DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Geç 20. yy. Mimarisi MIM   410 8 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Altay ÇOLAK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
20.yy Mimarisinin değişimi ve gelişimi
Dersin İçeriği
Mimari Akımlar, Bilbao Etkisi ve Mimarlar

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Örneklerin Analizi ve dosya hazırlama
2) Tasarıma farklı bakış açıları sağlar
3) Sanatsal ve özgün mimari tasarımları keşfeder
4) Mimariyi yorumlama va anlama
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mimarlık alanında yeterli bilgiye sahip olur; bu alanda edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri mimarlık uygulamalarında bir arada kullanır.
X
2
B1 düzeyinde mesleğinin gerektirdiği yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
3
Mimarlık alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak tasarım yapar, olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler ve yorumlar.
X
4
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
5
Mimarlık alanında veri toplar, tasarım çalışmaları yapar, sonuçları değerlendirir, sorunları tanımlar ve çözüm önerileri geliştirir.
X
6
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin bir biçimde çalışır
X
7
Mimarlık alanı ile ilgili herhangi bir çalışmayı bireysel olarak planlar, projelendirir ve bağımsız olarak yürütür, danışmanlık ve bilirkişilik yapar.
X
8
Karşılaştığı problemleri çözmede bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
X
9
Mimarlık alanıyla ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler, kaynak araştırması yapar, bilgiye ulaşır ve veri tabanlarını kullanır.
X
10
Yaşam boyu öğrenme tutumu geliştirir ve elde edilen bilgileri toplum yararına kullanır.
X
11
Mimarlık ile ilgili toplumsal bilinç oluşturur ve tasarım verilerinin sürdürülebilir kullanımını sağlayacak becerilere sahip olur.
X
12
Mimarlık alanıyla ilgili yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, mimarlık ile ilgili seminer ve toplantıları izler, düzenler, proje hazırlar ve yabancı dil bilgilerine dayanarak yurtdışı kaynaklı yayınları takip eder.
X
13
Mimarlık alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
14
Temel mimari ilkeleri bina, iç mekan ve yerleşim tasarımı düzeyinde uygular.
X
15
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanır; tarihi anıtları ve yapıları belgeler ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri bilir ve uygular.
X
16
Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını sağlar.
X
17
Geniş kapsamlı programı olan bir mimari projeyi eskiz aşamasından uygulama projesi aşamasına kadar (strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler vb.) geliştirir, değerlendirir ve uygular.
X
18
Mesleki gelişimde stajın rolünü ve işveren ve stajyerin hak ve sorumluluklarını anlar.
19
Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişimlerini ve uygulamalarını anlar ve yorumlar.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tanışma ve Mimariye Giriş Konu hakkında okumalar Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
2 Mimarlıkta Akımlar Konu hakkında okumalar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
3 Mimarlıkta Akımlar Konu hakkında okumalar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
4 Architectural Movements Konu hakkında okumalar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
5 Bilbao Etkisi Konu hakkında okumalar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
6 Bilbao Etkisi ve Kentler Konu hakkında okumalar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
7 Ara Sınav Konu hakkında okumalar Yazılı Sınav
8 Bilbao Etkisi ve Mimarlık Konu hakkında okumalar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
9 Bilbao Etkisi ve Mimarlar Konu hakkında okumalar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
10 Örnek Mimari Projeler Konu hakkında okumalar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
11 Örnek Mimari Projeler Konu hakkında okumalar
12 Örnek Mimari Projeler Konu hakkında okumalar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
13 Örnek Mimari Projeler Konu hakkında okumalar
14 Örnek Mimari Projeler Konu hakkında okumalar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
15 Örnek Mimari Projeler Konu hakkında okumalar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
16-17 Final sınavı Final Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar