DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yapılarda Su Nem ve Buhar Yalıtımı MIM   420 8 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Serpil ÇERÇİ
Dersi Verenler
Doç. Dr.SERPİL ÇERÇİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Binalarda buhar, nem, basınçsız su (sızıntı suyu) ve basınçlı su ile ortaya çıkan sorunlara değinerek bunlara karşı alınabilecek yalıtım önlemlerini ayrıntılı biçimde öğretmek.
Dersin İçeriği
Derste, binayı dışarıdan ve içeriden zorlayan nem türleri anlatıldıktan sonra, çarpan yağmura karşı korunum, açık ve kapalı derzler,zemin nemi, basınçsız ve basınçlı suya karşı korunum amacıyla kullanılan malzemeler ve koruma yöntemleri, detay çizimleri ile tanıtılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Buhar, nem, basıçsız ve basınçlı suyun binaları nasıl etkilediğini öğrenir.
2) Kullanılan malzemeleri sınıflandırır ve en uygun malzemeyi detaylarda kullanır.
3) Yalıtımla ilgili detaylar üretir ve uygulanması konusunda becerisinsini artırır.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mimarlık alanında yeterli bilgiye sahip olur; bu alanda edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri mimarlık uygulamalarında bir arada kullanır.
X
2
B1 düzeyinde mesleğinin gerektirdiği yabancı dil bilgisine sahip olur.
3
Mimarlık alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak tasarım yapar, olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler ve yorumlar.
X
4
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
5
Mimarlık alanında veri toplar, tasarım çalışmaları yapar, sonuçları değerlendirir, sorunları tanımlar ve çözüm önerileri geliştirir.
X
6
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin bir biçimde çalışır
X
7
Mimarlık alanı ile ilgili herhangi bir çalışmayı bireysel olarak planlar, projelendirir ve bağımsız olarak yürütür, danışmanlık ve bilirkişilik yapar.
X
8
Karşılaştığı problemleri çözmede bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
X
9
Mimarlık alanıyla ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler, kaynak araştırması yapar, bilgiye ulaşır ve veri tabanlarını kullanır.
X
10
Yaşam boyu öğrenme tutumu geliştirir ve elde edilen bilgileri toplum yararına kullanır.
11
Mimarlık ile ilgili toplumsal bilinç oluşturur ve tasarım verilerinin sürdürülebilir kullanımını sağlayacak becerilere sahip olur.
X
12
Mimarlık alanıyla ilgili yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, mimarlık ile ilgili seminer ve toplantıları izler, düzenler, proje hazırlar ve yabancı dil bilgilerine dayanarak yurtdışı kaynaklı yayınları takip eder.
X
13
Mimarlık alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
14
Temel mimari ilkeleri bina, iç mekan ve yerleşim tasarımı düzeyinde uygular.
15
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanır; tarihi anıtları ve yapıları belgeler ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri bilir ve uygular.
X
16
Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını sağlar.
17
Geniş kapsamlı programı olan bir mimari projeyi eskiz aşamasından uygulama projesi aşamasına kadar (strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler vb.) geliştirir, değerlendirir ve uygular.
X
18
Mesleki gelişimde stajın rolünü ve işveren ve stajyerin hak ve sorumluluklarını anlar.
19
Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişimlerini ve uygulamalarını anlar ve yorumlar.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş., Tanımlamalar.,Binayı dışarıdan zorlayan nem., Düşey dış kabukta hava, hava-zemin ve hava bölgeleri, bu bölgelerin özellikleri, zorlanma biçimleri. Konu ile ilgili kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
2 Zemin nemi, basınçsız su, basınçlı su. Konu ile ilgili kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
3 İç ortamdan kaynaklanan nem., Subuharının etkisi., Yapı elemanlarında var olan nem. Konu ile ilgili kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
4 Yapı düşey dış kabuğunda çarpan yağmura karşı korunum., Katmanlı (havalandırmalı) duvarlar., Dıştan kaplamalı duvarlar. Konu ile ilgili kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
5 Derzler., Açık ve kapalı derzler., Bağlantılar. Konu ile ilgili kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
6 Zemin nemine karşı korunum., Yalıtımda kullanılan malzemeler. Konu ile ilgili kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
7 Zemin nemine karşı yalıtımın düzenlenmesi. Konu ile ilgili kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Konu ile ilgili kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
9 Bina içerisinde oluşan basınçsız suya karşı yalıtımın düzenlenmesi. Konu ile ilgili kitapların ve ders notlarının incelenmesi Yazılı Sınav
10 Bina içerisinde oluşan basınçsız suya karşı yalıtımın düzenlenmesi. Konu ile ilgili kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
11 Binayı dışından etkileyen basınçsız suya karşı yalıtımın düzenlenmesi. Konu ile ilgili kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
12 Basınçlı suya karşı korunum, Yalıtımda kullanılan malzemeler Konu ile ilgili kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
13 Basınçlı suya karşı yalıtımın dış taraftan düzenlenmesi. Konu ile ilgili kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
14 Basınçlı suya karşı yalıtımın iç taraftan düzenlenmesi. Konu ile ilgili kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
15 Nem ve su yalıtımları ile uygulama örneklerinden görseller. Konu ile ilgili kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Konu ile ilgili kitapların ve ders notlarının incelenmesi Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
 TEZCAN, Y., Sıcak Yapı Elemanlarının Kondansaayon Kontrolü Hesaplarında Kullanılacak Dış Sınır Şartları ve Peryotların Belirlenmesi İçin Yeni Bir Metod, Doktora Tezi, İTÜ Mimarlık Fak. , İstanbul, 1970 SCHILD, E./ OSWALD, R./ ROGIER, D./ SCHWEIKERT, H./ SCHNAPAUFF, V., Schwachstellen - Band II. Aussenwaende und Öffnungsansclüsse, Bauverlag GmbH, Wiesbaden und Berlin, 1979 KEÇECİLER, A.F./ AKYOL, G., Bitümlü Malzemeler Laboratuvar Elkitabı, Bayındırlık Bakanlığı - Karayolalrı Gn. Müdürlüğü, Ankara, 1979 SCHMITT, H., Hochbaukonstruktion, Otto Maier Velag,Ravensburg, 1967 HEBGEN, H./ HECK., Aussenwandkonstruktionen mit Optimalem Waermeschutz, Vieweg Verlag, Braunschweig, 1977 ERTEN, E., Higro-Termik Davranışlar Açısından Zeminle Sınırlı Duvar, Doktora Tezi, KÜ, Trabzon, 1984 WITMANN, W., Mauerfeuchtikeit -Ursachen - Auswirkungen - Trockenlegung, Bauverlag GmbH, Wiesbaden, 1965 SCHILD , E. / OSWALD, R./ ROGIER, D.,/SCHWEIKERT, H./ SCHNAPAUFF, V. Schwachstellen - Band III., Keller - Draenagen, Bauverlag GmbH, Wiesbaden, Berlin, 1980 LOHMEYER, G., Praktische Bauphysik, B.G. Teubner, Stuttgart, 1985 REICHERT, H., Sperrschicht und Dichtschicht im Hochbau, Verlagsgesaellschaft Rudolf Müller, Köln-Braunsfeld, 1974 ÖZER, M., Yapıların Isı, Su ve Buhar yalıtımları, İstanbul, 1974 LUFSKY, K., Bauwerksabdichtung, B.G. Teubner, Stuttgart, 1983 SEIFFERT, K., Wasserdampdiffusion im Bauwesen, Bauverlag GmbH, Wiesbaden, 1967 MUTH, W., Bemessung der Draenagung zum Schutz Erdberührter Bauteile, DBZ,7/1979 MUTH, W., Draenung am Bau mit Draenmatten, DBZ, 10/1983 DOPPLER,C.W., Sichere Abdichtung und Waermedaemmung, DBZ, 11/1992 APPL, R., Begrünte Daecher, DBZ, 11/1992