DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yapıda Standart ve Kalite MIM   408 8 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Serpil ÇERÇİ
Dersi Verenler
Doç. Dr.SERPİL ÇERÇİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kalite, TKK, TKY, şartnameler, standartlar vb..kavramlar ile önemi; Avrupada mimari kalite yasaları, Türiye nin uluslararası standartlar ile entegrasyonu (ISO -TSE- CEN, TS-EN) ; Yapı malzemeleri yönetmeliği, kalite sistem belgesi ve mimaride sürdürülebilirliğin temel ilkeleri ortaya konması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Binalarda Standardizasyon ve Kalite ile ilgili konuların önemi, tipleri amacı vb. ; bazı uluslararası yeşil bina sertifikaları (BREEAM, LEED, vb) ; ISO 9000, ISO 14000, EIA/ÇED belge ve raporlar ; kalite kontrol birlikleri (TKY, TKY gibi) ; Avrupa ve Türkiye´de mimari kaliteyi yasa ve yönetmelikleri açıklama

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kalite,TKY, TKK, Kalite Kontrol vb. uluslararası birliklerin amaç ve önemini kavrar
2) Tasarım ve üretimde kalite ; mimaride kalite ölçütlerini değerlendirmeyi öğrenir
3) Avrupada mimari kaliteye ilişkin karar ve yasaları anlar ve takip eder
4) Ulusal ve Uluslarası yapı kodları (ICC) topluluğu,
5) UIA nın yaklaşımını öğrenir
6) ISO9000 kalite güvence sistemi ve ISO 14000 çevre yönetim sistemlerini kavrar
7) Türkiyenin uluslararası standartlar ile entegrasyonunu (TSE-CEN , TS-EN) izler
8) ÇED belge ve raporları ; Yeşil bina sertifikaları (BREEAM, LEED vb.) hakkında bilgi sahibi olur


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mimarlık alanında yeterli bilgiye sahip olur; bu alanda edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri mimarlık uygulamalarında bir arada kullanır.
2
B1 düzeyinde mesleğinin gerektirdiği yabancı dil bilgisine sahip olur.
3
Mimarlık alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak tasarım yapar, olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler ve yorumlar.
4
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
5
Mimarlık alanında veri toplar, tasarım çalışmaları yapar, sonuçları değerlendirir, sorunları tanımlar ve çözüm önerileri geliştirir.
6
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin bir biçimde çalışır
7
Mimarlık alanı ile ilgili herhangi bir çalışmayı bireysel olarak planlar, projelendirir ve bağımsız olarak yürütür, danışmanlık ve bilirkişilik yapar.
8
Karşılaştığı problemleri çözmede bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
9
Mimarlık alanıyla ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler, kaynak araştırması yapar, bilgiye ulaşır ve veri tabanlarını kullanır.
10
Yaşam boyu öğrenme tutumu geliştirir ve elde edilen bilgileri toplum yararına kullanır.
11
Mimarlık ile ilgili toplumsal bilinç oluşturur ve tasarım verilerinin sürdürülebilir kullanımını sağlayacak becerilere sahip olur.
12
Mimarlık alanıyla ilgili yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, mimarlık ile ilgili seminer ve toplantıları izler, düzenler, proje hazırlar ve yabancı dil bilgilerine dayanarak yurtdışı kaynaklı yayınları takip eder.
13
Mimarlık alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14
Temel mimari ilkeleri bina, iç mekan ve yerleşim tasarımı düzeyinde uygular.
15
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanır; tarihi anıtları ve yapıları belgeler ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri bilir ve uygular.
16
Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını sağlar.
17
Geniş kapsamlı programı olan bir mimari projeyi eskiz aşamasından uygulama projesi aşamasına kadar (strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler vb.) geliştirir, değerlendirir ve uygular.
18
Mesleki gelişimde stajın rolünü ve işveren ve stajyerin hak ve sorumluluklarını anlar.
19
Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişimlerini ve uygulamalarını anlar ve yorumlar.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kalite, TKK, TKY kavram amaç ve önemi, TürkiyedeTKK,TKY uyg.   Konu ile ilgili literatür araştrması
2 Tasarım ve üretim kalitesi, mimaride kalite ölçütlleri, Günümüz mim. Kalite www.sinangenim.com/tr/articles.asp?ID=7 TMMOB
3 Kalite yasaları, Avrupada mim. kaliteye ilişkin karar mimarlarodasi.org.tr/UIKDocs%5Chelsinki-forum-bilgi.pdf / Avr. Mim pol forumu
4 Ulusal ve uluslar arası yapı kodları ICC, UIA, belge, şatnameler vb. Konu ile ilgili okuma-araştırma
5 Standart kavram ve önemi, standart belgelendirme Konu ile ilgili okuma-araştırma
6 TS, TSE, TSEK ,vb., Kalite sistem belgesi (K - Q TSE-ISO-EN 9000 Konu ile ilgili okuma-araştırma
7 İnş. malz. stand (CEN), (EN) , CE belgesi ve önemi Konu ile ilgili okuma-araştırma
8 Yapı malzemeleri yönetmeliği ve direktifi (89/106/EEC)  Konu ile ilgili okuma-araştırma
9 ISO 9000, Kalite güvence sistemi, ISO 14000 Çevre yönetim sistemleri Konu ile ilgili okuma-araştırma
10 Ara sınav - Sunum Konu ile ilgili okuma-araştırma
11 ÇED-EIA rapor ve süreci, yeterlilik belg., ana ilkeler Konu ile ilgili okuma-araştırma
12 Çevre dostu bina sertifikaları, BEEAM, LEED, CASBEE Konu ile ilgili okuma-araştırma
13 BEEAM, LEED, CASBEE vb. setifika almış binaların analizleri Konu ile ilgili okuma-araştırma
14 Setifikalandırılmış "Yeşil Bina" analizleri Konu ile ilgili okuma-araştırma
15 Setifikalandırılmış "Yeşil Bina" analizleri Konu ile ilgili okuma-araştırma
16-17 Final sınavı Sınav -Konu ile ilgili okuma-araştırma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar