DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yapım Üretim Teknikleri * MIM   386 6 2 2 2

Ön Koşul Dersleri AI 101 Atatürk İlk. Ve İnk. Tari
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa YEĞİN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMUSTAFA YEĞİN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Gelişmiş geleneksel ve endüstrileşmiş yapım sistemleri tanıtılmaktadır ve bu sistemlere uygun mimari tasarım yapabilme yeteneği geliştirilmektedir.
Dersin İçeriği
Bu derste, yapı üretim kavramı, yapı üretiminin gelişimi, endüstrileşmiş üretim, modüler koordinasyon, şantiye organizasyonu, tünel kalıp sistemler, panel sistemler, iskelet sistemler ve hücre sistemler hakkında teorik ve uygulamalı bilgi verilmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mimarlık alanında yeterli bilgiye sahip olur; bu alanda edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri mimarlık uygulamalarında bir arada kullanır.
X
2
B1 düzeyinde mesleğinin gerektirdiği yabancı dil bilgisine sahip olur.
3
Mimarlık alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak tasarım yapar, olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler ve yorumlar.
X
4
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
5
Mimarlık alanında veri toplar, tasarım çalışmaları yapar, sonuçları değerlendirir, sorunları tanımlar ve çözüm önerileri geliştirir.
X
6
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin bir biçimde çalışır
X
7
Mimarlık alanı ile ilgili herhangi bir çalışmayı bireysel olarak planlar, projelendirir ve bağımsız olarak yürütür, danışmanlık ve bilirkişilik yapar.
X
8
Karşılaştığı problemleri çözmede bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
X
9
Mimarlık alanıyla ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler, kaynak araştırması yapar, bilgiye ulaşır ve veri tabanlarını kullanır.
X
10
Yaşam boyu öğrenme tutumu geliştirir ve elde edilen bilgileri toplum yararına kullanır.
11
Mimarlık ile ilgili toplumsal bilinç oluşturur ve tasarım verilerinin sürdürülebilir kullanımını sağlayacak becerilere sahip olur.
X
12
Mimarlık alanıyla ilgili yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, mimarlık ile ilgili seminer ve toplantıları izler, düzenler, proje hazırlar ve yabancı dil bilgilerine dayanarak yurtdışı kaynaklı yayınları takip eder.
X
13
Mimarlık alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
14
Temel mimari ilkeleri bina, iç mekan ve yerleşim tasarımı düzeyinde uygular.
15
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanır; tarihi anıtları ve yapıları belgeler ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri bilir ve uygular.
X
16
Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını sağlar.
X
17
Geniş kapsamlı programı olan bir mimari projeyi eskiz aşamasından uygulama projesi aşamasına kadar (strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler vb.) geliştirir, değerlendirir ve uygular.
X
18
Mesleki gelişimde stajın rolünü ve işveren ve stajyerin hak ve sorumluluklarını anlar.
19
Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişimlerini ve uygulamalarını anlar ve yorumlar.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yapı üretiminin gelişimi Konu ile ilgili kitapları inceleme
2 Yapı üretimi kavramı, Yapı üretim sistemi Konu ile ilgili kitapları inceleme
3 Yapı üretiminin gelişimini etkileyen faktörler Konu ile ilgili kitapları inceleme
4 Endüstrileşmiş üretimin özellikleri- genel bakış Konu ile ilgili kitapları inceleme
5 Endüstrileşmiş üretimin özelliklerinin incelenmesi Konu ile ilgili kitapları inceleme
6 Yapı üretiminde boyutsal ve modüler koordinasyon. Konu ile ilgili kitapları inceleme
7 Şantiye Organizasyonu Konu ile ilgili kitapları inceleme
8 Ara Sınav Ders notları ve konu ile ilgili kitapları inceleme
9 Geliştirilmiş geleneksel yapım teknikleri, Kalıcı kalıplar, Takılır-sökülür kalıplar, Kayar kalıplar, Şişirme kalıplar Konu ile ilgili kitapları inceleme
10 Tünel kalıplar Konu ile ilgili kitapları inceleme
11 Hazır elemanlarla yapım teknikleri Konu ile ilgili kitapları inceleme
12 Panel sistemler, küçük panel sistemler, büyük panel sistemler Konu ile ilgili kitapları inceleme
13 İskelet sistemler Konu ile ilgili kitapları inceleme
14 Hücre sistemler Konu ile ilgili kitapları inceleme
15 Final sınavı Ders notları ve konu ile ilgili kitapları inceleme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
KONCZ, T., Manual of Precast Concrete Construktion, Volume 1., 2., 3. Bauverlag GMBH, 1970