DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bilgisayar Destekli Tasarım III * MIM   395 5 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Tolga UZUN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.TOLGA UZUN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bilgisayar destekli 2 boyutlu çizim ve model altyapısı oluşturma becerisi kazanmak, Bilgisayar destekli teknik resim esasları ve Autocad paket programı kullanarak çizim metotlarını öğrenmek.
Dersin İçeriği
Bilgisayar destekli tasarımın temel kavramları, bilgisayar destekli tasarım donanım ve yazılımları, Bilgisayar destekli çizim programını kullanarak 2 boyutlu çizim çalışmaları

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mimarlık alanında yeterli bilgiye sahip olur; bu alanda edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri mimarlık uygulamalarında bir arada kullanır.
2
B1 düzeyinde mesleğinin gerektirdiği yabancı dil bilgisine sahip olur.
3
Mimarlık alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak tasarım yapar, olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler ve yorumlar.
4
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
5
Mimarlık alanında veri toplar, tasarım çalışmaları yapar, sonuçları değerlendirir, sorunları tanımlar ve çözüm önerileri geliştirir.
6
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin bir biçimde çalışır
7
Mimarlık alanı ile ilgili herhangi bir çalışmayı bireysel olarak planlar, projelendirir ve bağımsız olarak yürütür, danışmanlık ve bilirkişilik yapar.
8
Karşılaştığı problemleri çözmede bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
9
Mimarlık alanıyla ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler, kaynak araştırması yapar, bilgiye ulaşır ve veri tabanlarını kullanır.
10
Yaşam boyu öğrenme tutumu geliştirir ve elde edilen bilgileri toplum yararına kullanır.
11
Mimarlık ile ilgili toplumsal bilinç oluşturur ve tasarım verilerinin sürdürülebilir kullanımını sağlayacak becerilere sahip olur.
12
Mimarlık alanıyla ilgili yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, mimarlık ile ilgili seminer ve toplantıları izler, düzenler, proje hazırlar ve yabancı dil bilgilerine dayanarak yurtdışı kaynaklı yayınları takip eder.
13
Mimarlık alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14
Temel mimari ilkeleri bina, iç mekan ve yerleşim tasarımı düzeyinde uygular.
15
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanır; tarihi anıtları ve yapıları belgeler ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri bilir ve uygular.
16
Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını sağlar.
17
Geniş kapsamlı programı olan bir mimari projeyi eskiz aşamasından uygulama projesi aşamasına kadar (strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler vb.) geliştirir, değerlendirir ve uygular.
18
Mesleki gelişimde stajın rolünü ve işveren ve stajyerin hak ve sorumluluklarını anlar.
19
Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişimlerini ve uygulamalarını anlar ve yorumlar.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bilgisayar destekli tasarım sürecinin örneklerle açıklanması, AutoCad programının genel tanıtımı, sistem gereksinimleri Ders notu- Kaynak kitap
2 Menü ve araç çubuklarının tanıtılması,(Customize-toolbars komutları), Options komutuyla bazı program ayarlarının gerçekleştirilmesi ve koordinat sistemi Ders notu- Kaynak kitap
3 Görüntü kontrol komutlarının (Zoom, View, Aerial view, Pan, Redraw, Regen ve Regenall komutları) anlatılması. Çizim yardımlarının açıklanması (Grid, Snap ) Ders notu- Kaynak kitap
4 Model sayfası ayarlarının oluşturulması (Limits), çizimin kaydedilmesi (Save, Save as), uzunluk ve açı ölçü birimlerinin ayarlanması, 2 boyutlu çizime başlangıç Ders notu- Kaynak kitap
5 2 boyutlu çizim komutların anlatılması (Polygon, Rectangle, Donut, Ellipse, Rectangle, Hatch, vb. komutları) ve UCS işlemi. Ders notu- Kaynak kitap
6 Modify komutlarının anlatılması (Erase, Copy, Offset, Array, Mirror vb.) Ders notu- Kaynak kitap
7 Modify komutlarının anlatılması (Erase, Copy,.) Ders notu- Kaynak kitap
8 Ara Sınav Ders notu- Kaynak kitap
9 Katmanlar (Layers) ve nesne sorgulama işlemleri (Dist, Id, Area, List, Dblist, Properties komutları) Ders notu- Kaynak kitap
10 Çalışma alanına metinsel ifadelerinin yazılması (Dtext, Text ve Mtext vb komutlar). Metin stili geliştirme ve kaydetme işlemleri. Ders notu- Kaynak kitap
11 Blok hazırlama (Wblock, Block ) ve çizime blok yerleştirme (Insert ve Minsert Komutları) işlemler Ders notu- Kaynak kitap
12 Konu Tekrarı Ders notu- Kaynak kitap
13 Ölçülendirme komutlarının (Linear, Aligned, Radius, Diameter, Angular, Baseline, Continue, Ledear vb. komutlar ) anlatılması, Ölçü stili değiştirme işlemleri Ders notu- Kaynak kitap
14 Export, Send, Drawing utilities, Externel reference, Raster image, Ole object, Xref ve Image manager işlemleri Ders notu- Kaynak kitap
15 Çıktı tasarımının yapılması (Layout komutu) ve çıktının çiziciden alınması (Plot komutu). Ders notu- Kaynak kitap
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
 Kadir Gök, " AutoCAD 2010", Seçkin Yayıncılık, ISBN : 975 02 1144 7  Hasan Gökkaya, Kıvılcım Alca, " AutoCAD 2010 Çizim-Modelleme", Nobel Kitap, ISBN : 9756053953456 http://www.autodesk.com/ http://www.autocadhocasi.com http://turkey.autodesk.com/