DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İç Mekan Tasarımı MIM   213 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Özlem ŞENYİĞİT
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiÖZLEM ŞENYİĞİT1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İç mekan organizasyonuna yönelik bilgilerin aktarılması, Öğrencinin iç mekan organizasyonunu programlama ve tasarlama becerilerinin geliştirilmesi.
Dersin İçeriği
İç mekan organizasyonunu programlama ve tasarlama, Uygun sunumlar kullanılarak iç mekan organizasyonunda görsel algı ve düzenleme sistemlerinin oluşumunu, gelişimini ve uygulamalarını ifade edebilme, İnsan, işlev ve biçim arasındaki ilişkiler ile mimaride kullanılan kavramları iç mekan donatı ilişkisi bağlamında açıklama, yorumlama ve değerlendirme becerisi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde çalışır, sorumluluk alır.
2) Mesleğinin gerektirdiği yabancı dil bilgisine sahip olur.
3) Mimarlık alanıyla ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler, kaynak araştırması yapar, bilgiye ulaşır ve veri tabanlarını kullanır.
4) Mimarlık alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak tasarım yapar.
5) Bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda kendini sürekli geliştirir.
6) Yaşam boyu öğrenme tutumu geliştirir ve elde edilen bilgileri toplum yararına kullanır.
7) Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında doğal kaynakların korunması ve sağlıklı bina oluşturulmasını sağlar.
8) Bir mimari projeyi eskiz aşamasından uygulama projesi aşamasına kadar geliştirir, değerlendirir ve uygular.
9) Mimarlık ile ilgili toplumsal bilinç oluşturur.
10) Taşıyıcı sistemlerin gelişimlerini ve uygulamalarını anlar ve yorumlar.
11) Mesleki gelişimde stajın rolünü anlar.
12) Mimarlık alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
13) Mimarlık alanında edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri mimarlık uygulamalarında kullanır.
14) Mimarlık alanında veri toplar, tasarım çalışmaları yapar, sonuçları değerlendirir, sorunları tanımlar ve çözüm önerileri geliştirir.
15) Temel mimari ilkeleri bina, iç mekan ve yerleşim tasarımı düzeyinde uygular.