DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mimari Animasyon Teknikleri MIM   426 8 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Heysem Sühan BEYAZTAŞ
Dersi Verenler
GAYE BELER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Mimari Tasarımda 3 Boyutlu Modelleme Yeteneğinin Bilgisayar Ortamında Geliştirilmesi
Dersin İçeriği
Mimari görselleştirmede animasyon yapım teknikleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bilgisayar destekli tasarım terminolojisini kullanma yeteneğine sahip olur.
2) Üç boyutlu tasarımların sanal gerçeklik görüntülerini oluşturur
3) Bilgisayar destekli sunum tekniklerini geliştirir
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mimarlık alanında yeterli bilgiye sahip olur; bu alanda edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri mimarlık uygulamalarında bir arada kullanır.
2
B1 düzeyinde mesleğinin gerektirdiği yabancı dil bilgisine sahip olur.
3
Mimarlık alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak tasarım yapar, olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler ve yorumlar.
4
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
5
Mimarlık alanında veri toplar, tasarım çalışmaları yapar, sonuçları değerlendirir, sorunları tanımlar ve çözüm önerileri geliştirir.
6
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin bir biçimde çalışır
7
Mimarlık alanı ile ilgili herhangi bir çalışmayı bireysel olarak planlar, projelendirir ve bağımsız olarak yürütür, danışmanlık ve bilirkişilik yapar.
8
Karşılaştığı problemleri çözmede bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
9
Mimarlık alanıyla ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler, kaynak araştırması yapar, bilgiye ulaşır ve veri tabanlarını kullanır.
10
Yaşam boyu öğrenme tutumu geliştirir ve elde edilen bilgileri toplum yararına kullanır.
11
Mimarlık ile ilgili toplumsal bilinç oluşturur ve tasarım verilerinin sürdürülebilir kullanımını sağlayacak becerilere sahip olur.
12
Mimarlık alanıyla ilgili yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, mimarlık ile ilgili seminer ve toplantıları izler, düzenler, proje hazırlar ve yabancı dil bilgilerine dayanarak yurtdışı kaynaklı yayınları takip eder.
13
Mimarlık alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14
Temel mimari ilkeleri bina, iç mekan ve yerleşim tasarımı düzeyinde uygular.
15
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanır; tarihi anıtları ve yapıları belgeler ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri bilir ve uygular.
16
Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını sağlar.
17
Geniş kapsamlı programı olan bir mimari projeyi eskiz aşamasından uygulama projesi aşamasına kadar (strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler vb.) geliştirir, değerlendirir ve uygular.
18
Mesleki gelişimde stajın rolünü ve işveren ve stajyerin hak ve sorumluluklarını anlar.
19
Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişimlerini ve uygulamalarını anlar ve yorumlar.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Animasyon nedir. Mimari Animasyon nedir. Bilgisayarda pratik yapmak
2 Animasyonda kurgu ve senaryo Bilgisayarda pratik yapmak
3 Mimari animasyon programları nelerdir, Lumion programının mimari animasyondaki yeri Bilgisayarda pratik yapmak
4 Lumion menü ve araç çubuklarının kullanımı Bilgisayarda pratik yapmak
5 Lumion'da topografya tasarımı Bilgisayarda pratik yapmak
6 Mimari modelin lumion programına göre düzenlenip aktarılması Bilgisayarda pratik yapmak
7 Mimari animasyonda malzeme atamasının yapılması Bilgisayarda pratik yapmak
8 Mimari animasyonda bitkilendirme ve tefrişlendirmenin yapılması Bilgisayarda pratik yapmak
9 Mimari animasyonda ışık ayarlarının yapılması Bilgisayarda pratik yapmak
10 Mimari animasyonda Lumion üzerinde video efektlerin kullanımı Bilgisayarda pratik yapmak
11 Mimari animasyonda sahne açıları nasıl olmalı, sahne render'ı nasıl alınır. Bilgisayarda pratik yapmak
12 Örnek mimari animasyon sahnelerinin kurgulanması Bilgisayarda pratik yapmak
13 Mimari animasyonda montaj ve kurgu çalışmalarının hazırlanması Bilgisayarda pratik yapmak
14 Adobe Premiere programı menü ve arayüz tanıtımı Bilgisayarda pratik yapmak
15 Sahne geçiş efektleri ve greenscreen efekt kullanımı Bilgisayarda pratik yapmak
16-17 Mimari animasyon'da müzik seçimi ve ses yönetimi Bilgisayarda pratik yapmak

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar