DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bilgisayar Destekli Tasarım IV * MIM   396 6 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Tolga UZUN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.TOLGA UZUN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bilgisayar destekli 3 boyutlu çizim ve model altyapısı oluşturma becerisi kazanmak, Bilgisayar destekli teknik resim esasları ve Autocad paket programı kullanarak 3 boyutlu çizim metotlarını öğrenmek.
Dersin İçeriği
3 boyutlu model hazırlamak için arayüz tanımlama, belirlenen modelin 2 boyuttan 3. boyuta kaldırılması, katı modelleme ve render işlemlerininin anlatımı

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mimarlık alanında yeterli bilgiye sahip olur; bu alanda edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri mimarlık uygulamalarında bir arada kullanır.
2
B1 düzeyinde mesleğinin gerektirdiği yabancı dil bilgisine sahip olur.
3
Mimarlık alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak tasarım yapar, olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler ve yorumlar.
4
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
5
Mimarlık alanında veri toplar, tasarım çalışmaları yapar, sonuçları değerlendirir, sorunları tanımlar ve çözüm önerileri geliştirir.
6
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin bir biçimde çalışır
7
Mimarlık alanı ile ilgili herhangi bir çalışmayı bireysel olarak planlar, projelendirir ve bağımsız olarak yürütür, danışmanlık ve bilirkişilik yapar.
8
Karşılaştığı problemleri çözmede bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
9
Mimarlık alanıyla ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler, kaynak araştırması yapar, bilgiye ulaşır ve veri tabanlarını kullanır.
10
Yaşam boyu öğrenme tutumu geliştirir ve elde edilen bilgileri toplum yararına kullanır.
11
Mimarlık ile ilgili toplumsal bilinç oluşturur ve tasarım verilerinin sürdürülebilir kullanımını sağlayacak becerilere sahip olur.
12
Mimarlık alanıyla ilgili yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, mimarlık ile ilgili seminer ve toplantıları izler, düzenler, proje hazırlar ve yabancı dil bilgilerine dayanarak yurtdışı kaynaklı yayınları takip eder.
13
Mimarlık alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14
Temel mimari ilkeleri bina, iç mekan ve yerleşim tasarımı düzeyinde uygular.
15
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanır; tarihi anıtları ve yapıları belgeler ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri bilir ve uygular.
16
Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını sağlar.
17
Geniş kapsamlı programı olan bir mimari projeyi eskiz aşamasından uygulama projesi aşamasına kadar (strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler vb.) geliştirir, değerlendirir ve uygular.
18
Mesleki gelişimde stajın rolünü ve işveren ve stajyerin hak ve sorumluluklarını anlar.
19
Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişimlerini ve uygulamalarını anlar ve yorumlar.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 3 boyutlu bilgisayar destekli tasarım sürecinin örneklerle açıklanması, 3. boyutta AutoCad programının genel tanıtımı, Ders notu- Kaynak kitap
2 3D Menü ve araç çubuklarının tanıtılması, ekran ayarlarının gerçekleştirilmesi ve koordinat sistemleri (UCS) ile sistem değişkenlerinin özellikleri a Ders notu- Kaynak kitap
3 3D Görüntü kontrol komutları. Model sayfası ayarlarının oluşturulması. Katı modele giriş Ders notu- Kaynak kitap
4 3 boyutlu çizim komutların anlatılması: küre, silindir, koni, takoz, simit halkası, vb Ders notu- Kaynak kitap
5 Extrude, Revolve komutuyla katı model çizme, Slice ile katı model kesme, Section ve interfere komutu Ders notu- Kaynak kitap
6 Katı Model Düzenleme Komutları, Union (Birleştirme),Subtract(Çıkarma) ve İntercest Ders notu- Kaynak kitap
7 Katı Model Düzenleme Komutları, Union (Birleştirme),Subtract(Çıkarma) ve İntercest Ders notu- Kaynak kitap
8 Ara Sınav Ders notu- Kaynak kitap
9 Kenar Kopyalama ve Boyama, Kavis Verme Ve Pah Kırma Komutları Ders notu- Kaynak kitap
10 3D Array Komutu, Rotate 3D ve Mirror 3D Komutları Align(Hızalama)Komutu, 3D Orbit Komutları Ders notu- Kaynak kitap
11 Çizim Görüntü Kalitesi Komutları, Shade(Gölgelendirme)Komutu, View ports(Bakış Alanları Oluşturma) Ders notu- Kaynak kitap
12 Konu Tekrarı Ders notu- Kaynak kitap
13 Kaplama(Render)İşlemleri Ders notu- Kaynak kitap
14 Işık) Komutu, Scenes(Sahne)Komutu Ders notu- Kaynak kitap
15 Materials(Malzeme)Komutu, Render Komutu, Çıktı Alma işlemleri Ders notu- Kaynak kitap
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
http://www.autodesk.com/ http://students.autodesk.com/ Hasan Gökkaya,Kıvılcım Alca, " AutoCAD 2010 Çizim-Modelleme", Nobel Kitap, ISBN : 9756053953456 http://hbogm.meb.gov.tr/