DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş ve Güvenlik kültürü Ders notu ve referans kaynaklar Tartışma
Gösteri
2 İş sağlığı güvenliği kültürü Ders notu ve referans kaynaklar Tartışma
Gösteri
3 İş sağlığı ve güvenliği tanımı, tarihsel gelişimi ve önemi Ders notu ve referans kaynaklar Tartışma
Gösteri
4 İş sağlığı ve güvenliğinin genel prensipleri Ders notu ve referans kaynaklar Tartışma
Gösteri
5 İş kazaları ve meslek hastalıklarının tarihçesi, istatistiki bilgiler Ders notu ve referans kaynaklar Tartışma
Gösteri
6 Çalışma ortamı gözetimi Ders notu ve referans kaynaklar Tartışma
Gösteri
7 İş hijyeni Ders notu ve referans kaynaklar Tartışma
Gösteri
8 Ara sınav Tüm ders notları
9 Sağlık gözetimi Ders notu ve referans kaynaklar Tartışma
Gösteri
10 Meslek hastalıkları, işle ilgili hastalıklar Ders notu ve referans kaynaklar Tartışma
Gösteri
11 Meslek hastalıkları, işle ilgili hastalıklar Ders notu ve referans kaynaklar Tartışma
Gösteri
12 Meslek hastalıkları, işle ilgili hastalıklar Ders notu ve referans kaynaklar Tartışma
Gösteri
13 Meslek hastalıkları, işle ilgili hastalıklar Ders notu ve referans kaynaklar Tartışma
Gösteri
14 Psikososyal risk etmenleri Ders notu ve referans kaynaklar Tartışma
Gösteri
15 Psikososyal risk etmenleri Ders notu ve referans kaynaklar Tartışma
Gösteri
16-17 Final sınavı Tüm ders notları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Ders Notu ve Kitaplar