DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bilgisayar destekli tasarım sürecinin örneklerle açıklanması, AutoCad programının genel tanıtımı, sistem gereksinimleri Konu Anlatımı - Uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
2 Menü ve araç çubuklarının tanıtılması,(Customize-toolbars komutları), Options komutuyla bazı program ayarlarının gerçekleştirilmesi ve koordinat sistemi Konu Anlatımı - Uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
3 Görüntü kontrol komutlarının (Zoom, View, Aerial view, Pan, Redraw, Regen ve Regenall komutları) anlatılması. Çizim yardımlarının açıklanması (Grid, Snap ) Konu Anlatımı - Uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
4 Model sayfası ayarlarının oluşturulması (Limits), çizimin kaydedilmesi (Save, Save as), uzunluk ve açı ölçü birimlerinin ayarlanması, 2 boyutlu çizime başlangıç Konu Anlatımı - Uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
5 2 boyutlu çizim komutların anlatılması (Polygon, Rectangle, Donut, Ellipse, Rectangle, Hatch, vb. komutları) ve UCS işlemi. Konu Anlatımı - Uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 Modify komutlarının anlatılması (Erase, Copy, Offset, Array, Mirror vb.) Konu Anlatımı - Uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
7 Modify komutlarının anlatılması ( Scale, Rotate, Chamfer, Fillet, Move,Sketch vb.) Konu Anlatımı - Uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Konu Anlatımı - Uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
9 Katmanlar (Layers) ve nesne sorgulama işlemleri (Dist, Id, Area, List, Dblist, Properties komutları) Konu Anlatımı - Uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
10 Çalışma alanına metinsel ifadelerinin yazılması (Dtext, Text ve Mtext vb komutlar). Metin stili geliştirme ve kaydetme işlemleri. Konu Anlatımı - Uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
11 Blok hazırlama (Wblock, Block ) ve çizime blok yerleştirme (Insert ve Minsert Komutları) işlemler Konu Anlatımı - Uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
12 Ölçülendirme komutlarının (Linear, Aligned, Radius, Diameter, Angular, Baseline, Continue, Ledear vb. komutlar ) anlatılması, Ölçü stili değiştirme işlemleri Konu Anlatımı - Uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
13 Export, Send, Drawing utilities, Externel reference, Raster image, Ole object, Xref ve Image manager işlemleri Konu Anlatımı - Uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
14 Şablon dosyası hazırlanması Konu Anlatımı - Uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
15 Çıktı tasarımının yapılması (Layout komutu) ve çıktının çiziciden alınması (Plot komutu). Konu Anlatımı - Uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatım
Alıştırma ve Uygulama

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar