DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mimari Tasarım Teknikleri MIM   438 8 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa YEĞİN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMUSTAFA YEĞİN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tasarlamanın ve mimari tasarımın özelliklerinin, gelişiminin, teorilerinin ve metodlarının kuramsal ve kavramsal olarak bilgilerinin verilmesi tasarım becerisinin arttırılması.
Dersin İçeriği
Temel kavramlar ve kuramlar,tasarlamanın ve mimari tasarımın özellikleri,tasarımın gelişimi ve metodolojisi,tasarım teorileri ve metod yaklaşımları,tasarım teorileri ve metodlarının değerlendirilmesi,tasarım teorileri ve metodları,tasarlama süreci ve metod yaklaşımları,tasarlama strüktürü ve stratejileri /arasınav,tasarlama strüktürü ve stratejileri,mimari tasarıma analitik yaklaşımlar,tasarıma katılım biçimleri,tasarımda önerme sınama ve çözüm belirleyici olarak değerlendirmeler,tasarımda önerme sınama ve çözüm belirleyici olarak değerlendirmeler,çok yönlü örneklerle irdeleme ve sorgulamalar,yılsonu Sınavı uygulanacaktır.sınav16

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Mimari süreçlerde ilgili bilgileri elde etme, değerlendirme, kayıt etme ve uygulama
2) İnsan, işlev ve biçim arasındaki ilişkiler ile mimaride kullanılan kavramları açıklama ve değerlendirme becerisi
3) Yaratıcılık ve ustalık düzeyinde entelektüel ve etnik becerilerin sergilendiği bir sanat eserini tek başına üretebilme, kendi çözümlerini ve sentezlerini kritik ederek yorumlayabilme
4) Mimari tasarımın aşamaları, mekanı kavrama ve oluşturulmasındaki temel ögeleri tanımlama ve yorumlayabilme
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mimarlık alanında yeterli bilgiye sahip olur; bu alanda edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri mimarlık uygulamalarında bir arada kullanır.
X
2
B1 düzeyinde mesleğinin gerektirdiği yabancı dil bilgisine sahip olur.
3
Mimarlık alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak tasarım yapar, olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler ve yorumlar.
X
4
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
5
Mimarlık alanında veri toplar, tasarım çalışmaları yapar, sonuçları değerlendirir, sorunları tanımlar ve çözüm önerileri geliştirir.
X
6
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin bir biçimde çalışır
X
7
Mimarlık alanı ile ilgili herhangi bir çalışmayı bireysel olarak planlar, projelendirir ve bağımsız olarak yürütür, danışmanlık ve bilirkişilik yapar.
X
8
Karşılaştığı problemleri çözmede bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
X
9
Mimarlık alanıyla ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler, kaynak araştırması yapar, bilgiye ulaşır ve veri tabanlarını kullanır.
X
10
Yaşam boyu öğrenme tutumu geliştirir ve elde edilen bilgileri toplum yararına kullanır.
11
Mimarlık ile ilgili toplumsal bilinç oluşturur ve tasarım verilerinin sürdürülebilir kullanımını sağlayacak becerilere sahip olur.
X
12
Mimarlık alanıyla ilgili yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, mimarlık ile ilgili seminer ve toplantıları izler, düzenler, proje hazırlar ve yabancı dil bilgilerine dayanarak yurtdışı kaynaklı yayınları takip eder.
X
13
Mimarlık alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
14
Temel mimari ilkeleri bina, iç mekan ve yerleşim tasarımı düzeyinde uygular.
15
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanır; tarihi anıtları ve yapıları belgeler ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri bilir ve uygular.
X
16
Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını sağlar.
X
17
Geniş kapsamlı programı olan bir mimari projeyi eskiz aşamasından uygulama projesi aşamasına kadar (strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler vb.) geliştirir, değerlendirir ve uygular.
X
18
Mesleki gelişimde stajın rolünü ve işveren ve stajyerin hak ve sorumluluklarını anlar.
19
Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişimlerini ve uygulamalarını anlar ve yorumlar.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel kavramlar ve kuramlar Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
2 Tasarlamanın ve mimari tasarımın özellikleri Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
3 Tasarımın gelişimi ve metodolojisi Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
4 Tasarım teorileri ve metod yaklaşımları Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
5 Tasarım teorileri ve metodlarının değerlendirilmesi Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
6 Tasarım teorileri ve metodları Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
7 Tasarlama süreci ve metod yaklaşımları Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Kaynak okuma Anlatım
Yazılı Sınav
9 Tasarlama strüktürü ve stratejileri Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
10 Mimari tasarıma analitik yaklaşımlar Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
11 Tasarıma katılım biçimleri Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
12 Tasarımda önerme sınama ve çözüm belirleyici olarak değerlendirmeler Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
13 Tasarımda önerme sınama ve çözüm belirleyici olarak değerlendirmeler Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
14 Çok yönlü örneklerle irdeleme ve sorgulamalar Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
15 Yılsonu Sınavı Kaynak okuma Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Burry, M., (1997), "Architectural Design Based On Paramaetric Variation And Associative Geometri", ECAADE Conference Proceedings, 1997, Vienna.