DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yapılarda Yangın Güvenliği MIM   414 8 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Serpil ÇERÇİ
Dersi Verenler
Doç. Dr.SERPİL ÇERÇİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Fiziksel çevreyi (Yapı/iç-dış mekan) oluştururken veya tasarlarken, onu ilgilendiren sorun ve çözümlerin (gürültü ve aydınlatma) farkına varılarak bilgilenmek
Dersin İçeriği
Yapı ve yakın çevresi tasarlanırken, ses ve aydınlatma bakımından, yapı içinde ve dışında alınması gereken tedbirler anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yangın nedenleri ve yangının zarar boyutları, deprem sonrası yangınlar
2) Yangın için aktif ve pasif önlemler, yapısal ve organizasyonel korunma
3) Tarihi yapılarda yangın ve güvenlik önlemlerini dikkate alır
4) Yangın duvarı, güvenlik holü, kompart vb. güvenli kaçış yollarını önemser
5) Yapılarda çatı ve duvar elemanlarının yangına karşı korunumunu bilir (baca, pencere vb.)
6) Yangın dayanıklılık sınıfı, A yanmaz, B yanar malz
7) Avrupa Birliği ülkelerinde; 89/106/EEC sayılı Yapı Malz. Yönetmeliği, Ülkemizde yangın yalıtımı ile ilgili düzenleme ve yönetmelikleri
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mimarlık alanında yeterli bilgiye sahip olur; bu alanda edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri mimarlık uygulamalarında bir arada kullanır.
2
B1 düzeyinde mesleğinin gerektirdiği yabancı dil bilgisine sahip olur.
3
Mimarlık alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak tasarım yapar, olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler ve yorumlar.
4
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
5
Mimarlık alanında veri toplar, tasarım çalışmaları yapar, sonuçları değerlendirir, sorunları tanımlar ve çözüm önerileri geliştirir.
6
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin bir biçimde çalışır
7
Mimarlık alanı ile ilgili herhangi bir çalışmayı bireysel olarak planlar, projelendirir ve bağımsız olarak yürütür, danışmanlık ve bilirkişilik yapar.
8
Karşılaştığı problemleri çözmede bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
9
Mimarlık alanıyla ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler, kaynak araştırması yapar, bilgiye ulaşır ve veri tabanlarını kullanır.
10
Yaşam boyu öğrenme tutumu geliştirir ve elde edilen bilgileri toplum yararına kullanır.
11
Mimarlık ile ilgili toplumsal bilinç oluşturur ve tasarım verilerinin sürdürülebilir kullanımını sağlayacak becerilere sahip olur.
12
Mimarlık alanıyla ilgili yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, mimarlık ile ilgili seminer ve toplantıları izler, düzenler, proje hazırlar ve yabancı dil bilgilerine dayanarak yurtdışı kaynaklı yayınları takip eder.
13
Mimarlık alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14
Temel mimari ilkeleri bina, iç mekan ve yerleşim tasarımı düzeyinde uygular.
15
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanır; tarihi anıtları ve yapıları belgeler ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri bilir ve uygular.
16
Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını sağlar.
17
Geniş kapsamlı programı olan bir mimari projeyi eskiz aşamasından uygulama projesi aşamasına kadar (strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler vb.) geliştirir, değerlendirir ve uygular.
18
Mesleki gelişimde stajın rolünü ve işveren ve stajyerin hak ve sorumluluklarını anlar.
19
Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişimlerini ve uygulamalarını anlar ve yorumlar.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yanma, yangın tanım ve sınıflama, önemi Yanma, yangın tanım ve sınıflama, önemi
2 Dünyada büyük yangınlar ve nedenlerinin analizi Dünyada büyük yangınlar ve nedenlerinin analizi
3 Yangın duvarı, yangın komp., vb. terimlerin açıklanması, Yangın duvarı, yangın komp., vb. terimlerin açıklanması,
4 Isı ve yangın yalıtım malzemeleri Isı ve yangın yalıtım malzemeleri
5 Isı, ses ve yangın yalıtım malzemesi olarak taşyünü Isı, ses ve yangın yalıtım malzemesi olarak taşyünü
6 Deprem ve yangın karşısında yapısal stabilite Deprem ve yangın karşısında yapısal stabilite
7 Eski yapılarda yangın ve yapılarda korozyon sorunları Eski yapılarda yangın ve yapılarda korozyon sorunları
8 Ara Sınav Konu üzerinde ayrıntılı araştırma (Detaylar ve farklı analizler)
9 Ara sınav Ara sınav
10 Yangın merdiveni tas. ve yapıya plastik etkisi Yangın merdiveni tas. ve yapıya plastik etkisi
11 Yangın yalıtımı standart ve yönetmelikler Yangın yalıtımı standart ve yönetmelikler
12 Uygulama nokta detayları Uygulama nokta detayları
13 Uygulama nokta detayları Final raporunun hazırlanması hakkında bilgi Uygulama nokta detayları Final raporunun hazırlanması hakkında bilgi
14 Analiz bulgularının tartışılması Analiz bulgularının tartışılması
15 Final sınavı Final sınavı
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar