DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yapı Projesi MIM   465 7 4 6 8

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa YEĞİN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMUSTAFA YEĞİN1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.TOLGA UZUN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Binanın taşıyıcı konstrüksiyonunu tasarlayabilme, her türlü yapı elemanının konstrüksiyon tasarımını yapabilmek, detaylandırabilmek, uygulama projesi ve detaylarını tekniğine uygun çizebilmek.
Dersin İçeriği
Seçilen bir binanın mimari bir tasarımın strüktürel analizi ve uygulanmaya yönelik taşıyıcı sisteminin belirlenmesi, 1/50 uygulama planları, kesitler ve görünüşlerinin çizilmesi, temel sisteminin araştırılması, betonarme yapılarda döşeme kalıp planlarının, çelik ya da ahşap yapılarda döşeme planlarının tasarımı, merdiven tasarımı ve 1/20 plan-kesit-görünüşleri ve detaylarının hazırlanması, çatı planları ve kesitleri ile detaylandırılması, ıslak hacimlerin tasarımı, tesisat planlarının hazırlanması, özel durumlarda doğramaların detaylandırılması, çizilen tüm detayların 1/50 uygulama projesi üzerinde geçirilerek yeniden düzenlenmesi,vaziyet planının uygulamaya yönelik olarak hazırlanması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yapı elemanlarının tümünün konstrüksiyon tasarımını yapar.
2) Yapının strüktür tasarımını yapar.
3) Mimari bir yapının uygulama projesinin temel, döşeme, merdiven, çatı, sistem kesiti ve detaylarının; plan, kesit, görünüşlerinin ve detaylarının çeşitli ölçeklerde teknik çizim kurallarına uygun olarak çizer.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mimarlık alanında yeterli bilgiye sahip olur; bu alanda edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri mimarlık uygulamalarında bir arada kullanır.
X
2
B1 düzeyinde mesleğinin gerektirdiği yabancı dil bilgisine sahip olur.
3
Mimarlık alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak tasarım yapar, olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler ve yorumlar.
X
4
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
5
Mimarlık alanında veri toplar, tasarım çalışmaları yapar, sonuçları değerlendirir, sorunları tanımlar ve çözüm önerileri geliştirir.
X
6
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin bir biçimde çalışır
X
7
Mimarlık alanı ile ilgili herhangi bir çalışmayı bireysel olarak planlar, projelendirir ve bağımsız olarak yürütür, danışmanlık ve bilirkişilik yapar.
X
8
Karşılaştığı problemleri çözmede bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
X
9
Mimarlık alanıyla ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler, kaynak araştırması yapar, bilgiye ulaşır ve veri tabanlarını kullanır.
X
10
Yaşam boyu öğrenme tutumu geliştirir ve elde edilen bilgileri toplum yararına kullanır.
11
Mimarlık ile ilgili toplumsal bilinç oluşturur ve tasarım verilerinin sürdürülebilir kullanımını sağlayacak becerilere sahip olur.
X
12
Mimarlık alanıyla ilgili yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, mimarlık ile ilgili seminer ve toplantıları izler, düzenler, proje hazırlar ve yabancı dil bilgilerine dayanarak yurtdışı kaynaklı yayınları takip eder.
X
13
Mimarlık alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
14
Temel mimari ilkeleri bina, iç mekan ve yerleşim tasarımı düzeyinde uygular.
15
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanır; tarihi anıtları ve yapıları belgeler ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri bilir ve uygular.
X
16
Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını sağlar.
X
17
Geniş kapsamlı programı olan bir mimari projeyi eskiz aşamasından uygulama projesi aşamasına kadar (strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler vb.) geliştirir, değerlendirir ve uygular.
X
18
Mesleki gelişimde stajın rolünü ve işveren ve stajyerin hak ve sorumluluklarını anlar.
19
Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişimlerini ve uygulamalarını anlar ve yorumlar.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bina (obje) seçimi Bina araştırması Tartışma
Beyin Fırtınası
2 Seçilen binanın 1/50 çizimi Konuyla ilgili teknik çizimlerin araştırılması. Tartışma
Beyin Fırtınası
3 Seçilen binanın 1/50 çizimi Konuyla ilgili teknik çizimlerin araştırılması. Tartışma
Beyin Fırtınası
4 Seçilen binanın konstrüksiyon analizi Konuyla ilgili teknik çizimlerin araştırılması. Tartışma
Beyin Fırtınası
5 Temel planı Konuyla ilgili teknik çizimlerin araştırılması. Tartışma
Beyin Fırtınası
6 Döşeme kalıp tasarımı Konuyla ilgili teknik çizimlerin araştırılması. Tartışma
Beyin Fırtınası
7 Döşeme kalıp planı Konuyla ilgili teknik çizimlerin araştırılması. Tartışma
Beyin Fırtınası
8 Ara Sınav Dönem içi çalışmaların teslim edilmesi
9 Çatı konstrüksiyon planı Konuyla ilgili teknik çizimlerin araştırılması. Tartışma
Beyin Fırtınası
10 Çatı detayları Konuyla ilgili teknik çizimlerin araştırılması. Tartışma
Beyin Fırtınası
11 Merdiven tasarımı, plan-kesit çizimi Konuyla ilgili teknik çizimlerin araştırılması. Tartışma
Beyin Fırtınası
12 Merdiven detay çizimi Konuyla ilgili teknik çizimlerin araştırılması. Tartışma
Beyin Fırtınası
13 Islak hacim tasarımı ve detayı Konuyla ilgili teknik çizimlerin araştırılması. Tartışma
Beyin Fırtınası
14 Uygulama projesinin yıl içi yapılan çalışmalara göre yeniden çizilmesi Konuyla ilgili teknik çizimlerin araştırılması. Tartışma
Beyin Fırtınası
15 Uygulama projesinin yıl içi yapılan çalışmalara göre yeniden çizilmesi Konuyla ilgili teknik çizimlerin araştırılması. Tartışma
Beyin Fırtınası
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Dönem içi çalışmaların teslim edilmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Yurtdışı ve yurtiçi periyodiklerMimarlıkta Yapı-Yapım, Prof. Dr. Erkin Erten, Birsen Yayınevi, İstanbul, 2012