DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mimari Tasarımda Üç Boyutlu Modelleme MIM   403 7 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Heysem Sühan BEYAZTAŞ
Dersi Verenler
HEYSEM SÜHAN BEYAZTAŞ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Mimari Tasarımda 3 Boyutlu Modelleme Yeteneğinin Bilgisayar Ortamında Geliştirilmesi
Dersin İçeriği
Mimari Tasarımda 3 Boyutlu Modelleme Tekniklerinde Poligonal Modelleme Yönteminin

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Mimari Tasarımda 3 Boyutlu Modelleme Yetisine sahip olur.
2) SketcUp programını iyi derecede kullanır.
3) 3 boyutlu modellemede render ve render araçlarının tanır.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mimarlık alanında yeterli bilgiye sahip olur; bu alanda edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri mimarlık uygulamalarında bir arada kullanır.
2
B1 düzeyinde mesleğinin gerektirdiği yabancı dil bilgisine sahip olur.
3
Mimarlık alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak tasarım yapar, olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler ve yorumlar.
4
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
5
Mimarlık alanında veri toplar, tasarım çalışmaları yapar, sonuçları değerlendirir, sorunları tanımlar ve çözüm önerileri geliştirir.
6
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin bir biçimde çalışır
7
Mimarlık alanı ile ilgili herhangi bir çalışmayı bireysel olarak planlar, projelendirir ve bağımsız olarak yürütür, danışmanlık ve bilirkişilik yapar.
8
Karşılaştığı problemleri çözmede bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
9
Mimarlık alanıyla ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler, kaynak araştırması yapar, bilgiye ulaşır ve veri tabanlarını kullanır.
10
Yaşam boyu öğrenme tutumu geliştirir ve elde edilen bilgileri toplum yararına kullanır.
11
Mimarlık ile ilgili toplumsal bilinç oluşturur ve tasarım verilerinin sürdürülebilir kullanımını sağlayacak becerilere sahip olur.
12
Mimarlık alanıyla ilgili yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, mimarlık ile ilgili seminer ve toplantıları izler, düzenler, proje hazırlar ve yabancı dil bilgilerine dayanarak yurtdışı kaynaklı yayınları takip eder.
13
Mimarlık alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14
Temel mimari ilkeleri bina, iç mekan ve yerleşim tasarımı düzeyinde uygular.
15
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanır; tarihi anıtları ve yapıları belgeler ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri bilir ve uygular.
16
Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını sağlar.
17
Geniş kapsamlı programı olan bir mimari projeyi eskiz aşamasından uygulama projesi aşamasına kadar (strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler vb.) geliştirir, değerlendirir ve uygular.
18
Mesleki gelişimde stajın rolünü ve işveren ve stajyerin hak ve sorumluluklarını anlar.
19
Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişimlerini ve uygulamalarını anlar ve yorumlar.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Mimari tasarımda 3 boyutlu Modelleme nedir. Modelleme türleri nelerdir. Bilgisayarda pratik yapmak Gösterip Yaptırma
2 Modellemede boyut algısının geliştirilmesi Bilgisayarda pratik yapmak
3 Poligonal modelleme programları nelerdir. Sketchup programı üzerinden poligonal modellemeye giriş Bilgisayarda pratik yapmak
4 SketchUp menü ve araç çubuklarının kullanımı Bilgisayarda pratik yapmak
5 SketchUp çizim araçları ile kütle modellemesi Bilgisayarda pratik yapmak
6 Sketchup modellemede parçalama ve gruplama teknikleri Bilgisayarda pratik yapmak
7 SketchUp üzerinde obje modelleme Bilgisayarda pratik yapmak
8 SketchUp üzerinde kopyalama teknikleri ve merdiven çizimi Bilgisayarda pratik yapmak
9 Autocad üzerinden Sketchup'a çizim aktarımı ve modellenmesi Bilgisayarda pratik yapmak
10 Sketchup üzerinde arazi modellemesi Bilgisayarda pratik yapmak
11 Sketchup üzerinde malzeme atama yöntemleri Bilgisayarda pratik yapmak
12 Sketchup üzerinde photomatch yöntemi üzerinden modelleme tekniği Bilgisayarda pratik yapmak
13 Sketchup program eklentilerinin kullanımı Bilgisayarda pratik yapmak
14 Sketchup program eklentileriyle kabuk tasarımı Bilgisayarda pratik yapmak
15 3 boyutlu modellemede render ve render araçlarının tanıtımı Bilgisayarda pratik yapmak
16-17 Sketchup üzerinden render ayarlamaları Bilgisayarda pratik yapmak

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar