DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Ekolojik Mimarlık * MIM   487 7 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Tolga UZUN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.TOLGA UZUN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Çevre-Enerji-Ekoloji İlişkisi ve Ekolojik Bina Tasarım İlkeleri konusunda teknik bilgiyle donanmış, doğal çevreye saygılı tasarımlar üretebilen, uygulama pratiğine sahip projeler tasarlayabilmek
Dersin İçeriği
Ekolojinin tanımı / Mimarlıkta ekolojinin tanımı / Eski binaların çağdaş kullanım kriterleri doğrultusunda yeniden kullanımları ve ekolojik uygulamaları / Yeni tasarımlarda ekolojik tasarım ilkelerinin irdelenmesi / Akıllı binaların tasarımlarında ekolojik ilkelerin irdelenmesi / Yurtiçi ve yurtdışı örneklerinin irdelenmesi / Örnek olarak iki katlı ekolojik konut tasarımı.Doğal kaynakların tüketimi, çevreye ve insan sağlığına yararlı enerji üretimi ve mimarlığa yansımaları, Tasarımlarda ekolojik ilkelerin incelenmesi, Ekolojik bina tasarımı, kullanımı prensip ve stratejileri, Örnek binaların incelenmesi, Ekolojik bina tasarımının gelişimi, Mevcut çevre ve yeni tasarımlar için çözüm araştırmaları, Akıllı binaların tasarımlarında ekolojik ilkelerin incelenmesi, Ekolojik tasarımlarla bütünleşen mimari eleman-donanımlar ve çağdaş konstrüksiyon elemanlarının kullanım ilkeleri olanaklarının araştırılması

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mimarlık alanında yeterli bilgiye sahip olur; bu alanda edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri mimarlık uygulamalarında bir arada kullanır.
2
B1 düzeyinde mesleğinin gerektirdiği yabancı dil bilgisine sahip olur.
3
Mimarlık alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak tasarım yapar, olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler ve yorumlar.
4
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
5
Mimarlık alanında veri toplar, tasarım çalışmaları yapar, sonuçları değerlendirir, sorunları tanımlar ve çözüm önerileri geliştirir.
6
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin bir biçimde çalışır
7
Mimarlık alanı ile ilgili herhangi bir çalışmayı bireysel olarak planlar, projelendirir ve bağımsız olarak yürütür, danışmanlık ve bilirkişilik yapar.
8
Karşılaştığı problemleri çözmede bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
9
Mimarlık alanıyla ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler, kaynak araştırması yapar, bilgiye ulaşır ve veri tabanlarını kullanır.
10
Yaşam boyu öğrenme tutumu geliştirir ve elde edilen bilgileri toplum yararına kullanır.
11
Mimarlık ile ilgili toplumsal bilinç oluşturur ve tasarım verilerinin sürdürülebilir kullanımını sağlayacak becerilere sahip olur.
12
Mimarlık alanıyla ilgili yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, mimarlık ile ilgili seminer ve toplantıları izler, düzenler, proje hazırlar ve yabancı dil bilgilerine dayanarak yurtdışı kaynaklı yayınları takip eder.
13
Mimarlık alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14
Temel mimari ilkeleri bina, iç mekan ve yerleşim tasarımı düzeyinde uygular.
15
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanır; tarihi anıtları ve yapıları belgeler ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri bilir ve uygular.
16
Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını sağlar.
17
Geniş kapsamlı programı olan bir mimari projeyi eskiz aşamasından uygulama projesi aşamasına kadar (strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler vb.) geliştirir, değerlendirir ve uygular.
18
Mesleki gelişimde stajın rolünü ve işveren ve stajyerin hak ve sorumluluklarını anlar.
19
Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişimlerini ve uygulamalarını anlar ve yorumlar.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Genel görüşme, ders konuları hakkında kısa bilgilendirme Kısa Konu anlatımı
2 Ekolojik Mimarlık Nedir, Genel ekoloji prensipleri ve kavramları Ders Notları ve İlgili kaynaklar
3 Çevresel Sorunlar ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Ders Notları ve İlgili kaynaklar
4 Ekolojik Mimarlık Tasarım Kriterleri I Ders Notları ve İlgili kaynaklar
5 Ekolojik Mimarlık Tasarım Kriterleri II Ders Notları ve İlgili kaynaklar
6 Ekolojik Mimarlık Tasarım Kriterleri III Ders Notları ve İlgili kaynaklar
7 Güneş Enerjisi , Bina Tasarım İlişkisi. Mimaride Etken ve Edilgen Sistemler Ders Notları ve İlgili kaynaklar
8 Ara Sınav Ders Notları ve İlgili kaynaklar
9 Güneş Pilleri ve Mimaride Uygulama Alanları Ders Notları ve İlgili kaynaklar
10 Yeşil Çatılar ve Mimaride Uygulama Tipleri Ders Notları ve İlgili kaynaklar
11 Su Döngüsü, Kazanım ve Korunumu Ders Notları ve İlgili kaynaklar
12 Sürdürülebilir Mimarlık Örnekleri Ders Notları ve İlgili kaynaklar
13 Yeşil Bina Değerlendirme Modelleri LEED, Casbee, Breeam Ders Notları ve İlgili kaynaklar
14 Sürdürülemez Yapı ve Yapım Ders Notları ve İlgili kaynaklar
15 Sürdürülebilir Mimarlık Örnekleri Ders Notları ve İlgili kaynaklar
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
A.SEV,"Sürdürülebilir Mimarlık", Yem Yay, ISBN 978-9944-757-22-5  T.UZUN "Mimari Tasarıma Ekolojik Yaklaşım, Adanada Bir Tasarım Denemesi" Y.Lisans Tezi Ç.Ü. Fen Bil. Ens. 1997  S.ROAF, "EkoEv2" Architectural Press, ISBN 0 7506 5734 0 S.TÖNÜK, "Bina Tasarımında Ekoloji", YTÜ.MF.DK-01.0628 Yayın No: MF.MİM-01-005  Y.CHAN, "Sürdürülebilir Çevreler", Rockport, ISBN 13 :978-1-59253-504-0  J.STEELE, "Ecological Architecture", Thames &Hudson, ISBN 13: 978-0-500-34210-7  D.D. CHRIAS, "Yeni Ekolojik Ev" Chelsea Green Pub. Comp. ISBN 1-931498-16-4