilme becerisi elde etmek ve çeşitli tasarım çalışmalarında kullanabilmek
2) Güneş, rüzgar, vb. etkenleri denetleyerek mekansal konforu sağlama ve yapı kabuğunu koruma
3) İklime bağlı / bioklimatik) bina yerleşimini planlama
4) Yapılı çevrenin denetimine dair standart ve yönetmelikleri kavrama
5) Ses ve gürültü / akustik denetimlerle mekansal konforu sağlama
6) Ses ve gürültüyü denetleyici yalıtım malzemeleri ve detay çözümlemeleri hakkında beceriler kazanma
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mimarlık alanında yeterli bilgiye sahip olur; bu alanda edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri mimarlık uygulamalarında bir arada kullanır.
X
2
B1 düzeyinde mesleğinin gerektirdiği yabancı dil bilgisine sahip olur.
3
Mimarlık alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak tasarım yapar, olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler ve yorumlar.
X
4
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
5
Mimarlık alanında veri toplar, tasarım çalışmaları yapar, sonuçları değerlendirir, sorunları tanımlar ve çözüm önerileri geliştirir.
X
6
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin bir biçimde çalışır
7
Mimarlık alanı ile ilgili herhangi bir çalışmayı bireysel olarak planlar, projelendirir ve bağımsız olarak yürütür, danışmanlık ve bilirkişilik yapar.
X
8
Karşılaştığı problemleri çözmede bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
X
9
Mimarlık alanıyla ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler, kaynak araştırması yapar, bilgiye ulaşır ve veri tabanlarını kullanır.
X
10
Yaşam boyu öğrenme tutumu geliştirir ve elde edilen bilgileri toplum yararına kullanır.
11
Mimarlık ile ilgili toplumsal bilinç oluşturur ve tasarım verilerinin sürdürülebilir kullanımını sağlayacak becerilere sahip olur.
X
12
Mimarlık alanıyla ilgili yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, mimarlık ile ilgili seminer ve toplantıları izler, düzenler, proje hazırlar ve yabancı dil bilgilerine dayanarak yurtdışı kaynaklı yayınları takip eder.
X
13
Mimarlık alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14
Temel mimari ilkeleri bina, iç mekan ve yerleşim tasarımı düzeyinde uygular.
15
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanır; tarihi anıtları ve yapıları belgeler ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri bilir ve uygular.
X
16
Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını sağlar.
X
17
Geniş kapsamlı programı olan bir mimari projeyi eskiz aşamasından uygulama projesi aşamasına kadar (strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler vb.) geliştirir, değerlendirir ve uygular.
X
18
Mesleki gelişimde stajın rolünü ve işveren ve stajyerin hak ve sorumluluklarını anlar.
19
Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişimlerini ve uygulamalarını anlar ve yorumlar.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin içeriğinin anlatılması ilgili kitaplara çalışmak Anlatım
Proje / Tasarım
2 İç ve dış ortamlarda ses ve etkileri ilgili kitaplara çalışmak Anlatım
Proje / Tasarım
3 Ses ile ilgili fiziksel açıklamalar ilgili kitaplara çalışmak Anlatım
Proje / Tasarım
4 Hava ve darbe etkili sese maruz kalan çeşitli yapı bileşenleri ve bunlar üzerinde alınması gerekli tedbirler ilgili kitaplara çalışmak Anlatım
Proje / Tasarım
5 Hava ve darbe etkili sese maruz kalan çeşitli yapı bileşenleri ve bunlar üzerinde alınması gerekli tedbirler ilgili kitaplara çalışmak Anlatım
Proje / Tasarım
6 Çeşitli yapılarda ses açısından mekansal ilişki ve düzenlemeler ilgili kitaplara çalışmak Anlatım
Proje / Tasarım
7 Akustik tedbirler alınması gereken yapılar ve mekanda üretilen sesin anlaşılır olabilmesi için yapılacak EKO hesabı/Eko hesabı ödevi ilgili kitaplara çalışmak Anlatım
Proje / Tasarım
8 Ara Sınav ilgili kitaplara çalışmak Anlatım
Proje / Tasarım
9 Aydınlatma ile ilgili genel bilgilendirme ve doğal/ yapay aydınlatma ilgili kitaplara çalışmak Anlatım
Proje / Tasarım
10 Aydınlatma ile ilgili genel bilgilendirme ve doğal/ yapay aydınlatma ilgili kitaplara çalışmak Yazılı Sınav
11 Vize sorularının cevaplanması / Doğal ve yapay ışık kaynakları ilgili kitaplara çalışmak Anlatım
Proje / Tasarım
12 Yapay ışık Kaynaklarının avantaj ve dezavantajları ilgili kitaplara çalışmak Anlatım
Proje / Tasarım
13 Yapı içindeki mekanların doğal ve yapay aydınlatma için kullanım şekilleri, tefriş ve düzenlemeler ilgili kitaplara çalışmak Anlatım
Proje / Tasarım
14 Yapı yakın çevresi ve dış ortamda yapay aydınlatma ile ilgili alınması gerekli tedbirler ilgili kitaplara çalışmak Anlatım
Proje / Tasarım
15 Final sınavı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
İZOCAM (ısı+ses+teknik)