DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İhale Çeşitleri ve Uygulamaları MIM   435 7 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Gülertan AKYÜZLÜER
Dersi Verenler
AYŞE YILDIRIM1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tarafların (İdare-yüklenici) yapım, imalat, proje yarışması, mal alım satımı, kiralama v.b. işlerini amaçlarına en uygun şekilde gerçekleştirebilmeleri için ihale çeşitleri ve uygulamaları ile ilgili bilgiler verilmesi hedeflenmiştir.
Dersin İçeriği
Günümüzde şirketler veya şahısların birçoğu yapım işlerinin bir kısmını veya tamamını ihale yolu ile yapmakta/yaptırmaktadır. Bu yüzden ihalenin ne olduğu, tarafların tanımı, çeşitleri, kimlerin katılabildiği, nasıl yapılabileceği ve sonuçlandırılabileceğinin tanımı yapılacaktır. Ayrıca çeşitli uygulama örnekleri de yapılacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Mimari bir işin en iyi ve en kaliteli olarak en uygun şartlarda sonuçlandırılması
2) Mimari bir işi ihale kanunu çerçevesinde, ihale yapılarak elde edilmesinin taraflara kazandırdıklarının aktarılması
3) Mimarlık alanı ile ilgili herhangi bir çalışmayı bireysel olarak planlar, projelendirir ve bağımsız olarak yürütür, danışmanlık ve bilirkişilik yapar.
4) Plans, projects and independently conducts any work related to the field of architecture individually, makes consultancy and expertise.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mimarlık alanında yeterli bilgiye sahip olur; bu alanda edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri mimarlık uygulamalarında bir arada kullanır.
X
2
B1 düzeyinde mesleğinin gerektirdiği yabancı dil bilgisine sahip olur.
3
Mimarlık alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak tasarım yapar, olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler ve yorumlar.
X
4
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
5
Mimarlık alanında veri toplar, tasarım çalışmaları yapar, sonuçları değerlendirir, sorunları tanımlar ve çözüm önerileri geliştirir.
X
6
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin bir biçimde çalışır
X
7
Mimarlık alanı ile ilgili herhangi bir çalışmayı bireysel olarak planlar, projelendirir ve bağımsız olarak yürütür, danışmanlık ve bilirkişilik yapar.
X
8
Karşılaştığı problemleri çözmede bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
X
9
Mimarlık alanıyla ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler, kaynak araştırması yapar, bilgiye ulaşır ve veri tabanlarını kullanır.
X
10
Yaşam boyu öğrenme tutumu geliştirir ve elde edilen bilgileri toplum yararına kullanır.
11
Mimarlık ile ilgili toplumsal bilinç oluşturur ve tasarım verilerinin sürdürülebilir kullanımını sağlayacak becerilere sahip olur.
X
12
Mimarlık alanıyla ilgili yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, mimarlık ile ilgili seminer ve toplantıları izler, düzenler, proje hazırlar ve yabancı dil bilgilerine dayanarak yurtdışı kaynaklı yayınları takip eder.
X
13
Mimarlık alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
14
Temel mimari ilkeleri bina, iç mekan ve yerleşim tasarımı düzeyinde uygular.
15
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanır; tarihi anıtları ve yapıları belgeler ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri bilir ve uygular.
16
Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını sağlar.
17
Geniş kapsamlı programı olan bir mimari projeyi eskiz aşamasından uygulama projesi aşamasına kadar (strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler vb.) geliştirir, değerlendirir ve uygular.
18
Mesleki gelişimde stajın rolünü ve işveren ve stajyerin hak ve sorumluluklarını anlar.
19
Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişimlerini ve uygulamalarını anlar ve yorumlar.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin Tanıtımı ilgili kitaplara çalışmak Anlatım
2 İhale çeşitlerinin anlatımı ilgili kitaplara çalışmak Anlatım
Proje / Tasarım
3 4734 sayılı ihale kanunu ve tartışma ilgili kitaplara çalışmak Proje / Tasarım
4 İhale Uygulama örnekleri ve üzerinde tartışma ilgili kitaplara çalışmak Anlatım
Proje / Tasarım
5 İhale Uygulama örnekleri ve üzerinde tartışma ilgili kitaplara çalışmak Anlatım
Proje / Tasarım
6 İhale Uygulama örneklerine bağlı olarak öğrencilerin ödev konusu seçmesi ve yapması ilgili kitaplara çalışmak Tartışma
7 İhale Uygulama örneklerine bağlı olarak öğrencilerin ödev konusu seçmesi ve yapması ilgili kitaplara çalışmak Anlatım
Tartışma
8 İhale Uygulama örneklerine bağlı olarak öğrencilerin ödev konusu seçmesi ve yapması ilgili kitaplara çalışmak Anlatım
Tartışma
9 İhale Uygulama örneklerine bağlı olarak öğrencilerin ödev konusu seçmesi ve yapması ilgili kitaplara çalışmak Anlatım
Tartışma
10 Vize (Ödev ara teslimi) ilgili kitaplara çalışmak Anlatım
Ödev
11 İhale Uygulama örneklerine bağlı olarak öğrencilerin ödev konusu seçmesi ve yapması ilgili kitaplara çalışmak Anlatım
Tartışma
12 İhale Uygulama örneklerine bağlı olarak öğrencilerin ödev konusu seçmesi ve yapması ilgili kitaplara çalışmak Anlatım
Tartışma
13 İhale Uygulama örneklerine bağlı olarak öğrencilerin ödev konusu seçmesi ve yapması ilgili kitaplara çalışmak Anlatım
Tartışma
14 İhale Uygulama örneklerine bağlı olarak öğrencilerin ödev konusu seçmesi ve yapması ilgili kitaplara çalışmak Anlatım
Tartışma
15 İhale Uygulama örneklerine bağlı olarak öğrencilerin ödev konusu seçmesi ve yapması ilgili kitaplara çalışmak Anlatım
Tartışma
16-17 Final sınavı ilgili kitaplara çalışmak Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Sunguroğlu, K., Yapı İşletmesi, Şantiye Tekniği, Maliyet Hesapları, Bilim Yayınları, Ankara, 1996