DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mimarlık Çelik Yapılar MIM   407 7 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Sıdıka Seren GÜVEN
Dersi Verenler
Prof. Dr.SIDIKA SEREN GÜVEN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Çelik yapı tasarımının prensiplerinin anlatılması
Dersin İçeriği
Çelik yapılarda temel tanımlar ve genel kavramlar. Çelik yapı elemanlarının tanıtımı. Kolonlar, kirişler, mesnetler ve birleşim noktaları. Tasarım proje örnekleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Çelik yapı malzemesinin özelliklerini bilir
2) Çelik yapılarda tasarım ilkelerini öğrenir
3) Çelik çubuklar ve özellikleri hakkında bilgi sahibi olur
4) Kolonlar ve kolonların temele bağlanmasını öğrenir
5) Dolu ve boşluklu gövdeli kirişlerin tasarımını yapabilir
6) Mesnetler ve düğüm noktalarının tasarımını öğrenir
7) Döşeme türleri ve döşemelerin sisteme bağlanması konusunda bilgi sahibi olur
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mimarlık alanında yeterli bilgiye sahip olur; bu alanda edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri mimarlık uygulamalarında bir arada kullanır.
X
2
B1 düzeyinde mesleğinin gerektirdiği yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
3
Mimarlık alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak tasarım yapar, olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler ve yorumlar.
X
4
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
5
Mimarlık alanında veri toplar, tasarım çalışmaları yapar, sonuçları değerlendirir, sorunları tanımlar ve çözüm önerileri geliştirir.
X
6
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin bir biçimde çalışır
X
7
Mimarlık alanı ile ilgili herhangi bir çalışmayı bireysel olarak planlar, projelendirir ve bağımsız olarak yürütür, danışmanlık ve bilirkişilik yapar.
X
8
Karşılaştığı problemleri çözmede bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
X
9
Mimarlık alanıyla ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler, kaynak araştırması yapar, bilgiye ulaşır ve veri tabanlarını kullanır.
X
10
Yaşam boyu öğrenme tutumu geliştirir ve elde edilen bilgileri toplum yararına kullanır.
X
11
Mimarlık ile ilgili toplumsal bilinç oluşturur ve tasarım verilerinin sürdürülebilir kullanımını sağlayacak becerilere sahip olur.
X
12
Mimarlık alanıyla ilgili yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, mimarlık ile ilgili seminer ve toplantıları izler, düzenler, proje hazırlar ve yabancı dil bilgilerine dayanarak yurtdışı kaynaklı yayınları takip eder.
X
13
Mimarlık alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
14
Temel mimari ilkeleri bina, iç mekan ve yerleşim tasarımı düzeyinde uygular.
X
15
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanır; tarihi anıtları ve yapıları belgeler ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri bilir ve uygular.
X
16
Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını sağlar.
X
17
Geniş kapsamlı programı olan bir mimari projeyi eskiz aşamasından uygulama projesi aşamasına kadar (strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler vb.) geliştirir, değerlendirir ve uygular.
X
18
Mesleki gelişimde stajın rolünü ve işveren ve stajyerin hak ve sorumluluklarını anlar.
X
19
Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişimlerini ve uygulamalarını anlar ve yorumlar.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Demir Nedir, Çelik Nedir, Çelik Yapıların Tarihçesi Ders notları ve Kaynak yayınlar Anlatım
Tartışma
Gösteri
2 Hadde Ürünleri Ders notları ve Kaynak yayınlar Anlatım
Tartışma
Gösteri
3 Yapı Malzemesi Olarak Çelik Ders notları ve Kaynak yayınlar Anlatım
Tartışma
Gösteri
4 Çelik Yapı Elemanlarında Birleşim Yöntemleri Ders notları ve Kaynak yayınlar Anlatım
Tartışma
Gösteri
5 Çelik Yapı Elemanlarında Birleşim Yöntemleri Ders notları ve Kaynak yayınlar Anlatım
Tartışma
Gösteri
6 Çelik Yapı Elemanları- Kirişler Ders notları ve Kaynak yayınlar Anlatım
Tartışma
Gösteri
7 Çelik Yapı Elemanları- Kirişler Ders notları ve Kaynak yayınlar Anlatım
Tartışma
Gösteri
8 Arasınav Ders notları ve Kaynak yayınlar
9 Çelik Yapı Elemanları- Kolonlar Ders notları ve Kaynak yayınlar Anlatım
Tartışma
Gösteri
10 Çelik Yapı Elemanları- Kolonlar Ders notları ve Kaynak yayınlar Anlatım
Tartışma
Gösteri
11 Çelik Yapılarda Döşeme Sistemleri Ders notları ve Kaynak yayınlar Anlatım
Tartışma
Gösteri
12 Çelik Yapılarda Döşeme Sistemleri Ders notları ve Kaynak yayınlar Anlatım
Tartışma
Gösteri
13 Çelik Yapılarda Cephe Sistemleri Ders notları ve Kaynak yayınlar Anlatım
Tartışma
Gösteri
14 Çelik Yapılarda Cephe Sistemleri Ders notları ve Kaynak yayınlar Anlatım
Tartışma
Gösteri
15 Çelik Yapılarda Çatı Kaplamaları Ders notları ve Kaynak yayınlar Anlatım
Tartışma
Gösteri
16-17 Final sınavı Ders notları ve Kaynak yayınlar Anlatım
Tartışma
Gösteri

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar