DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yapı Yönetim ve Ekonomisi MIM   404 8 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Serpil ÇERÇİ
Dersi Verenler
GÜLERTAN AKYÜZLÜER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Meslek hayatına başlandığında büro/şantiyelerde karşılaşılacak değişik konulardaki teknik, idari, hukuki, vb. anlamlarda bilgiler verilmesi.
Dersin İçeriği
Yapım işleri ilk aşamada karar verme, tespitler, program, arsa seçimi, proje, metraj, keşif ve ihala dosyasının hazırlanması, ihale ilanı ve işin müteahhite verilmesinden oluşmaktadır. Yapım işlerinin ikinci aşaması uygulama kısmıdır. Bu kısımda işler ağırlıklı olarak şantiyede geçeceği için işin muhatabı olan tarafların görev tanımları, bu işleri şantiyede hangi sıra ile ve sürede yapacakları ile ilgili organizasyon ve program anlatılarak örneklendirmeler yapılacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bir yapının yaptırılabilmesi için fikir aşamasından başlayarak inşaatının tamamlanıp kullanılır hale gelmesine kadar geçirdiği bütün aşamaların öğrenilmesi ve uygulaması becerisinin sıralı olarak kazandırılması.
2) Yapım işlerine başlarken ilk aşamada yapılacak, tespit ve program, arsa seçimi, proje, metraj, keşif ve ihale dosyasının hazırlanması konularında bilgi sahibi olma
3) İhale ilanı ve işin müteahhite verilmesi konusunda bilgi ve beceriler kazanma
4) Yapım işlerinin ikinci aşaması olan uygulama kısmında şantiyede işin muhatabı olan tarafların görev tanımları (iş sırası, süre ve organizasyon ile ilgili) ve programlama ile ilgili deneyimler elde etme
5) İmalat için yapılacak hazırlıklar ve imalat sonrası uygulamalar hakkında bilgi sahibi olma
6) Büro ve şantiyelerde karşılaşılacak değişik konularda (teknik, idari, hukuki, vb.) bilgi ve beceriler kazanma
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mimarlık alanında yeterli bilgiye sahip olur; bu alanda edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri mimarlık uygulamalarında bir arada kullanır.
X
2
B1 düzeyinde mesleğinin gerektirdiği yabancı dil bilgisine sahip olur.
3
Mimarlık alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak tasarım yapar, olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler ve yorumlar.
X
4
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
5
Mimarlık alanında veri toplar, tasarım çalışmaları yapar, sonuçları değerlendirir, sorunları tanımlar ve çözüm önerileri geliştirir.
X
6
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin bir biçimde çalışır
X
7
Mimarlık alanı ile ilgili herhangi bir çalışmayı bireysel olarak planlar, projelendirir ve bağımsız olarak yürütür, danışmanlık ve bilirkişilik yapar.
X
8
Karşılaştığı problemleri çözmede bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
X
9
Mimarlık alanıyla ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler, kaynak araştırması yapar, bilgiye ulaşır ve veri tabanlarını kullanır.
X
10
Yaşam boyu öğrenme tutumu geliştirir ve elde edilen bilgileri toplum yararına kullanır.
11
Mimarlık ile ilgili toplumsal bilinç oluşturur ve tasarım verilerinin sürdürülebilir kullanımını sağlayacak becerilere sahip olur.
X
12
Mimarlık alanıyla ilgili yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, mimarlık ile ilgili seminer ve toplantıları izler, düzenler, proje hazırlar ve yabancı dil bilgilerine dayanarak yurtdışı kaynaklı yayınları takip eder.
X
13
Mimarlık alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
14
Temel mimari ilkeleri bina, iç mekan ve yerleşim tasarımı düzeyinde uygular.
15
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanır; tarihi anıtları ve yapıları belgeler ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri bilir ve uygular.
X
16
Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını sağlar.
X
17
Geniş kapsamlı programı olan bir mimari projeyi eskiz aşamasından uygulama projesi aşamasına kadar (strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler vb.) geliştirir, değerlendirir ve uygular.
X
18
Mesleki gelişimde stajın rolünü ve işveren ve stajyerin hak ve sorumluluklarını anlar.
19
Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişimlerini ve uygulamalarını anlar ve yorumlar.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin tanıtımı ilgili kitaplara çalışmak Anlatım
Proje / Tasarım
2 Tarifler ve Tanıtmalar ilgili kitaplara çalışmak Anlatım
Proje / Tasarım
3 Proje ve İhale Evrakı Düzenlenmesi ve İhale Hazırlığı ilgili kitaplara çalışmak Anlatım
Proje / Tasarım
4 Proje ve İhale Evrakı Düzenlenmesi ve İhale Hazırlığı ilgili kitaplara çalışmak Anlatım
Proje / Tasarım
5 Proje ve İhale Evrakı Düzenlenmesi ve İhale Hazırlığı ilgili kitaplara çalışmak Anlatım
Proje / Tasarım
6 Proje ve İhale Evrakı Düzenlenmesi ve İhale Hazırlığı ilgili kitaplara çalışmak Anlatım
Proje / Tasarım
7 Proje ve İhale Evrakı Düzenlenmesi ve İhale Hazırlığı ilgili kitaplara çalışmak Anlatım
Proje / Tasarım
8 Ara Sınav ilgili kitaplara çalışmak Anlatım
Proje / Tasarım
9 Şantiye Çalışmaları/Kuruluşu ilgili kitaplara çalışmak Anlatım
Proje / Tasarım
10 Şantiye Çalışmaları/Kuruluşu ilgili kitaplara çalışmak Yazılı Sınav
11 Şantiye Çalışmaları/Kuruluşu ilgili kitaplara çalışmak Anlatım
Proje / Tasarım
12 İmalat İçin Yapılacak Hazırlıklar ilgili kitaplara çalışmak Anlatım
Proje / Tasarım
13 İmalat İşlerinde Kullanılan Bazı İş Makinaları ilgili kitaplara çalışmak Anlatım
Proje / Tasarım
14 İmalat işleri ilgili kitaplara çalışmak Anlatım
Proje / Tasarım
15 Final Sınavı Final Sınavı Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Yaman, H., Yapı Üretim Süreci (Yapım Üretim ve Ekonomisi Ders Notları), İTÜ