DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Çağdaş Mimarlık Akımları MIM   445 7 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Fazilet Duygu SABAN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMUSTAFA YEĞİN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Günümüz mimarlığını hazırlayan toplumsal, ekonomik ve kültürel ortam, çağın düşünce ve felsefe yapısı, edebiyatı ve diğer sanat anlayışlarındaki değişimlerin mimarlık ürünlerinin oluşmasındaki yerleri ve değerlerini çözümleyebilecek kuramsal yaklaşımların ve bilgilerin verilmesi becerilerin kazandırılması.Mimarlık akımları.
Dersin İçeriği
Endüstri Devriminden Günümüze, Mimarlık Ortamı, yeni Gelişen Teknolojiler ve Yeni Malzemelere Bağlı Oluşan ve Gelişen Mimarlık Akımları,yapıları Oluşturan Mimarların Felsefi Görüşleri ve Kuramsal Arka plan 1914-1918 Kuramlar Dönemi, çağdaş mimari davranışın ardında yatan düşünsel dağarcığın çeşitliliği , akımların örneklerinin analizi; fütürizm,konstrüktivizm,süprematizm,akımların örneklerinin analizi,akımların Örneklerinin Analizi/ Arasınav,pürizm; akımların örneklerinin analizi, akımların Örneklerinin Analizi; Neo-Plastisizm fonksiyonalizm, Bauhaus,akımların Örneklerinin Analizi; Ekspresyonizm,akımların Örneklerinin Analizi; Brütalizm,akımların Örneklerinin Analizi; Post Modernizm, Historisist (Tarihçi) Yaklaşım ,contextualist (Bağlamcı) Yaklaşım, Geç Modernizm, Yeni Modernizm Dekonstrüktivizm,yılsonu sınavı uygulanacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Ulusal ve uluslar arası mimarlık akımları ve mimarlık tarihi temel bilgilerini açıklayabilme ve yorumlayabilme
2) İnsan, işlev ve biçim arasındaki ilişkiler ile mimaride kullanılan kavramları açıklama ve değerlendirme becerisi
3) Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanma; tarihi anıtları ve yapıları belgelemek ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel tekniklere sahip olma, tanımlama ve uygulayabilme becerisi
4) Mimari tasarımın aşamaları, mekanı kavrama ve oluşturulmasındaki temel ögeleri tanımlama ve yorumlayabilme
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mimarlık alanında yeterli bilgiye sahip olur; bu alanda edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri mimarlık uygulamalarında bir arada kullanır.
X
2
B1 düzeyinde mesleğinin gerektirdiği yabancı dil bilgisine sahip olur.
3
Mimarlık alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak tasarım yapar, olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler ve yorumlar.
X
4
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
5
Mimarlık alanında veri toplar, tasarım çalışmaları yapar, sonuçları değerlendirir, sorunları tanımlar ve çözüm önerileri geliştirir.
X
6
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin bir biçimde çalışır
X
7
Mimarlık alanı ile ilgili herhangi bir çalışmayı bireysel olarak planlar, projelendirir ve bağımsız olarak yürütür, danışmanlık ve bilirkişilik yapar.
X
8
Karşılaştığı problemleri çözmede bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
X
9
Mimarlık alanıyla ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler, kaynak araştırması yapar, bilgiye ulaşır ve veri tabanlarını kullanır.
X
10
Yaşam boyu öğrenme tutumu geliştirir ve elde edilen bilgileri toplum yararına kullanır.
11
Mimarlık ile ilgili toplumsal bilinç oluşturur ve tasarım verilerinin sürdürülebilir kullanımını sağlayacak becerilere sahip olur.
X
12
Mimarlık alanıyla ilgili yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, mimarlık ile ilgili seminer ve toplantıları izler, düzenler, proje hazırlar ve yabancı dil bilgilerine dayanarak yurtdışı kaynaklı yayınları takip eder.
13
Mimarlık alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
14
Temel mimari ilkeleri bina, iç mekan ve yerleşim tasarımı düzeyinde uygular.
15
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanır; tarihi anıtları ve yapıları belgeler ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri bilir ve uygular.
16
Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını sağlar.
X
17
Geniş kapsamlı programı olan bir mimari projeyi eskiz aşamasından uygulama projesi aşamasına kadar (strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler vb.) geliştirir, değerlendirir ve uygular.
X
18
Mesleki gelişimde stajın rolünü ve işveren ve stajyerin hak ve sorumluluklarını anlar.
19
Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişimlerini ve uygulamalarını anlar ve yorumlar.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Endüstri devriminden günümüze, Mimarlık Ortamı Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
2 Yeni Gelişen Teknolojiler ve Yeni Malzemelere Bağlı Oluşan ve Gelişen Mimarlık Akımları Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
3 Yapıları Oluşturan Mimarların Felsefi Görüşleri ve Kuramsal Arkaplan 1914-1918 Kuramlar Dönemi Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
4 Çağdaş Mimari Davranışın Ardında Yatan Düşünsel Dağarcığın Çeşitliliği Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
5 Akımların Örneklerinin Analizi; Fütürizm Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
6 Konstrüktivizm, Süprematizm. Akımların Örneklerinin Analizi Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
7 Akımların Örneklerinin Analizi/ Arasınav Kaynak okuma Yazılı Sınav
8 Ara Sınav Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
9 Akımların Örneklerinin Analizi; Neo-Plastisizm Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
10 Fonksiyonalizm, Bauhaus Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
11 Akımların Örneklerinin Analizi; Ekspresyonizm Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
12 Akımların Örneklerinin Analizi; Brütalizm Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
13 Akımların Örneklerinin Analizi; Post Modernizm, Historisist (Tarihçi) Yaklaşım Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
14 Contextualist (Bağlamcı) Yaklaşım, Geç Modernizm, Yeni Modernizm Dekonstrüktivizm Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
15 Yılsonu sınavı Kaynak okuma Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Index Architecture: A Columbia Book of Architecture, edited by Bernard Tschumi and Matthew Berman; assisted by Jane Kim. Cambridge, Mass: MIT Press, 2003.Choi Y K, "The Morphology of exploration and encounter in museum layaout", Environment and Planning B: Planning and Design, Cilt 26, 241-250, 1999. Hillier B., Hanson J, The Social Logic of Space, Cambridge University Press. Cambridge, 148-151, 1984.Fuhrmann, O.,Gotsmann, "On The Algorhytmic Design Of Arcitectural Configurations", Enviroment And Plannning B,:Planning And Design, Cilt 33, Dion Publication, Great Britain, 131, 2006.